Zamachy w Hiszpanii – każdy wychowany w innej-kulturze może być terrorystą?

graf. red.Zamachy w Hiszpanii dowodzą w sposób ostateczny i rozwiewający resztę wątpliwości, że każdy wychowany w innej-kulturze może być terrorystą. To nie jest kwestia rasizmu, ani jakiejkolwiek ksenofobii! Wręcz przeciwnie! TO JEST KWESTIA MATEMATYKI, a ściślej  STATYSTYKI  I PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Takie podejście wymusza na nas bierność wspólnoty inno-kulturowej, która jest bierna na przemoc adresowaną przez jej członków i w jej imieniu. Właśnie to daje nam legitymację do działań radykalnych, które są w interesie wszystkich, w tym normalnie funkcjonujących członków społeczności inno-kulturowej. Jesteśmy w sytuacji, że wśród nas powiększa się grupa ludzi, którzy są wychowywani w ideologii nienawiści i pogardy, nakazującej w określonych wypadkach zabijanie innowierców. Mówimy o grupie ludzi, którzy – co się zdarza – gardzą nami, naszą kulturą i naszym stylem życia, jednak często pożądają naszych zasiłków socjalnych. Sytuacja, w której nadal trwa przyzwolenie na wzrost tej inno-kulturowej społeczności w Europie jest po prostu nienormalna. Podkreślmy ponownie – to nie jest ksenofobia, to jest STATYSTYKA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO, wynikająca z przymusu sytuacyjnego – jesteśmy zabijani. Seria zamachów w Hiszpanii, mordy w innych krajach Europy – to nie są przypadki. Terroryści oglądają telewizor i się aktywizują, żeby siać strach poprzez mordowanie niewinnych ludzi. To działanie losowe, nawet jeżeli są zorganizowani, to działają jako sieć rozproszona. Dlatego trzeba ich zwalczać na zasadzie statystycznej.

Zwłaszcza, że nie ma wśród nich aktywnej żadnej istotnej siły społecznej, wyrażającej sprzeciw wobec mordów i terroru w Europie. Powtórzmy – adresowanego losowo, czyli zwykłego zabijania z nienawiści i chęci siania chaosu i zniszczenia. Zatem można domniemywać, że STATYSTYCZNIE wśród tej populacji jest duże prawdopodobieństwo na przyzwolenie na zabijanie w ten sposób. Wiele z dotychczasowych zachowań ludności inno-kulturowej np. komunikaty z mediów społecznościowych wskazują na takie PRAWDOPODOBIEŃSTWO. Czy to jest odpowiedzialność zbiorowa? Jeżeli jest to nie jest nikomu przykro, zwłaszcza rodzinom ofiar. Zamordowani już nie mogą wyrazić swojego zdania. Już się nie da ich zapytać. Trzeba uszanować tę optykę postrzegania spraw publicznych. Mówimy o powstrzymaniu mordowania ludzi na zasadzie PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Niestety to ogranicza humanitaryzm i prawa człowieka, proszę pamiętać – zamordowani już nie mają praw, zostali ich pozbawieni. Jeżeli ktoś myśli inaczej – to przy całym szacunku, czy godzi się na RYZYKO zamordowania przez inno-kulturowych terrorystów np. w porannej drodze do pracy? Jeżeli się na to godzimy, to nie ma problemu. Tylko wówczas trzeba się zastanowić po co nam w ogóle państwo i jaka jest jego rola? Czy ochrona praw morderców i terrorystów, których tu nigdy nie powinno być, czy ochrona życia ludzi, którzy się tu urodzili i płacą podatki? Tak, to jest płytkie i prymitywne, ale o płytkie i prymitywne zabijanie tutaj chodzi.

Jeżeli chcemy ograniczyć prawdopodobieństwo zatomizowanych ataków przypadkowych ludzi, którzy przyznają się do znanej marki terrorystycznej. Silnie promowanej nawet jako „państwo” przez zmanierowane i po prostu kierowane przez idiotów media. To musimy ograniczyć bazę społeczną, z której rekrutują się terroryści i która dostarcza im wsparcia. Dalsze opowiadanie debilizmów, że te mordy nie mają nic wspólnego z religią, kulturą i obcą nam cywilizacją – to samo unicestwianie się. Mogliśmy tak chcieć myśleć jeszcze do zamachu w Berlinie, jednak tych zdarzeń jest za dużo. Są losowe, po prostu ludzie z innej kultury mający akomodację w Europie, pewnego dnia dochodzą do wniosku że będą zabijać innych ludzi. To jest STATYSTYKA i PRAWDOPODOBIEŃSTWO. Jedynym sposobem na zmniejszenie ryzyka występowania kolejnych przypadków, jest ograniczenie bazy rekrutacyjnej i możliwości wsparcia logistycznego w „swoim” społeczeństwie dla tych morderców. Nie da się inaczej antycypować PRAWDOPODOBIEŃSTWA zamachów. Uwaga nie ma znaczenia retoryka mówiąca o tym, że to działania grupy radykałów obliczone na wojnę cywilizacji, ponieważ tak wymądrzają się lewicowo-liberalni liderzy, których stać na izolowanie się od trudów i ryzyk życia codziennego. Dla zwykłych ludzi, którzy ryzykują życie wychodząc z domu i którzy boją się o los rodzin – to nie ma znaczenia. Jak będzie wojna, to państwo będzie musiało jej sprostać – będziemy ZABIJAĆ WROGÓW. Dzisiaj wrogowie udają sąsiadów i znienacka atakują. nie można na to dalej pozwalać w imię wyimaginowanej wojny cywilizacji. Może to kogoś zszokuje, ale będzie ją prościej wygrać po prostu ZABIJAJĄC WROGÓW, niż trwać w obecnym stanie, który prowadzi do rozkładu naszego modelu społeczeństwa.

