Turystyka: Europa znajdzie się na pierwszej linii wychodzenia z kryzysu, ale dopiero w roku 2024

W okresie, w którym rządy dążą do wprowadzenia coraz bardziej rygorystycznych środków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się nowych, bardziej zaraźliwych wariantów Covid-19, „przepustki podróżne” lub „paszporty potwierdzające szczepienie” nie wystarczą, aby ożywić turystykę. Ożywienie, zdaniem ekspertów z Allianz Research i Euler Hermes, nastąpi dopiero w 2024 roku.           

Aby określić tempo ożywienia przyjrzymy się dwóm kwestiom: 1) czasowi potrzebnemu poszczególnym krajom by osiągnąć odporność stadną oraz 2) wnioskom z poprzednich kryzysów gospodarczych. Podczas gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania są na dobrej drodze do osiągnięcia odporności stadnej do końca pierwszej połowy 2021 r., to zdaniem Allianz Research i Euler Hermes, UE osiągnie ją dopiero w drugiej połowie 2021 r., a Japonia w pierwszej połowie 2022 r. (Rysunek 1). Może to uniemożliwić osobom z tych krajów wyjazd do Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii bez dokumentów potwierdzających ich stan zdrowia. Jednocześnie należy zauważyć, że większość dostępnych szczepionek nie zapobiega zakażaniu innych osób zaszczepionych, a zwłaszcza osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione. To również może utrudnić ożywienie turystyki.

W przypadku Chin i Republiki Południowej Afryki, odporność stadna powinna zostać osiągnięta w drugiej połowie 2022 r. Obok Indii, szczególne opóźnienia w zakresie szczepień mają miejsce w regionie Ameryki Południowej. Opóźnienie w osiągnięciu odporności stadnej jest spowodowane w szczególności trudnościami w zakresie wprowadzenia na rynki wschodzące bardziej konwencjonalnych i tańszych szczepionek, takich jak chiński CoronaVac oraz problemami dotyczącymi dostaw szczepionek, w szczególności w Brazylii. Ameryka Południowa musi także radzić sobie z niechęcią swojej populacji do szczepień oraz z pewnymi zakłóceniami w zarządzaniu łańcuchem dostaw od miejsca, w którym produkowane są szczepionki, do miejsc, w których są podawane.

1_Euler_Hermes_Copyrights_26_03_2021

Następnie przyjrzymy się, jak długo trwał powrót do wcześniejszego poziomu wydatków na cele turystyczne po przeszłych kryzysach gospodarczych. Po dwóch ostatnich poważnych kryzysach (spowodowanych atakami terrorystycznymi z 11 września i światowym kryzysem finansowym w 2009 r.), wydatki na podróże (turystyczne i biznesowe) powróciły do poziomu sprzed kryzysu mniej więcej po upływie dwóch lub trzech lat od jego rozpoczęcia (Rysunek 2). W pierwszym przypadku, czas powrotu do sytuacji sprzed kryzysu determinowała słabość popytu, biorąc pod uwagę obawy dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku światowego kryzysu finansowego, przeszkody w okresie wychodzenia z kryzysu wynikały bardziej z nagłej potrzeby sfinansowania ogromnych deficytów i przeznaczenia środków na ożywienie gospodarcze.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że obecne załamanie gospodarcze rozpoczęło się w pierwszym kwartale 2020 r., oznacza to, że sektor globalnych usług turystycznych i dotyczących podróży może powrócić do poziomu sprzed kryzysu w drugiej połowie 2022 r. Jednak obecna pandemia wywołała bezprecedensowy kryzys gospodarczy, pociągając za sobą wprowadzenie poważnych ograniczeń, takich jak zakazy przemieszczania się i bardzo surowe przepisy dotyczące ograniczeń w podróżowaniu, a także godziny policyjne, które nadal mają wpływ na życie wielu osób w bogatych krajach o dojrzałej gospodarce. W konsekwencji, prawdopodobieństwo powrotu szybkiego rozwoju w branży turystycznej w przyszłym roku jest bardzo mało prawdopodobne.

2_Euler_Hermes_Copyrights_26_03_2021

W przypadku Europy, ożywienie w branży turystyki powinno nastąpić szybciej, niż w regionach USA oraz Azji i Pacyfiku – prognozy na rok 2024 mówią o 771 mln turystów, co stanowi ponad trzykrotność rekordowego najniższego poziomu odnotowanego w skali całego świata w roku 2020 r. Na podstawie analizy danych dotyczących liczby turystów w okresie od roku 1980 do 2018 oraz PKB odpowiednich krajów, Allianz Research i Euler Hermes opracowało prognozy dotyczące liczby turystów w okresie do 2024 roku, które zostały przedstawione na Rysunku 3.

3_Euler_Hermes_Copyrights_26_03_2021

W powyższej tabeli po lewej stronie przedstawiono szacunki UNWTO (Światowa Organizacja Turystyki ONZ) dotyczące liczby wizyt turystów zagranicznych w latach 2017-2019. Na okres od 2020 roku eksperci Allianz Research i Euler Hermes opracowali prognozy na podstawie współczynników określonych poprzez analizy przeprowadzone w ujęciu historycznym na podstawie regresji – odpowiednie wyniki zostały przedstawione poniżej:

4_Euler_Hermes_Copyrights_26_03_2021

We wszystkich tych pięciu analizach przeprowadzonych metodą regresji, współczynniki PKB i wartości stałe znajdowały się zawsze na najwyższym poziomie. Na podstawie tych współczynników opracowano pięć zależności liniowych łączących liczbę turystów przyjeżdżających i odpowiadającą jej wartość PKB, przyjmując współczynniki przedstawione powyżej. Założenie jest takie, że współczynniki te nie zmieniły się zbytnio w czasie kryzysu, więc korzystając z prognoz dotyczących PKB możemy określić nowe wartości dotyczące sektora turystyki.

