Ogólna

Wsparcie dla portalu

Szanowni Państwo!

Bez pieniędzy nie da się prowadzić działalności portalu. Wszystko kosztuje: serwer, jego utrzymanie, prace informatyczne, prace zabezpieczające. Fundacja nie jest w stanie ponosić tych kosztów na poziomie odpowiadającym potrzebom. Zakres przedsięwzięcia przerasta nasze możliwości. Skala wyzwań informatyczno-organizacyjnych, jakie wynikają z prowadzonej działalności przekracza możliwości sprawczo-organizacyjne naszego wolontariatu.

Wszystkie działania do tej pory były prowadzone na zasadach dobrowolności, a treści na portalu były i są w pełni udostępniane za darmo dla każdego, bez żadnych ograniczeń. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Niestety ten model prowadzenia działalności, chociaż pozwalający na niezależność – nie sprawdził się. Nie tylko nie da się rozwinąć działalności, ale nie da się jej nawet podtrzymywać.

Jeżeli nie uzyskamy partycypacji ze strony czytelników, na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie portalu w sposób bezpieczny i niezbędny pod względem wymogów technicznych, to będziemy musieli podjąć radykalne środki z likwidacją portalu włącznie. Może to nastąpić z dniem 1 lipca br.

Potrzebujemy około 5000 PLN miesięcznie, żeby móc zabezpieczyć działanie portalu. Do tej pory zatrudnialiśmy pracownika, który profesjonalnie dbał o serwer i jego bezpieczeństwo. Nie mamy już na to więcej środków. Znacząco pogorszy to funkcjonowanie portalu np. w zakresie czasu moderowania komentarzy i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Bardzo dziękujemy każdemu za udzielane wsparcie. Niestety łącznie jest to kwota nieprzekraczająca nawet 5% wymienionej powyżej. Fundację w praktyce utrzymuje grono znajomych, które zdecydowało o jej powołaniu i działalności. Ze względu na ochronę danych osobowych nie podamy kto, ile i kiedy nam wpłacał.

Wszystkie osoby zamierzające udzielić bezpośredniego wsparcia finansowego fundacji proszone są o wpłacanie pieniędzy na poniższe konto bankowe:

Fundacja Pisanie Książek

Złota 61

00-819 Warszawa

63 1020 1097 0000 7102 0229 0724

z dopiskiem – „DAROWIZNA”

Słownie cyfry z numeru konta: [sześć, trzy – jeden, zero, dwa, zero – jeden, zero, dziewięć, siedem – zero, zero, zero, zero – siedem, jeden, zero, dwa – zero, dwa, dwa, dziewięć – zero, siedem, dwa, cztery]

Konto fundacji jest prowadzone przez bank:

PKOBP Oddział 9 w Warszawie ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa

Symbol SWIFT banku to: BPKOPLPW

Odpowiemy na każde pytanie: obserwatorpolityczny@obserwatorpolityczny.pl

Za każdą pomoc dziękujemy!

Redakcja portalu

2 komentarze

  1. Wielka Polska Katolicka

    Naprawdę nikt po was nie będzie płakał.

  2. Takim …………. do oglądu pełnej wizji świata i rzeczywistości,wystarczy
    ” słowo pasterzy”,ot choćby w temacie nacjonalizmu….
    Oj durak ty, durak @WPK! Módl się o zdrowie,BO o rozum za późno.

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.