Ponieważ polityka multikulturalizmu to idiotyzm promujący terroryzm i nienawiść wobec rdzennych Europejczyków, a jakiekolwiek starania asymilacyjne – nawet sięgające dwóch lub trzech pokoleń ludności innej kulturowo – nie dają skutków. To celem nowej polityki państw europejskich musi być ograniczenie populacji inno-kulturowej w Europie. Mówimy o ograniczeniu systemowym, na gruncie prawa i zmiany w przepisach. Nie można sobie wyobrazić sytuacji, w której ci ludzie będą mieli nadal nieograniczone prawa osiedleńcze w Europie, należy zmniejszyć imigrację do zera. Osoby ubiegające się o azyl np. przetrzymywać w odizolowanych obozach, do czasu, kiedy ustanie przyczyna azylu. Ludność, która już mieszka w Europie należy również  – jeżeli będzie taka potrzeba – izolować, niestety – nie ma innej alternatywy. Ponieważ to z niej rekrutują się terroryści. Obecny stan jest nie do zaakceptowania, nie ma na to zgody.  Dlatego nie ma również zgody na dalsze trwanie takiej sytuacji, że populacja rozsiewająca terroryzm ma pełne prawa osiedleńcze – mamy bowiem do czynienia z sytuacją nadzwyczajną. To nie jest kwestia demokracji lub praw człowieka, to jest kwestia uniknięcia kolejnych zamachów – mordów na zwykłych ludziach oraz czegoś jeszcze straszniejszego – reakcji. 

Ponieważ reakcja będzie, już tylko kwestią czasu. Już w Wielkiej Brytanii mieliśmy do czynienia z atakiem na ludność inno-kulturową w wykonaniu osoby zdesperowanej i zradykalizowanej. Trudno jest sobie wyobrazić, co się może w Europie dziać, jak za „odpowiedź” wezmą się np. „rodzime” zorganizowane struktury terrorystyczne, przestępcze i radykalizujące się. Ilość ludzi posiadających wiedzę o tym jak skutecznie zabijać, mających przeszkolenie, a nawet doświadczenie jest wystarczająca do zadziałania również statystyki „w drugą stronę”. Wówczas będzie więcej ofiar i nikt, tego nie powstrzyma. Jeszcze gorzej będzie, jak do władzy zostaną wybrani ludzie o poglądach radykalnych. Obecnie stawką w grze są Niemcy, dlatego jeszcze tam należy się spodziewać zamachów przed wrześniowymi wyborami.

Jako obywatele mamy prawo domagać się od mechanizmu państwa obrony. Jeżeli jest populacja, z której jest generowane zagrożenie – paraliżujące całe państwa, a w zasadzie całą Unię Europejską, to nie można tego dłużej tolerować. To stan nadzwyczajny, a na stany nadzwyczajne są potrzebne nadzwyczajne regulacje prawne. Potrzebni są politycy, którzy zdecydują się na tworzenie – jak będzie taka potrzeba – obozów filtracyjnych, walkę z ideologią i propagandą inno-kulturową, masowe odsyłanie przybyszy do krajów ich pochodzenia lub do innych miejsc odosobnienia – tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ w swojej masie, ugruntowanej ideologią religijną stanowią zagrożenie. Swoiste podglebie – zaplecze dla radykalnych morderców. Nie można tego tolerować. Ograniczając populację stanowiącą źródło zagrożeń, zmniejszymy zagrożenie. To jest jedyny sposób na to, żeby antycypować zamysł terrorystyczny, wśród dużej grupy ludzi – zarażonych chorą ideologią nienawiści. To nie jest ksenofobia, to nie jest rasizm, to jest STATYSTYKA. pewna granica tolerancji została przełamana – nie można dalej pisać w mediach społecznościowych jak nam przykro, albo rysować kredą serc na asfalcie. To idiotyzm i słabość – trzeba działać – twardo, zasadniczo i radykalnie. Jak matka terrorysty nie będzie miała zasiłku, to może go nie urodzi – brutalne, trudne, ale zasadne. Hodowanie ludności wrogiej ideologicznie i religijnie to idiotyzm, Europa sama stworzyła warunki do inkubacji nowotworu, który pożera jej społeczeństwo.

Od tego jak bardzo adekwatne będą represje prawne przeciwko tej grupie ludności, która proszę pamiętać – sama się definiuje jako odrębna wspólnota religijno-kulturowa – o tyle wzrośnie bezpieczeństwo. Modelem idealnym byłoby całkowite ograniczenie tej ludności z ram swobód osiedleńczych typowych dla naszych społeczeństw, jednak to z wielu powodów np. małżeństw mieszanych jest niemożliwe. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy o PRAWDOPODOBIEŃSTWIE terroryzmu – kolejnych mordów. Jeżeli nie będzie się robić nic i dalej będzie się tolerować swobodę tych ludzi w Europie, to PRAWDOPODOBIEŃSTWO zamachów będzie nadal rosło.

Teraz najważniejsze – tylko adekwatne rozwiązanie prawne, adresowane do populacji mogą nas ochronić, ponieważ tutaj nie ma jednego przeciwnika. Twój sąsiad Czytelniku/Czytelniczko – jutro może się zradykalizować pod względem inno-kulturowym. Jego również trzeba będzie wówczas izolować. Narodowość, pochodzenie itd., to kwestie wtórne. Mówimy o ideologii motywowanej religijnie – czym taka nienawiść różni się od nienawiści motywowanej politycznie lub rasowo? Jeżeli NICZYM, to dlaczego na nią pozwalamy? Proszę to zrozumieć, wystarczy poczytać ich świętą księgę – podstawowe prawdy są tam jednoznacznie wyłożone. To nie jest ksenofobia, ani nawoływanie do nienawiści. To jest jedynie nazwanie rzeczy po imieniu. Po drugiej stronie nie ma elit, które mogłyby przemówić do radykałów, te które są nie czynią tego w sposób adekwatny do skali problemu – nie ma z kim i o czym rozmawiać. Mówimy o mordercach, którzy są motywowani ideologią religijną. Dzisiaj to z pozoru normalni ludzie, zachowujący się w sposób obliczalny i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi i kulturowymi. Jutro to mogą być mordercy, ponieważ uznają, że jakaś karykatura lub dowolna inna bzdura – obraziły ich światopogląd i z tego powodu muszą zabić swojego sąsiada lub przypadkową osobę na ulicy. Powody zresztą są dowolne, one służą jedynie do wzmocnienia postaw radykalnych i siania nienawiści, bo ich ideologia religijna jest przesiąknięta do szpiku kości pogardą wobec ludzi wyznających inne religie, nie mówiąc już nawet o ateistach, takich w ich kulturze nie ma – proszę się zastanowić dlaczego?

Powtórzmy – to nie jest ksenofobia, to nie jest nawoływanie do nienawiści. To odpowiedź na STATYSTYKĘ i PRAWDOPODOBIEŃSTWO. Odpowiedź zgodna z prawem, w ramach prawa i poprzez zmianę prawa możliwa do zrealizowania. To jest wojna – izolowanie źródeł zagrożenia jest standardem, nie da się inaczej. Nie ma innego sposobu, chyba żeby sami dobrowolnie wyjechali z Europy? Mówimy bowiem o kwestii zmniejszenia zaplecza dla terroryzmu. Izolowanie pozostałych – czy poprzez stworzenie obozów, czy poprzez nadzór elektroniczny lub inne metody inwigilacji jak np. godzinę policyjną itp., to może być kwestia konieczności. 

