Ogólna, Technologia

Wytwórnia Centrum Nauki Kopernik – dzięki wsparciu firmy Raytheon

Korzystając z wiertarek, lutownic, wycinarek i drukarek 3D można przekuć niemal każdy pomysł w gotowy prototyp. Dzięki wsparciu Raytheon, Centrum Nauki Kopernik stworzyło Wytwórnię – FabLab edukacyjny, w którym dzieci, młodzież i edukatorzy uczą się zgodnie z zasadami pedagogiki konstrukcjonistycznej, samodzielnie projektując i budując różne przedmioty. Proces edukacji jest wspierany przez opiekuna, który korzysta z metody myślenia projektowego (design thinking).

FabLab a FabLab edukacyjny

FabLab (fabrication laboratory) to warsztat wyposażony w urządzenia do cyfrowej fabrykacji takie jak drukarki 3D, plotery, wycinarki cyfrowe, a także w narzędzia ręczne (młotki, piły, śrubokręty). Tu projektuje się, majsterkuje i buduje różne przedmioty. Dzięki dostępności wielu narzędzi oraz materiałów można zrealizować praktycznie dowolny pomysł. 

 

Copyrights CNK/Rayethon

Wytwórnia w Centrum Nauki Kopernik jest FabLabem edukacyjnym (FabLearn Lab Wytwórnia należy do światowej sieci FabLabów edukacyjnych (FabLearn Labs). Powstała w oparciu o porozumienie z Uniwersytetem Stanforda, gdzie pracuje prof. Paulo Blickstein, twórca koncepcji) i działa według założeń pedagogiki konstrukcjonistycznej.

Konstrukcjonizm głosi, że „dzieci nie dostają idei, one je tworzą” oraz że „uczące się dzieci tworzą nowe idee szczególnie skutecznie wtedy, gdy są aktywnie zaangażowane w konstruowanie różnego rodzaju artefaktów – może to być robot, poemat, zamek z piasku, program komputerowy lub cokolwiek innego, czym można się podzielić z innymi i co może być przedmiotem wspólnej analizy i refleksji”.

Konstrukcjonizm kładzie równy nacisk na trzy aspekty rozwoju poznawczego:

 • – mentalny (procesy konstruowania wiedzy w głowie ucznia),
 • – społeczny (uczenie się przez współpracę i dyskusję z innymi ludźmi)
 • – materialny (konstruowanie materialnych reprezentacji abstrakcyjnych idei). [O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się według Seymoura Paperta”, Meritum 4 (7) 2017, dr Andrzej Walat].

W tym podejściu akcentowane jest osobiste doświadczenie i zaangażowanie. Pozyskiwanie wiedzy i umiejętności odbywa się w ramach pracy grupowej, w procesie kreatywnego i praktycznego działania. 

Uczestnicy procesu (uczniowie czy podopieczni lokalnych świetlic, klubów, ognisk) – moderowanego przez prowadzącego – samodzielnie definiują problemy oraz wspólnie poszukują rozwiązań. Następnie, na podstawie wypracowanych pomysłów, projektują i konstruują przedmioty, stanowiące rozwiązanie problemu oraz testują ich skuteczność. Potem zastanawiają się, jak je poprawić i przebudowują. Cały proces przyczynia się do głębokiego rozumienia podejmowanych wyzwań i własnej pracy, stając się skuteczną metodą uczenia się. Ponadto, taka samodzielna aktywność młodych ludzi pomaga im uwierzyć w siebie i własne możliwości. Odkrywają oni praktyczne wymiary rozwijanych tu kompetencji. W takim środowisku uczenia się, każdy zyskuje równe szanse rozwojowe (inkluzja społeczna). Tu edukacja łączy się z życiem codziennym, środowiskiem rynku pracy. 

Copyrights CNK/Rayethon

Koncepcja Wytwórni wpisuje się w rozwój edukacji STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), który ma na celu rozbudzanie zainteresowań uczniów naukami ścisłymi, inżynieryjnymi i technicznymi.

Młodzi ludzie widzą, że technologia, z której korzystają w tym miejscu, pomaga rozwiązać realne problemy i w trakcie procesu zaczynają dostrzegać praktyczne zastosowanie nauk ścisłych, na których jest oparta. W efekcie mogą zdecydować się na wybór inżynieryjnej, technicznej ścieżki kształcenia, tak pożądanej w zaawansowanych technologicznie branżach gospodarki XXI wieku.

„Firma Raytheon z radością podjęła  partnerską współpracę z Centrum Nauki Kopernik, otwierając wspólnie nowy FaBLab edukacyjny. Inicjatywa ta ma pomóc inspirować młodych ludzi do większej kreatywności poprzez rozwijanie swoich umiejętności i przyswajanie wiedzy w dziedzinach nauk ścisłych – STEM”, powiedział Wes Kremer, Prezes Raytheon Integrated Defense Systems. Dodał także, że „uczniowie korzystający z FabLabu zdobywają cenne życiowe umiejętności, takie jak praca w grupie, kreatywne rozwiązywanie problemów, poszukiwanie danych i informacji – to kluczowe atrybuty  przyszłych inżynierów.

Celem działań w Wytwórni jest zachęcenie nauczycieli i edukatorów do stosowania konstrukcjonistycznej metody uczenia w edukacji.

