Wojska Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Federacji Rosyjskiej

Пусковая установка 5П85Т2 ЗРC С-400 Автор: Vitaly V. Kuzmin – http://www.vitalykuzmin.net/?q=node/600, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39796258

Wojska Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Federacji Rosyjskiej (Войска противовоздушной и противоракетной обороны Российской Федерации) są trzecim rodzajem wojsk, wchodzącym w skład Sił Powietrzno-Kosmicznych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Mają one długą i bogatą tradycję, która wywarła znaczący wpływ na obecną strukturę tego rodzaju wojsk oraz na efektywne i skuteczne wykonywanie trudnych zadań, jakie stoją przed nimi w dzisiejszych czasach.

W celu zaznajomienia Czytelnika ze specyfiką funkcjonowania Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Federacji Rosyjskiej, w artykule zostanie przybliżone znaczenie kilku terminów, takich jak: obrona powietrzna, napad powietrzno-kosmiczny, obrona przeciwlotnicza, obrona przeciwlotnicza wojsk oraz obrona przeciwrakietowa.

Pod pojęciem obrony powietrznej należy rozumieć działania bojowe i różnorodne przedsięwzięcia podejmowane przez Federację Rosyjską w celu odparcia napadu powietrznego nieprzyjaciela, załamania jego operacji powietrzno-kosmicznych, niedopuszczenie do zniszczenia najbardziej istotnych dla prowadzenia wojny i funkcjonowania państwa obiektów oraz instytucji administracji państwowej, jak również osłony ludności i wojsk przed atakami środków napadu powietrznego i kosmicznego.

Napad powietrzno-kosmiczny jest rozumiany jako napad (czyli niespodziewane uderzenie siłami lub środkami walki w celu zniszczenia bądź obezwładnienia nieprzyjaciela) z powietrza i z kosmosu, wykonany przy użyciu rakiet (pocisków rakietowych) i lotnictwa (samolotami pilotowanymi i bezpilotowymi) w celu zniszczenia obiektów na ziemi, morzu i w powietrzu. Napad powietrzno-kosmiczny może być wykonany na różnych wysokościach i przy zastosowaniu różnych środków rażenia.

Obrona powietrzna obejmuje: obronę przeciwlotniczą, obronę przeciwrakietową oraz obronę przeciwkosmiczną. W obecnej strukturze Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej zasadnicze zadania związane z obroną przeciwkosmiczną są realizowane przez Wojska Kosmiczne Federacji Rosyjskiej.

Obrona przeciwlotnicza Federacji Rosyjskiej to całokształt sił, środków i przedsięwzięć, które mają na celu niedopuszczenie lub ograniczenie do minimum oddziaływania lotnictwa nieprzyjaciela na wojska wchodzące w skład Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ludność zamieszkującą terytorium Federacji Rosyjskiej oraz obiekty, które znajdują się zarówno na polu walki, jak i na zapleczu. Biorąc pod uwagę obszar związany z obroną przeciwlotniczą wojsk, można podać następujące działania, charakteryzujące tę część składową systemu obrony powietrznej Federacji Rosyjskiej:

  • prowadzenie rozpoznania celów powietrznych,
  • działania bojowe artylerii i rakiet przeciwlotniczych oraz lotnictwa myśliwskiego,
  • maskowanie, rozśrodkowanie, ostrzeganie i alarmowanie o nalotach, a także
  • likwidowanie skutków napadu powietrznego.

Natomiast obronę przeciwrakietową można w uproszczeniu rozumieć jako działania wyspecjalizowanych sił i środków, wchodzących w skład obrony powietrznej Federacji Rosyjskiej, uniemożliwiające osiągnięcie celu (obiektu) przez głowice pocisków rakietowych nieprzyjaciela. Siły i środki obrony powietrznej Federacji Rosyjskiej są sprzężone z urządzeniami technicznymi i środkami rozpoznania i stanowią zautomatyzowany system działania, polegający na wykryciu, śledzeniu i klasyfikacji celów oraz przechwyceniu i zniszczeniu głowicy rakiety. Lecąca do celu głowica niszczona jest w systemie obrony powietrznej przez przeciwpociski rakietowe, cechujące się bardzo dużym przyspieszeniem i zdolnością do przenoszenia ładunków jądrowych oraz ciągłą gotowością do startu.

Krótki film, obrazujący specyfikę funkcjonowania Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Federacji Rosyjskiej oraz bogatą historię tego rodzaju wojsk Czytelnik znajdzie pod następującym adresem internetowym Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej: [tutaj].

Kolejny artykuł, publikowany na łamach „Obserwatora Politycznego”, będzie dotyczył Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej – historii jej powstania oraz obecnej struktury organizacyjnej, która będzie szczegółowo omawiana w kolejnych artykułach.

Autor: Feliks

2 myśli na temat “Wojska Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Federacji Rosyjskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.