Proszę pamiętać, że tutaj chodzi i to jest równie ważne, o ochronę tych ludzi. Ponieważ jak zacznie się reakcja, to czeka ich rzeź, po prostu zostaną zabici w dominującej większości – wówczas reszta ucieknie. Zawsze tak było w Europie, jest bowiem pewna granica, na której kończy się tolerancja, a jest nią strach i niepewność zwykłych ludzi. 

Proszę się zastanowić – jak długo możemy żyć w warunkach, w których w każdej chwili każdy z inno-kulturowych rozsianych po naszych społeczeństwach może wziąć nóż, samochód, broń lub materiał wybuchowy i zacząć zabijać – mordować w imię nienawiści, którą nakazuje mu jego ideologia religijna? W krajach Zachodu, które popełniły błędy w polityce migracyjnej, taki strach jest dzisiaj czymś standardowym. Ludzie nie mają pewności, że wrócą do domu wychodząc rano do pracy. MUSZĄ STATYSTYCZNIE WLICZAĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWO ŻE BĘDĄ OFIARAMI ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO LUB INNEGO RODZAJU MORDU. Mamy to tolerować w imię praw ludzi, którzy nie powinni tu być, zwłaszcza problemem? Przecież to jest chore, słabe i nienormalne. To samozniszczenie. Są chętni?

42 myśli na temat “Zamachy w Hiszpanii – każdy wychowany w innej-kulturze może być terrorystą?

 • 19 sierpnia 2017 o 05:41
  Permalink

  Mocny, prawdziwy i sprawiedliwy tekst. W pełni popieram – tak trzeba zrobić inaczej będzie tragedia.

  Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 07:35
  Permalink

  Sięgać trzeba do źródeł! Możemy różnie oceniać istniejące “reżymy” Kadafiego, Saddama, Assada, jedno jest pewne utrzymywały porządek na Bliskim Wschodzie!”Demokratyzacja” w postaci agresji USA,NATO zburzyły ten porządek! Winnych nie ma są z to niewinne ofiary ludności cywilnej. A traktowanie uchodźców jak “białe krowy” bez skutecznej asymilacji dopełniło resztę! A skuteczność służb specjalnych woła o pomste do nieba.!Ten świat w najbliższym czasie nie będzie bezpieczny!

  Odpowiedz
  • 19 sierpnia 2017 o 08:32
   Permalink

   Naprawdę? Ciekawe jak pan by się czuł żyjąc w dyktaturze Saddama lub Assada. Czy reżim Kim Dzong Una też utrzymuje “porządek” w Korei Północnej?

   Odpowiedz
   • 19 sierpnia 2017 o 09:25
    Permalink

    Byłem w Iraku za rządów Saddama i było bezpiecznie i Polacy byli traktowani jak przyjaciele i to przez mieszkańców. A ci którzy tam pracowali powiedzieli by ci ze to przyjazny kraj.Tak że nie opowiadaj głupstw. Jedź do Detroit oazy wolności i jeśli jesteś biały to masz przechlapane, a takich gett jest w USA pełno.!

    Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 07:46
  Permalink

  W pełni popieram. Do tego napisane w sposób poprawny politycznie. Rozpowszechniać i promować ten sposób myślenia.

  Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 08:09
  Permalink

  @WŁODEK ujął cennie przyczyny.

  Rozwiązania powinny być okrutne, bo to jest już wojna.

  Przywrócenie kary śmierci dla terrorystów, nawet tych już skazanych jak Breivik.

  A wykonywanie tej kary powinno być publiczne i transmitowane przez TV.

  Dla przeciwników tej kary mam tylko jedno porównanie.

  Państwa, które ją zniosły PRZECIEŻ dalej mają siły zbrojne, przeznaczone do zabijania na wojnie.

  A teraz mamy działania morderców-terrorystów przeciwko przypadkowym ludziom, tak jak to jest na wojnie, gdzie giną niewinni.

  Czyli mamy WOJNĘ.

  A to oznacza, że zabijanie schwytanego mordercy jest usprawiedliwione.

  W Hiszpanii mają garrottę.

  We Francji – gilotynę (firmy Gilette?).

  W innych krajach – inne sposoby.

  Skoro w Szwecji ponad 100 lat temu złodziejowi obcinano rękę, to dlaczego dziś do tego wracają mając masowego mordercę Breivika?

  Za jakiś czad mogą się pojawić jego naśladowcy …

  Stop mordom niewinnych ludzi!

  Stop polityce Wielkiego Kowboja, który preferuje przemoc w stosunkach międzynarodowych!

  To otwiera drzwi dla mniejszych terrorystów, tylko po co “zapraszanych” do Europy?

  To jakiś masochizm.

  Do tego doprowadziła hipokryzja lewackiej multi-kultu.

  Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 09:22
  Permalink

  Doskonały tekst. Pokazuje hipokryzję i zakłamanie a zarazem głupotę Zachodu.

  Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 10:10
  Permalink

  Terroryzm w Europie to wynik zorganizowanego terroryzmu państwowego, państw kartelu US/NATO i kilku wieków europejskiego kolonializmu, wyzysku, mordów i niewolnictwa. Jest to reakcja ludzi w stanie beznadziejnym, przypartych do muru, którym zburzono państwa, miasta, domy i zabito rodziny i najbliższych, obrabowano i zniszczono kulturę i tożsamość. Nie mogą ujść bezkarnie .wojny i zbrodnie w Wietnamie, Afganistanie, Iraku, Libii, Syrii, Ukrainie, Jemenie, Somali. Cytują dziś amerykańskiego pisarza, Colsona Whiteheada, autora książki “Kolej podziemna”: “Ten naród nie powinien istnieć, jeżeli istnieje sprawiedliwość na tym świecie, jest bowiem zbudowany na mordzie, kradzieży i okrucieństwie.”
  Terror stał się częścią dzisiejszego sposobu życia.

