Związek Zawodowy NSZZ Solidarność udzielił poparcia Andrzejowi Dudzie

5 maja 2015 roku Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zawarła umowę programową  kandydatem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej panem Andrzejem Dudą umowę programową. Treść umowy dostępna w PDF [tutaj].

W umowie tej jak czytamy: „Kandydat w wyborach na Prezydenta RP Andrzej Duda oświadcza, że w przypadku wygrania wyborów i objęcia urzędu Prezydenta RP, będzie realizował swój program przedstawiony w trakcie kampanii wyborczej, opierający się na czterech filarach: rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu”. W sposób szczególny kandydat (…) deklaruje, że będzie prowadził politykę zmierzającą do:

 • Obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy,
 • zapewnienia rodzinom wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia,
 • przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa,
 • skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych, oraz wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego,
 • zapewnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 • wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego,
 • wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia, a także tworzenia stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem,
 • wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia, a także tworzenia stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przez ubóstwem,
 • wzmocnienia dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym, branżowym i zakładowym,
 • zwiększenia uprawnień obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków ustawodawczych, tak aby nie mogły być odrzucane w pierwszym czytaniu. (…)” [Źródło Strona internetowa NSZZ Solidarność j.w.].

To stosunkowo bardzo szeroka deklaracja polityczno-społeczna, dotycząca całego szeregu niesłychanie ważnych i złożonych spraw. Jeżeli chodzi o pokrywanie się tych kwestii z kompetencjami prezydenta w Polsce, to jest z tym problem. Co więcej jest problem z zachowaniem neutralności politycznej takiego prezydenta, który przed wyborami coś takiego jak wyżej podpisał. Przecież prezydent państwa, ma być także prezydentem tych, którzy płacą na przywileje i wsparcie! Podpisanie takiej deklaracji przed wyborami silnie obciąża pana Dudę pod względem politycznym na przyszłość, ponieważ jego wiarygodność w kontekście neutralności politycznej staje się silnie ograniczona i nic już na to nie poradzi. W pewnym sensie, oczywiście bardziej moralnym niż prawnym – ewentualny prezydent, stanie się zakładnikiem podpisanej deklaracji. Trochę przypomina to w idei podpisywanie przez władców elekcyjnych Articuli Henriciani i pacta conventa.

W ostatnim 4-tym punkcie umowy, która jest ze strony pana Andrzeja Dudy jedynie deklaracją, czytamy następujące oświadczenie pana przewodniczącego Piotra Dudy: „(…) Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność udziela poparcia kandydatowi w wyborach na Prezydenta RP Andrzejowi Dudzie oraz deklaruje, że zwróci się o poparcie tej kandydatury do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” oraz ich rodzin, a także do innych reprezentowanych central związkowych.” [Źródło j.w.].

Tymczasem w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych czytamy: „Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oaz od innych organizacji.” Oczywiście Związek zawodowy może sobie realizować ochronę interesów przez popieranie działalności politycznej dowolnego polityka lub dowolnej partii politycznej, ale wówczas przestaje być NIEZALEŻNY od innych organizacji tj. np. związków hodowców kanarków lub partii politycznych. Chodzi o rozumienie tej różnicy, dla Związku zawodowego – polityk, partia polityczna, są partnerami, jednakże dzisiaj może być z nimi po drodze, a jutro? Jak Związek zawodowy zachowa się jutro, jeżeli polityk będzie zmuszony racją stanu do podjęcia działań antyzwiązkowych?

Właśnie z tego powodu, z samej istoty i w najlepszym interesie Związków zawodowych jest trzymanie się z daleka od polityki, ewentualnie stosowanie zasady równej odległości do najważniejszych nurtów politycznych w kraju. To drugie zachowanie można zrozumieć jako formułę szczególnej aktywności politycznej Związku zawodowego w warunkach polskich, gdzie rządzący w zasadzie zlikwidowali dialog społeczny.

Umowa programowa z Andrzejem Dudą to poważny błąd polityczny Piotra Dudy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, którym pan Duda wpisał się pod pana Dudę, dając się zaszufladkować politycznie. Jest to poważna sprawa, albowiem deklaracje werbalne poparcia to jedno, każdy ma do nich prawo – nawet przewodniczący Związku zawodowego, jednakże jeżeli robi się coś takiego w imieniu Związku, trzeba się liczyć ze związkowcami. Co więcej, trzeba się liczyć z postrzeganiem Związku zawodowego w życiu publicznym, oto bowiem w pewnym sensie Związek zawodowy NSZZ Solidarność, stał się prawie „polityczną przybudówką” wobec Prawa i Sprawiedliwości. Niestety takie są fakty! Smutne fakty! Ponieważ Związek zawodowy, może zawsze osiągnąć więcej i po prostu znaczy więcej, jeżeli jest tylko i wyłącznie Związkiem zawodowym, ewentualnie może się zrzeszać z innymi związkami. Naprawdę nie potrzeba do tego pomocy politycznej, a jeżeli już to powinna ona być, ale w drugą stronę. To znaczy, to politycy powinni zabiegać o poparcie związkowców i podpisywać „umowy”, czy też raczej deklaracje (liczy się forma czynności prawnej), poparcia dla celów działalności Związku zawodowego. Nigdy odwrotnie! Nigdy!

4 myśli na temat “Związek Zawodowy NSZZ Solidarność udzielił poparcia Andrzejowi Dudzie

 • 7 maja 2015 o 09:10
  Permalink

  Styropianowcy już dawno zatraciły poczucie politycznej odpowiedzialności i będzie jeszcze gorzej,gdzie Solidarność z górnikami Donbasu?

  Odpowiedz
 • 7 maja 2015 o 09:39
  Permalink

  Solidarność to już nie jest ZZ, to prywatna synekura kilku działaczy na którą łożą ludzie z automatu bo ich do tego automatyzuje ustawa

  Odpowiedz
 • 8 maja 2015 o 22:04
  Permalink

  Ja mam nadzieje, ze pan Andrzej Duda wygra i odzyskamy nasza ojczyzne

  Odpowiedz
 • 8 maja 2015 o 22:32
  Permalink

  Andrzej Duda to dobry wybór i jestem pewny, ze zwykli Polacy Go poprą tak jak ja

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.