Planujemy:

 • praktyczne warsztaty z konstruowania dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, czy edukatorów uczestniczących w projektach już realizowanych przez CNK:
  Szkoła Bliżej Nauki, Konstruktorzy Marzeń, Klub Młodego Odkrywcy, Make Tomorrow Poland.
 • szkolenia dla nauczycieli/edukatorów, na których poznają oni różne narzędzia oraz nowe technologie, przydatne później podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem elementów konstruowania.
 • wspólne projekty z lokalnymi ogniskami Centrum Wspierania Rodzin:
  ich podopieczni będą mieli okazję własnoręcznie skonstruować rozwiązanie problemu, bezpośrednio związanego z ich otoczeniem.
 • budowę mobilnych warsztatów, tzw. makerspace, z których będą mogli korzystać nauczyciele-opiekunowie prowadzący kluby w programie Klub Młodego Odkrywcy.
  (realizacja na zasadach open-source: każdy będzie miał dostęp do projektu takiego makerspace’u, żeby móc go zbudować samodzielnie oraz do scenariuszy wykorzystujących narzędzia z warsztatu).

 

Copyrights CNK/Rayethon

Dlaczego FabLab edukacyjny w CNK?

Działanie Wytwórni wpisuje się w całokształt prowadzonych przez nas działań edukacyjnych. Praca w tym miejscu rozwija kompetencje określane jako kluczowe dla przyszłego rozwoju społeczeństw i dobrostanu ludzi, którzy je tworzą. Kształtowanie umiejętności uczenia się, odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej, rozbudzanie kreatywności, wzrost aktywności (rozumianej jako podejmowanie inicjatywy), przedsiębiorczość, umiejętność uczestnictwa i korzystania z kultury – stanowią cele Kopernika. FabLab edukacyjny i towarzysząca mu metodologia skoncentrowana na myśleniu projektowym, w szczególny sposób rozwijają te kompetencje.

W Wytwórni, pracownicy CNK – zaangażowani w powstawanie eksponatów, produktów edukacyjnych czy elementów potrzebnych do realizacji zajęć i warsztatów – będą mogli tworzyć ich prototypy i gotowe produkty. Wytwórnia ze swoim bogatym wyposażeniem to idealna platforma do prototypowania i testowania nowych pomysłów.

O Wytwórni Centrum Nauki Kopernik

Wytwórnia Centrum Nauki Kopernik to pierwszy w Polsce FabLab edukacyjny, w którym dzieci, młodzież i edukatorzy uczą się poprzez  samodzielne  projektowanie  i tworzenie różnych przedmiotów i modeli. W pracy korzystają z urządzeń do cyfrowej fabrykacji takich jak drukarki 3D, plotery, wycinarki cyfrowe a także z narzędzi ręcznych (młotki, śrubokręty, piły). Proces edukacji jest wspierany przez prowadzącego, który podczas zajęć korzysta z metody myślenia projektowego (design thinking).

Wytwórnia w Centrum Nauki Kopernik jest szczególnym miejscem –dzieci i młodzież zdobywają tu nowe umiejętności w poprzez samodzielną pracę. Podczas praktycznych zajęć uczestnicy poznają różne narzędzia, materiały i uczą się z nich korzystać. Uczestnicy zajęć mogą zrealizować w wytwórni praktycznie dowolny pomysł.

Kopernikowa Wytwórnia należy do światowej sieci FabLabów edukacyjnych (eng. FabLearn Labs) na mocy porozumienia z Uniwersytetem Stanforda. Pomysłodawcą FabLabu edukacyjnego (FabLearn Labu, pierwotnie zwanego FabLab@School) jest profesor Uniwersytetu Stanforda Paulo Blikstein, który badał rolę fabrykacji cyfrowej w edukacji (wytwarzania z wykorzystaniem technologii cyfrowej).

Koncepcja FabLabu edukacyjnego wpisuje się zarówno w priorytety CNK dotyczące rozwoju edukacji praktycznej, jak również szkolnictwa zawodowego. Działanie Wytwórni wpisuje się w całokształt działań edukacyjnych prowadzonych przez Centrum Nauki Kopernik. Praca w Wytwórni rozwija kompetencje określane jako kluczowe dla przyszłego rozwoju społeczeństw i dobrostanu ludzi, którzy je tworzą. Kształtowanie umiejętności uczenia się, odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej, rozbudzanie kreatywności, wzrost aktywności, rozumianej jako podejmowanie inicjatywy, przedsiębiorczość, umiejętność uczestnictwa  i korzystania z kultury – stanowią cele Kopernika. FabLab edukacyjny i towarzysząca mu skoncentrowana na myśleniu projektowym metodologia, w szczególny sposób rozwijają wspomniane kompetencje. Oferta uczestnictwa w warsztatach Wytwórni może przyczynić się do inspirowania i motywowania młodych ludzi do podejmowania decyzji co do wyboru ścieżek kształcenia i dostrzegania własnych perspektyw zawodowych. Koncepcja wpisuje się także w rozwój edukacji STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) związanej z rozbudzaniem zainteresowań uczniów naukami ścisłymi, inżynieryjnymi i technicznymi. Uczniowie przekonują się, że technologia (oparta o przedmioty STEM) pomaga rozwiązywać  realne problemy i ma praktyczne zastosowanie. To także motywacja do wyboru ścieżki zawodowej związanej z naukami ścisłymi.

***

Informacja Wszelkie prawa do tekstu i zdjęć zastrzeżone dla dostawcy treści prasowej Copyrights CNK/Rayethon. Wyłączenie licencji CC 3.0.

2 komentarze

 1. Bardzo ciekawa inicjatywa, na to idą pieniądze z Patriotów?

 2. Potrzebna inicjatywa.

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.