  Odpowiedz
  • 19 sierpnia 2017 o 14:11
   Permalink

   @Wojciech…do analizy tych fenomenow i wywodu komentatora @Wojciech przychylam sie w calej rozciaglosci,moze i 30 lat temu albo i dluzej analizujac zdarzenia i doswiadczenia z “zycia spoleczenstw”,jak spoleczenstwo niemieckie traktuje “swoich”,przez siebie zaproszonyh z Turcji i bardzo zacofanej Anatolii tzw.”gastarbeiter” i to we wszystkich dziedzinach zycia,jak zaproszonych tj. przez urzedy pracy i ich delegatury zagraniczne tzw.”urzedy werbunkowe” sa owi “gastarbeiterzy” z Anatolii, Wloch w tym Sycylii,Kalabrii,z Hiszpanii,Portugalii traktowani ze strony panstwa (wszelakie urzedy i instytucje,prawo podatkowe,urzedy fiskalne..) i ze strony zwyklych obywateli,te gwalcenia Turczynek przez niemieckich lekarzy,wysmiewania sie z ich anatomii,wykonywania na nich w 99,99 % niepotrzebnych a rujnujacych do glebnie zdrowiecuelesne i mentalne operacji:obcinanie puersi,wycinanie macic,jajnikow,woreczkow zolciowych,nerek,operacje na stawach kolan,biodrowych no zabraklo byfantazji w wyliczance…mysle ja sobie cos za 30 przyjdze bumerang, terror bedzie taki ,ze kazda budowla.czy panstwowa czy.prywatna.bedzie stala w ogniu….a mszczenie sie na swoim “sasiedzie”…jestem tym bardzo,ale to bardzo bolesnie dotknieta..a caly czas w charytatywnej organizacji skupiona tym ludziom stalam wlasnym czasem,pieniedzmi i zdrowiem pomoca,ktora oni wrecz wymuszaja, jesli sie im probuje cos tam odmowic lub z godz. np 01 lub 3 w nocy prosi o odroczenie na 09 rano z.uwagina.nocna pore i zmeczenie lub wlasna.niedyspozycje.chorobowa…zreszta np.ci ludzie jako wyraz swego.niby “awansu”poczatkowo takie np.operacje wycinek.organow uwazali za dobrodziestwo i pomoc..i jak male,glupie dzieci daja wiare reklamom,ze juz 1 tabletka “zabierze”im bol glowy,nogi czy kregoslupa i jak ktos im mowi,sluchaj to lipa i oszustwo ….”bodabys cudze dzieci uczyl”,kulturowo i to przez stulecia uksztaltowana swiadomosc i to “obu stron”,tzw.”zachodu” i tzw.”wschodu”,czy “orientu” jak spotkaja sue to.jak wybuch bomby atomiwej ze skazeniem terenu i napromieniowaniu ciala…polityki integracyjnej nie bylo nigdy ani w Niemczech,ani we Francji ani w Niederlandach,choc dopuszczali troche ludzi do wyksztalcenia.i.urzedow,poczatkowo po 1947 roku sytuacja w W.Brytani bylabardzo zadawalajaca gdyz ludzie z bylych kolonii mieli automatycznie obywatelstwo brytyskie i mogli sie.ubiegac.na.rowni z biologicznymi Brytyjczykami.o wszystkie urzedy i stanowiska,o dostep do szkol i uniwersytetow,od 1979 tj.od momentu prememierostwa Maggi Thacher stopniowo a to z.uwagina przyjeta dokryne panstwowa prof.Friedricha von Hayek superneoliberalizmu sklocila stopniowo ale systematycznie
   wszystkie warstwy i grupy
   kulturowe,kto byl niezamozny to”se praw nie mogl kupic,bo go nie bylo stac na to”,gdyby.jednak nie te wojny glownie w Iraku nie bylo.by takiej nienawisci,neoliberalizm to jak systematyczne dolewanie oliwy do ognia…W Niemczech byla.od zawsze bardzo ale to bardzo mocna panstwowa polityka DEZINTEGRACYJNA,ktora za zadne skarby swiata nie dopuszczala na wszechobecnych we wszystkich dziedzinach regulach z obowiazujacych do dzis “rasistowskich ustaw rasowych z Norymbergi” podpisanych przez Hitlera,ktore dzielily wszystkich.ludzi w/g “prawa krwi”,ten ktorego rodzice byli rodowitymi w/g “stammbaum”=”drzewa gealogicznego” Niemcami to byli pelnowartosciowymi obywatelami,byli dopuszczeni do matury,na uniwersytet,mogli starac sie.o znakomicie.platne stanowiska.i.urzedy a w Niemczech.urzednokiem panstwowym jest np.nauczyciel,pastor,ksiadz,lekarz w szpitalu,urzednicy we wszystich instytucjach panstwowych,takze w elektroni.miejskiej i zakladach.oczyczania.miasta (smueci),co pare lat temu zmuenia.stopniowo UE iNiemcy maciupenkimi krokami odchodza.od prawa i ustaw nasistowskich Hitlera ale w.niektorych dziedzinach jest za.pozno,powstala straszliwa nienawisc.do.tego UE “dala”wiele Niemcom ale ustroj neoliberalny wrecz.z.uwagi na nedze wszystko.znowu.ludziom zabiera….
   Co do tekstu moge a nawet by trzeba by zajac stanowisku,gdyz sama siedze na “kretowisku”..jak miczas pozwoli …
   *****
   w mojej “posesji” od ok.15 -18 miesiecy mieszka 2 mlodych panow z Syrii,ktorzy piechota przez Balkany przywedrowali do Niemiec,ja tu od ok. lat jestem “klatkowa”,wydaje klucz od pralni i pobieram pieniadze na ubezpieczenie “auto-casco” za pralke i pranie,tak,ze przynajmniej 1x w tygodniu widze i rozmawiam z nimi: jeden ,uchodzca’ z Aleppo,widac.mu.groze i tragedie prosto z twarzy,mial jakies obrazenia po odlamkach bomb,jest tak “suchy” bo slowo “szczuply”wogole tu nie pasuje, kompletnie zdehydrowany,moze @Lech krotko napisze co to jest i.jak tragiczne.jest zycie i.umieranie zdehydrowanych organizmow,zgonie z tradycja orientu pali b.duzo papieroso,w Niemczech.nie.ma.programow odwykowyvh,bo panstwo za alkohole.i.nikotyne pobiera straszliwe wysokie podatki.i nie chce z tych.dochodow zrezygnowac…,ukonczyl “zasrany”kurs j.niemieckego,ktory go nic nienauczyl,co jest zamiarem,gdyz ci ludzie musza byc najnizsza i najtansza sila robocza,ten Syryjczyk mysle,ze ma nie zle wyksztalcenie techniczne,technik przynajmniej.lub inzynier nie smiem pytac (w j.angielski,choc moja fonetyka”europejska” i ich “arabska” to 2 zupelnie inne jezyki..) o nic,bo oni sie swojego statusu i nedzy bardzo krepuja…od niedawna pracuje ten pan w bardzo drogim,5-
   gwiazkowym hotelu “superor”,przypuszczam ,ze w kuchni jest “all raund” i na pewno na akord…jest wykonczony i ciagle go nie.ma ,nie ma.kiedy prac,nie wie kiedy.pracuje,kiedy “ma wolne”,bo pracodawca dzwoni sobie o dowolnej porze dnia i nocy i “niewolnicy”leca na leb na szyje do roboty….musi b. malo zarabiac,gdyz bardzo skromnie je i dal mi drobnymi za malo pieniedzy,na to ubezpieczenie placone gotowka co miesiac,ja widze co tu.jest grane..i sie nie upomnialam..za sierpien mowie mu tylko 50 % ta to ubezpieczenie,resze zaplacilam za niego..ze wzgledu na te dehydracje musialby pare miesiecy byc leczony w dobrej klinice i takze psychologicznie..teraz do tych “uchodzcow”dociera ,ze to “bogactwo” i “wolnosc” w Niemczech to wielka lipa i oszustwo,ze chyba nigdy ,jak wczesniej.nie umrze z glodu nie.bedzie pracowal jako inzynier….smutek i zalamanie w jego osobie sa tak swidrujace swiadomosc….teraz trzeba to przemnozyc.przez 2
   lub mln uchodzcow z 2014-2015-2016…do tego wszyscy poprzedni,wojna Niemiec z “gastarbeiterami”,glownie z Turcji ( 5-6 mln )…razy nedza i poniewierka ustroju neoliberalnego i to do 99% ludnosci autochtonicznej….
   *****
   Chce podkreslic,ze w Niemczech wszystko jedno czy ktos pracuje w hotelu,szpitalu,w stolowce czy katynie,w domu seniora czy piekarni itd. pod sankcjami karnymi nie moze tego co “goscie”/”klijenci”nie zjedli czy “ropakowane”czy w originalnym opakowaniu zjesc “na miejscu”,co kiedys bylo klasyfikowane ,jako”mundraub”/”rabunek ustny do natychmiastowego zaspkojenia
   wlasnego glodu” i tak to ten opisany powyzej pan Syrii przemiera glodem,gdyz ani 1 kromki chleba czy wyrzuconej bulki itd.nie moze.wyjac ze smetnika….przed 3 laty mieszkal w “mojej” posesji uczen szkoly zawodowej “na.kucharze”,ktiry bral lekina depresje,bo byl wykonczony,ze “robi”codziennie 8-10godzin przy jedzeniu,pakuje kg i nawet tonami nowe jedzenie doworkow.na smieci a nie mozenic zjesc nic “na.miejscu”….w Aachen/w Akwizgranie jest otwarty proces sadowy,ja podpisalam petycje by ten proces otworzyc,by nie.karac ludzi karnie i cywilnie za zlodziestwo,jak z kontenera wyciagna.sobie.cos do zjedzenia….ten czyn zabroniony nazywa sie “nurkowanie w kontenerze” (“ContainerTauchen”)….
   ***@Wojciech “ujal”…a ja od przynajmniej 30 lat mysle,kiedy ci zrownani ze zwierzetami lub najnizszymi niewolnikam,ktirym ukradziono wszystko zaczna brac odwet i.to.jak popadnie…..a bomba przeludnienia czyni tu swoje….

