Wojskowość

Wojska obrony wybrzeża Federacji Rosyjskiej – wprowadzenie

Source: Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) http://structure.mil.ru/structure/forces/navy/structure/coastal_troops_fleet.htm Все материалы интернет-портала Минобороны России доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0

Wojska obrony wybrzeża Federacji Rosyjskiej (Береговые войска Российской Федерации) stanowią bardzo istotną część sił Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej. Są one grupą wojsk rozlokowanych na terytorium nadmorskim, przeznaczonych do zwalczania morskich i powietrznych desantów nieprzyjaciela, obrony wybrzeża oraz osłony przybrzeżnej komunikacji morskiej Federacji Rosyjskiej. Wojska te wielokrotnie zmieniały swoją strukturę organizacyjną i zakres wykonywanych zadań, a obecnie w skład wojsk obrony wybrzeża Federacji Rosyjskiej wchodzą: wojska rakietowo-artyleryjskie obrony wybrzeża (Береговые ракетно-артиллерийские войска) oraz piechota morska (Морская пехота).

W celu przybliżenia Czytelnikowi problematyki funkcjonowania wojsk obrony wybrzeża Federacji Rosyjskiej, niniejszy artykuł będzie miał charakter wprowadzenia do tego tematu, ze względu na znaczące zmiany, jakie zachodzą w obszarze formułowania zadań obrony morskich granic Rosji w związku z opublikowaniem w lipcu 2015 r. nowej Doktryny Morskiej Federacji Rosyjskiej.

Do Federacji Rosyjskiej należy ogromna powierzchnia morska, licząca około 9 mln km2. Składają się na nią: pas wód terytorialnych, strefa ekonomiczna wód przybrzeżnych, szelf kontynentalny oraz sektor Arktyki, będący w posiadaniu Federacji Rosyjskiej. W ostatnich latach rosyjskie władze szczególnie zainteresowały się tym sektorem, czego wyrazem jest skoncentrowanie działań Federacji Rosyjskiej, mających na celu zagospodarowanie tego atrakcyjnego z punktu widzenia gospodarczego i strategicznego regionu, jakim jest Arktyka. Region ten z punktu widzenia realizacji koncepcji bezpieczeństwa militarnego Federacji Rosyjskiej jest bardzo ważny ze względu na fakt, iż stanowi on tor wodny na północ od jej granic i ważne przejście północno-wschodnie, co czyni ten obszar jednym z ważniejszych miejsc strategicznych Federacji Rosyjskiej. Można w pełni zgodzić się z twierdzeniem rosyjskich strategów wojskowych, że Arktyka zapewnia Federacji Rosyjskiej swobodne wyjście jej Marynarki Wojennej na Atlantyk i Pacyfik.

Czytelników zainteresowanych obejrzeniem oryginalnego reportażu o wyprawie na Arktykę, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, zatytułowanego „Arktyka. Powróciliśmy” („Арктика. Мы вернулись”), odsyłamy pod następujący adres internetowy: [tutaj].

Wyrazem dążeń do rozwinięcia rosyjskiego panowania nad obszarem Arktyki są postanowienia, zawarte w nowej Doktrynie morskiej Federacji Rosyjskiej z 26 lipca 2015 roku. Dlatego też na Arktyce budowane są bazy wojskowe, przykładem której może być baza „Arktyczna koniczyna”, usytuowana na wyspie Ziemia Aleksandry, będącej jedną z wysp rosyjskiego archipelagu Ziemia Franciszka Józefa.

Zdjęcia bazy „Arktyczna koniczyna” Czytelnik może obejrzeć na następującej stronie internetowej: [tutaj].

Już pod koniec 2014 r. Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin poinformował opinię publiczną o stworzeniu na bazie Floty Północnej Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej oddzielnego dowodzenia strategicznego „Północ”. Ta nowa struktura rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2014 r., a pod jej dowództwem znalazły się wszystkie rodzaje sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej za arktycznym Kołem Podbiegunowym – zarówno morskie, lądowe, jak i siły powietrzne. Co więcej, Minister Obrony Federacji Rosyjskiej generał Siergiej Szojgu poinformował, że rosyjskie Siły Zbrojne planują rozmieszczenie w Arktyce rakietowych systemów ochrony nadbrzeżnej Bastion. Za istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa militarnego Federacji Rosyjskiej Minister Obrony uznał także umiejscowienie w tym regionie okrętów nawodnych i podwodnych, uzbrojonych w systemy Kalibr i Oniks. Według generała Siergieja Szojgu, zakończenie wzmiankowanych wyżej prac planowane jest do końca 2020 roku.

Należy także przytoczyć ciekawostkę, zawartą w nowej Doktrynie morskiej Federacji Rosyjskiej z 2015 r., w której oprócz Arktyki wskazany został także nowy kierunek ekspansji Federacji Rosyjskiej, jakim jest Antarktyka.

Kolejny artykuł, publikowany na łamach „Obserwatora Politycznego”, będzie dotyczył wyposażenia i uzbrojenia wojsk rakietowo-artyleryjskich Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej, a w następnym artykule poruszona zostanie tematyka rosyjskiej piechoty morskiej.

Autor: Feliks

5 komentarzy

 1. Fasci di Combatimento

  Stary, groźny i śmiercionośny złom…

 2. Ciekawe są te rozwiązania w Arktyce.

 3. Ciekawa jest ta seria artykułów, tylko chciałbym wiedzieć więcej np. kto jest dowódcą?
  Mam pytanie do autora – a o wojskach kolejowych napiszecie? Wiem że to bardzo ciekawy rodzaj wojsk niespotykany nigdzie indziej, ale z perspektywy Rosji ma strategiczne znaczenie, ponieważ Rosję trzyma w kupie kolej. Pozdrawiam serdecznie W. N.

  • … kto jest dowódcą? Lepiej nie wiedzieć. Dlatego że stare rosyjskie powiedzenie (пословица)
   wyraźnie mówi “tisze budiesz dalsze jediesz”, inaczej przekładając
   na nasze – “mniej wiesz – spokojniej śpisz’…
   jest wyjątek “W.N.’ musi wiedzieć,(zawodowo) a to już niezbyt
   pochlebnie świadczy o predysponowanych zdolnościach
   do poruszania się – nawet w “białym wywiadzie”….

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.