   Odpowiedz
   • 19 sierpnia 2017 o 15:48
    Permalink

    Królowo, dawno nie czytałem tak prawdziwego tekstu o losie ludzi którzy uwierzyli w miraż Zachodu.To jest podwójne niewolnictwo ekonomiczne i psychologiczne, dlatego tak się dzieje ,to kolejne źródła buntu który prowadzi do terroryzmu!Gratulacje za tekst.Mam jedno pytanie, w której części Niemiec mieszkasz?

    Odpowiedz
    • 19 sierpnia 2017 o 17:17
     Permalink

     @wlodek… w Bawarii /Freistaat Bayern/

     Odpowiedz
   • 19 sierpnia 2017 o 22:02
    Permalink

    ERATTA i uzupelnienie…
    1). od 2 lat jestem klatkowa
    2). Na obiad ci panowie z Syrii jedza 3karofle (z dyskatu jak np.ALDI )i 2 jajka,razem gotowane w jednym garnku,(kartofle gotowane “nie obrane”),..mysle sobie czy ze skorupek jajek nie przejdzie Samonella na karofle..?..tak,zeby obiad nie kosztowal wiecej niz 0,20 €
    3).
    Ile tych nowych uchodzcow z 2014-2015-2016 jest nik nie wie,ale mowi sie.o 2-3 do 5-6mln…ja mysle,ze po.4-5mln, i bardzo duzo ich sie widzi na ulicach i w sklepach itd., wpadaja w oko z uwagi na *dla Europejczyka* egzotycznego ubrania,np.mezczyzna w spodniach do kolan (ok.35-37 stopni ciepla ),koszulka polo,sportowe buty ,skarpetki a z.nim idaca kobieta w czarnej sukmanie typu “worek” id glowy po ziemie ,jak z bardzo restrykcyjnego klasztoru ale z torebka damska np.rozowa lub cos w tym guscie i z malym dzieckiem za raczke lub z wozkiem dzieciecym lub samotna kobieta w takiej czarnej sukmanie od glowy do ziemi..badzo to w moich oczach “egzotyczne”,”dzieaczne”a juz te panie z zaslonieta cala twarza i “otworem lub siateczka na oczy to wogole jakos mi tu nie pasuje,bo ludzie w Europie zawsze maja odslonieta twarz i widac ich oczy i usta oraz mimike….

    Odpowiedz
   • 19 sierpnia 2017 o 22:09
    Permalink

    Tego Syryjczyka należało zapytać, dlaczego on i miliony innych mieszkańców tamtych krajów uciekają i przed kim? Winowajca jest znany tylko nie wiadomo dlaczego większość , także na tym blogu boi się nazwać zbrodniarzy po imieniu.

    Odpowiedz
    • 20 sierpnia 2017 o 01:47
     Permalink

     @Wojciech….wcale nie musialam sie pytac,gdyz sam mowil,ze u nich w Syrii jest wojna i dom jego rodziny rozbombiony,on trafiony bomba,iles tam.krewnych zabitych,o niektorych nie wie czy zyja czy umarli..akurat daje wiare w to co mowi,widze te osobe 1 noga na juz w grobie,komentatorowi @Wojciech zmierza,by kochanego wujka zza wielkiej wody tu wywolac po imieniu….tak wujek narobil zawieruchy na calej kuli ziemskiej a teraz zdaje sie sam u siebie bedzie.mial wojne…w tym temacie uchodzctwa jest.ukryty inny temat…ze bandy przemytnikow opowiadaja karygodne rzeczy o zlotym runie i zarabiaja na tych steranych wojna ludziach mld a tego “zlotego runa”to nigdzienie ma…”wszedzie dobrze,gdzie nas nie ma…”w Niemczech wyjatkowo ciezkie zycie,tak inne od wyobrazen “zachodu” w Polsce i w nedzy,tylko tzw.”obere 10Tausend”=”gorne 10tysiecy”zyje tak “bogato” jak to opisywal x-razy @krakauer a co bylo tylko psychologicznym fenomenem “projekcji” wlasnych zyczen (“projekcja to psychologiczny termin naukowy ) a dlaczego ludzie z innych,dalekich,stron gdzie taka rozpetana przez imperialistow wojna szaleje i przy tak aktywnej propagandzie maja.nie miec projekcji….no i co mozna zrobic takiemu wujkowi zza wielka woda ? NIC,ZUPELNIE NIC !!!,bo wujek siedzi sobie jak na dalekiej samotnej wyspie i do niego trudno dotrzec,wujek ma $ i na nim oparty system platniczy/gospodarczy i mase pieskow,jak Polska,ktora szczeka na odleglosc,zeby od wujka muchy odgonic….ale cos ta era wujka zaczyna sie krwawo konczyc….

     Odpowiedz
    • 20 sierpnia 2017 o 01:48
     Permalink

     @Wojciech….wcale nie musialam sie pytac,gdyz sam mowil,ze u nich w Syrii jest wojna i dom jego rodziny rozbombiony,on trafiony bomba,iles tam.krewnych zabitych,o niektorych nie wie czy zyja czy umarli..akurat daje wiare w to co mowi,widze te osobe 1 noga na juz w grobie,komentatorowi @Wojciech zmierza,by kochanego wujka zza wielkiej wody tu wywolac po imieniu….tak wujek narobil zawieruchy na calej kuli ziemskiej a teraz zdaje sie sam u siebie bedzie.mial wojne…w tym temacie uchodzctwa jest.ukryty inny temat…ze bandy przemytnikow opowiadaja karygodne rzeczy o zlotym runie i zarabiaja na tych steranych wojna ludziach mld a tego “zlotego runa”to nigdzienie ma…”wszedzie dobrze,gdzie nas nie ma…”w Niemczech wyjatkowo ciezkie zycie,tak inne od wyobrazen “zachodu” w Polsce i w nedzy,tylko tzw.”obere 10Tausend”=”gorne 10tysiecy”zyje tak “bogato” jak to opisywal x-razy @krakauer a co bylo tylko psychologicznym fenomenem “projekcji” wlasnych zyczen (“projekcja to psychologiczny termin naukowy ) a dlaczego ludzie z innych,dalekich,stron gdzie taka rozpetana przez imperialistow wojna szaleje i przy tak aktywnej propagandzie maja.nie miec projekcji….no i co mozna zrobic takiemu wujkowi zza wielka woda ? NIC,ZUPELNIE NIC !!!,bo wujek siedzi sobie jak na dalekiej samotnej wyspie i do niego trudno dotrzec,wujek ma $ i na nim oparty system platniczy/gospodarczy i mase pieskow,jak Polska,ktora szczeka na odleglosc,zeby od wujka muchy odgonic….ale cos ta era wujka zaczyna sie krwawo konczyc….

     Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 11:25
  Permalink

  Ucieka pan na pobocze z diagnozą – a prawda jest prozaiczna.
  “Dziennikarz Wojciech Reszczyński mówił m.in., że zamachy powtarzają się coraz częściej, ale “odpowiedzialne za losy Europy lewackie, liberalne i masońskie elity nie są zainteresowane rozwiązaniem problemu”. Według tej teorii, jak mówił, Europa ma być multikulturowa. – Mają zniknąć państwa narodowe i zniknąć ma chrześcijaństwo – powiedział.

  Ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika “Idziemy”, mówił o odklejeniu się elit zachodnich od społeczeństwa. – Nie przypadkiem zamach miał miejsce w Barcelonie, najbardziej kosmopolitycznym mieście hiszpańskim – powiedział. AMEN!!

  Ps. A wojna “domowa”(zamachy) na Zachodzie stają się już prawie
  normą,olbrzymia jest nienawiść ffffff ,innokulturowych do fffffff Człowieka.Pozwolę sobie rzucić w przestrzeń pytanie czy słowo – kultura jest adekwatne w stosunku do fffffff dziczy czy europejskich lewaków ? Woot! Wg. mnie zdecydowanie NIE!

  Odpowiedz
  • 19 sierpnia 2017 o 12:25
   Permalink

   Można i tak ,a niedługo ksiądz stwierdzi ze winien Putin!Radzie mu zająć się swoją hierarchia bo ona już żyje w Raju,a owieczki w Piekle! Liczba przestępstw nie rożni się od krajów uznanych za “ateistyczne”To jest myślenie życzeniowe. Z takimi “autorytetami” daleko krzyku nie zajdziesz. a przy okazji
   Jaki był wpływ Kościoła w rozwaleniu Jugosławii? Pozdro.

   Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 12:21
  Permalink

  “To nie jest kwestia rasizmu, ani jakiejkolwiek ksenofobii!’
  KRAKAUER.
  Tylko poprawni politycznie usprawiedliwiają /tłumaczą
  przed pospólstwem/ tłuszczą swoje ‘niegodne , nacjonalistyczne” postrzeganie rzeczywistości.
  Zaczadzeni marksizmem kulturowym – i tak – NIGDY nad powyższym
  stwierdzeniem nie przejdą do porządku dziennego.
  Zło rozlane na Zachodzie należy wyplenić wraz z korzeniami.
  ONY winni są na równi z nachodźcami – katastrofie Europy!!!
  Zapraszam do lektury kolejnych uwag p. Malika – temat:
  Hindusi i Orientalni czyli “ubogacenia” kulturowego Europy część czwarta

  oraz segregacja rasowo-kulturowa w celu ochrony Białego społeczeństwa
  Część IV – „Hindusi i Orientalni”

  czytaj część pierwszą: Murzyni
  drugą: Muzułmanie
  trzecią… Cyganie http://prawica.net/8199

  Ps. Miecław – upał (jeszcze)nie jest powodem do “notorycznego”, od kilku już dni ukrywania się w cieniu… słonecznego,TFU! Dnia! 🙂

  Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 13:17
  Permalink

  …Jedynym sposobem na zmniejszenie ryzyka występowania kolejnych przypadków, jest ograniczenie bazy rekrutacyjnej i możliwości wsparcia logistycznego w „swoim” społeczeństwie ..
  To prawda,tyle że “ograniczona” ,proszę nie zapominać że “kwiat
  wahabityzmu” z tamtąd jak i Kaukazu jest już zainstalowany w Europie, w “swoim” społeczeństwie. (“Multi-kulti’ KAPUTT)
  niekiedy nawet wielo-pokoleniowo,,,przykładny terrorysta-morderca nigdy nie demaskuje się niepotrzebnie irracjonalnym zachowaniem,
  zwykle świetnie wpisuje się w lewacką, orwellowską rzeczywistość którą pogardza
  do ‘szpiku kości” …..https://www.kp.ru/daily/26719/3745005/

  Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 13:23
  Permalink

  Nie umiera francja od terroryzmu, nie umieraja niemcy od terroryzmu, te kraje w dalszym ciagu rozwiaja sie lepiej od polski.ktora umiera od zacofania.To ze nie mamy zamachow w kraju to tylko dlatego ze nikt by nie wiedzial gdzie lezy polska a terrorystom zalezy na rozglosie.Nie jest to zasluga politykow.To wylacznie przypadek ze mieszkamy na takim zadupiu na ktorym nikomu nawet wysadzac w powietrze sie nie chce.Dzieki lewakom jestesmy w takiej czarnej dupie i dzieki nim jestesmy wolni od terroryzmu.Bedziemy ze strachu przed jadaca furgonetka dalej wzmacniac lewactwo a kraje zachodnie poniosa ofiery ale nie beda stac w miejscu.Zawsze tak bylo i tak bedzie ze ten kto sie boi idzie na koncu

  Odpowiedz
  • 19 sierpnia 2017 o 19:41
   Permalink

   Europa Zachodnia UMIERA od nadmiaru lewackiej poprawności,panie”Stan”.

   “… od polski.ktora umiera od zacofania” ??? – Wychodzi na to że (jednak)
   tęsknisz za lewactwem – alternatywa:nie jesteś “zbyt” rozgarnięty”.

   “Dzieki lewakom jestesmy w takiej czarnej dupie’ . Niby problem
   dostrzegłeś – a zarazem sobie przeczysz.

   Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 13:45
  Permalink

  “Jako obywatele mamy prawo domagać się od mechanizmu państwa obrony.’
  Jakie to SZCZĘŚCIE( w nieszczęściu) że Polską rządzi uniosceptyczny PiS – co by było nie daj panie Boże, gdyby jeszcze rządzili
  postkomuniści z SLD czy PO ???? ZGROZA!

  Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 13:50
  Permalink

  Ps.Jakoś nie widziałem hierarchów kościelnych na miejscu zniszczeń na Pomorzu! Może byli w tym czasie z “wybranymi” w mieście Sodomy i Gomory .Czyli w Barce?

  Odpowiedz
  • 19 sierpnia 2017 o 20:49
   Permalink

   @wlodek. TO nie leży w kompetencjach “hierarchów kościelnych”..
   jest jeszcze taka ewentualność – jesteś człowiekiem “zbyt małej wiary”
   pozwolisz ze użyję ‘kościelnego” eufemizmu… 🙂

   Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 18:26
  Permalink

  Z powodu tak dużej ilości zamachów terrorystycznych w Europie Zachodniej należy się spodziewać emigrantów w Polsce właśnie z tych bogatych krajów, gdyż u nas jest bezpiecznie. Na szczęście bogaci emigranci z Zachodu nie będą prosili w Polsce o socjal ani o 500+, zatem władze w Polsce powinni ich zapraszać.

  Odpowiedz
  • 19 sierpnia 2017 o 21:12
   Permalink

   Tak, napewno będą do nas emigrować hahaha.
   Prawdę mówiąc ataki terrorystyczne były zawsze. W latach 70-tych i 80-tych zagrożenie było większe, w 2016 roku było mniej ataku niż w poprzednich latach…
   Znam osoby z Finlandii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii i żadna z tych osób nie myśli nawet o imigracji do jakiegoś wschodnioeuropejskiego państwa! Gorzej, wiele razy słyszałem że kraje takie jak Polska, Węgry, Rosja są dla nich…nieprzyjaznymi państwami.
   Wszystko wynika z niewiedzy i manipulacji. U nas jest mit, że kraje zachodnie są “zgniłe”, “zdegenerowane” i “umierające” a u nich że kraje wschodnie są “zacofane”, “homofobiczne”, “rasistowskie” (hm..faktycznie nasz rząd nie tworzy wizerunku polski gościnnej i solidarnej…).

   Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 20:28
  Permalink

  @wieczorynka.A co z biednymi,ogłupionymi ‘zachodnimi tubylcami”? Kęsim,kęsim? 🙂
  Wieczorynka proponuje oddać Zachód kolonizatorom, czy z nie?
  Natomiast ja proponuję (nieodmiennie) REKONKWISTĘ,powtórkę…
  Abstrahuję już od analogii historycznej z II wojny, kiedyś znany “ałtorytet”
  skwitował to krótko: W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy.”
  Czyżby powtórka, niekoniecznie z rozrywki?
  Nie tędy droga… Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
  • 19 sierpnia 2017 o 21:08
   Permalink

   Krzyku, ponieważ pojechałeś ostro zatem nie rozwijam tematu, nie chcę wprowadzać niemiłej atmosfery na portalu.
   Natomiast skomentuję Twój wpis: kochajmy Zachód tak jak oni nas kochają – chyba wypadło nieźle. Uśmiecham się.

   Odpowiedz
   • 19 sierpnia 2017 o 21:58
    Permalink

    @wieczorynka.” kochajmy Zachód tak jak oni nas kochają – chyba wypadło nieźle.
    Czy nieźle? Wręcz bardzo dobrze.

    @M. ” W latach 70-tych i 80-tych zagrożenie było większe” 🙂

    Kpi czy o drogę pyta? Jakieś lewackie bojówki ‘Czerwone Brygady’
    “Frakcja Czerwonej Armii’… znaj proporcjum mocium Panie…

    “U nas jest mit, że kraje zachodnie są “zgniłe”, “zdegenerowane” i “umierające”

    To nie mit – TO FAKTY!

    “Gorzej, wiele razy słyszałem że kraje takie jak Polska, Węgry, Rosja są dla nich…nieprzyjaznymi państwami.

    I “tak trzymać” – utwierdzać w przekonaniu.. dla Naszego dobra

    “a u nich że kraje wschodnie są “zacofane”, “homofobiczne”, “rasistowskie”

    NIESTETY a może stety. – ONY, tak nas widzą, tak już mają ‘od zawsze”.. pies im mordy lizał…na pewno NIGDY nie będziemy rodziną, choćby
    “nasi ” lewacy z eurokomsomołu co dzień z rana nucili “odę do radości” i wywieszali na maszt “to to coś” w kolorze blue 🙂
    z masońskimi gwiazdeczkami.
    AMEN.

    Odpowiedz
  • 19 sierpnia 2017 o 23:40
   Permalink

   Mam nadzieję, że niedobitki polskich antysemitów z czasów Hitlera, którzy ratowali się w Francji, przed En-Decją, w latach przedwojennych, nie zrobią tego głupstwa i nie będą się ratować w antysemickiej i rusofobskiej Polsce. Bo to z deszczu pod rynnę.
   Zwracam uwagę autorowi, że każdy wychowany w innej kulturze, może być ksenofobem, antysemitą, rusofobem, i czym się tylko zechce, i nawet szmalcownikiem. Kto raz sprzedawał Żyda za kg, mąki, zrobi to jeszcze dużo razy, i wytłumaczy to inną kulturą.
   My w Izraelu, radzimy sobie nie źle z terrorem arabskim, i bez waszej pomocy, nie tracąc przy tym ludzkiego oblicza.

   Odpowiedz
   • 20 sierpnia 2017 o 00:20
    Permalink

    pomocy nikt wam nie oferuje, a co do ludzkiego oblicza to jednak wybaczy pan ale zdania są podzielone i raczej nie można nazwać tego, co się dzieje na terenach okupowanych za działania humanitarne. Więc bez przesady i proszę nie wciskać nam kitu… przy całym szacunku i autentycznej sympatii

    Odpowiedz
   • 20 sierpnia 2017 o 11:09
    Permalink

    MY,Polacy – pozostajemy również z nadzieją…

    ..Zwracam również uwagę autorowi komentarza,że każdy wychowany w innej kulturze może być polonofobem,BA! Zdrajcą polskiej sprawy,
    przykładów mieliśmy aż nadto…….wymieniać?!!

    My w Polsce doskonale orientujemy się co stosowanych
    przez was metod wymierzonych przeciwko autochtonom- Semitom…
    Skąd “te” wzorce??

    Odpowiedz
   • 20 sierpnia 2017 o 15:16
    Permalink

    P. Michale z Izraela, p. broni swojej Ojczyzny i słusznie, zatem ja również poczułam się zobowiązana do obrony swojej Ojczyzny.
    Zatem p. Michale, proszę uruchomić wyszukiwarkę i poszukać cytatów znanych osób z całego świata na temat Żydów.
    Zacytuję tylko część wypowiedzi Otto von Bismarcka : Polska zawsze była eldorado dla Żydów i nieśmiała prośba – proszę nie obrażać Polaków, Słowianie to co prawda narody emocjonalne jednak w większości szczere i pracowite.

    Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 22:17
  Permalink

  @krzyk58. Widzę że zatęskniłeś za moimi komentarzami:-) Niestety jestem już zapracowany, więc moja obecność będzie sporadyczna i komentarze również.. Mam czas poczytać was tylko wieczorem.
  Czyli masz odpust od mojej ewentualnej krytyki:-) Pozdrawiam.

  A dziś wypada pogratulować Krakauerowi za trafny felieton. Niech zachód przestanie stosować podwójne standardy, bo do tej pory w propagandzie prawa człowieka i demokracja, a w życiu ukryte niewolnictwo, tak jak pisze @krolowa bona, i oczywiście podbój świata co dosadnie przedstawił @Wojciech i @Wlodek.

  Odpowiedz
 • 19 sierpnia 2017 o 22:31
  Permalink

  “Jesteśmy w sytuacji, że wśród nas powiększa się grupa ludzi, którzy są wychowywani w ideologii nienawiści i pogardy, nakazującej w określonych wypadkach zabijanie innowierców. Mówimy o grupie ludzi, którzy – co się zdarza – gardzą nami, naszą kulturą i naszym stylem życia, jednak często pożądają naszych zasiłków socjalnych.”
  Krakaurze felieton znowuż przekombinowany i moim zdaniem tendencyjny, co podkreślali w różny sposób LICZNI komentatorzy. Cytowane zdanie wyjąłem co prawda z kontekstu, ale jeśli z niego usuniesz “innowierców”, to otrzymasz typową miesięcznicę smoleńską.
  Poczekajmy nieco, a nasze ulice również spłyną krwią. To tylko kwestia czasu.
  Nikt do nas z uwagi na bezpieczeństo emigrować nie będzie. Ludzie Zachodu mają rozeznanie i wiedzą, że nie ma bardziej nieprzyjaznego do życia miejsca w Europie, niż u nas. Poświadcza to TRZYMILIONOWA (w ciągu 25 lat) emigracja z Polski do EU i nie tylko. To również temat do badań, dyskusji i opisania, bo to nie tylko emigracja zarobkowa i socjalna, chociaż ta dominuje.
  pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • 21 sierpnia 2017 o 10:41
   Permalink

   @Lech. Relatywizujesz (niepotrzebnie). Gdzie Rzym,gdzie Krym?

   Odpowiedz
   • 21 sierpnia 2017 o 17:20
    Permalink

    Tytułem wyjaśnienia dokonam prezentacji @krzyk58 Pozdrawiam 🙂

    Odpowiedz
 • 21 sierpnia 2017 o 19:10
  Permalink

  Tak to wina Niemcow ich kanlerz
  Chcą byc tygrysem gospodarczym
  a nie ma kto tam pracowac.
  No i popraenosc polityczna.
  Hiszpania lezy blisko …

  Odpowiedz
 • 30 sierpnia 2017 o 17:18
  Permalink

  Tak, jeśli jest to agresywna, nastawiona na podboje “kultura”.
  Wtedy wszyscy z nich są tacy, bo tak wychowuje ich system społeczno-religijny.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.