Wyniki potwierdzają analizę mówiącą, że powrót do normalnej działalności w branży turystycznej nie nastąpi przed upływem następnych dwóch lat. Niedawne badanie przeprowadzone przez Światową Organizację Turystyki ONZ wśród profesjonalistów z branży turystycznej potwierdza te wyniki – większość z nich stwierdziła, że nie spodziewa się powrotu do poziomu sprzed pandemii wcześniej, niż w najlepszym przypadku w roku 2023. 41% respondentów stwierdziło, że spodziewa się powrotu do normy dopiero w roku 2024 lub później (patrz Rysunek 4).

5_Euler_Hermes_Copyrights_26_03_2021

Opracowany przez Allianz Research i Euler Hermes podział liczby turystów według poszczególnych regionów wskazuje, że Europa będzie wyprzedzać pozostałe regiony, jednak oczekuje się, że pozostanie w tyle za Stanami Zjednoczonymi oraz regionami Azji i Pacyfiku pod względem ogólnego ożywienia gospodarczego. Z naszych obliczeń wynika, że liczba przyjazdów turystów zagranicznych do Europy może osiągnąć 771 mln już w 2024 r., co oznacza wartość ponad trzykrotnie wyższą, niż 227 mln wizyt odnotowanych w 2020 r.

Europa prawdopodobnie odnotuje większą liczbę wizyt turystów, niż inne regiony, ponieważ w 2020 roku odnotowała największy spadek w wartościach bezwzględnych, wynoszący ponad 500 milionów turystów międzynarodowych. Ponadto oczekuje się, że kraje UE będą współpracować w celu lepszego dostosowania się do zniesienia ograniczeń w podróżowaniu – Europa może najwięcej zyskać pod względem ożywienia w turystyce, jeśli uda jej się opracować skuteczne rozwiązanie w zakresie paszportu / kart szczepień.

6_Euler_Hermes_Copyrights_26_03_2021

Rysunek 5 przedstawia aktualny poziom restrykcyjności ograniczeń na całym świecie. Europa jest nadal regionem najbardziej restrykcyjnym, wyprzedzając o prawie 10 punktów Amerykę Północną i o 20 punktów region Azji i Pacyfiku. Obecny poziom turystyki zależy w dużym stopniu od tego wskaźnika, a fakt, że przepisy europejskie są najbardziej rygorystyczne wyjaśnia, dlaczego sektor turystyki w tym regionie ucierpiał najbardziej. W tej sytuacji, gdyby paszporty szczepień zostały wprowadzone w tym samym czasie w różnych regionach, wzrost sektora turystyki byłby najwyższy w Europie. W rzeczywistości, Komisja Europejska pracuje nad pomysłem paszportów zdrowotnych, aby złagodzić ograniczenia w podróżowaniu już przed nadchodzącym okresem letnim. Decydujące będą jednak dwa czynniki: 1) skuteczność szczepionek Covid-19 w zakresie zapobiegania przenoszeniu choroby oraz 2) wdrażane polityki. Kraje UE prawdopodobnie znajdą się w sytuacji najbardziej korzystnej, ponieważ będą mogły korzystać z tego samego systemu informacyjnego, z jednolitymi i prawidłowymi danymi wejściowymi (w taki sam sposób, jak dzielą się na przykład danymi gospodarczymi za pośrednictwem bazy danych Eurostat).

Jednak nawet zakładając, że system paszportów szczepień będzie działać, mogą pojawić się nowe trudności. Niezależnie od polityki certyfikatów, konsekwencje mogą wynikać ze sposobu wykorzystania paszportów w gospodarce. Wprowadzenie zakazów dotyczących swobody przemieszczania się osób niezaszczepionych, zarówno w kraju, jak i za granicą, może okazać się bardzo skomplikowane.

Ożywienie światowego sektora turystyki może również okazać się trudne z powodu przedłużających się ograniczeń podróżowania w krajach Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk, ze względu na pojawienie się nowych wariantów, w odniesieniu do których dostępne szczepionki wydają się być mniej skuteczne, a być może nawet całkowicie nieskuteczne, jeśli chodzi o nowe mutacje, które istnieją już obecnie lub pojawią się dopiero w przyszłości. Prognozuje się, że liczba przyjazdów turystów do tych regionów w 2024 r. osiągnie odpowiednio 326 mln i 136 mln. Podział na regiony wskazuje, że udział w rynku europejskim pod względem liczby przyjazdów turystów ma wzrosnąć do 55% w 2024 r. w porównaniu z 51% w 2019 roku, podczas gdy w Ameryce Północnej pozostanie niezmieniony (około 10%), a w regionie Azji i Pacyfiku zmniejszy się z 25% do 23%.

Przyglądając się poszczególnym podsektorom, okazuje się, że do 2022 r. tylko krajowy sektor turystyki może powrócić na drogę rozwoju. Nie zrekompensuje to jednak strat związanych z bardziej dochodowymi podróżami międzynarodowymi i biznesowymi, które mogą występować aż do 2023 r. Turyści krajowi zwykle nie wydają tak dużo pieniędzy, jak zagraniczni, przewidujemy jednak, że nawet jeszcze w 2023 r. obroty w segmencie podróży międzynarodowych będą nadal o -8% niższe, niż poziom sprzed kryzysu (patrz Rysunek 6). Wzrost liczby osób bezrobotnych również potęguje ten problem, ponieważ konsumenci prawdopodobnie ograniczą wydatki na wyjazdy turystyczne.

Podsumowując, pandemia Covid-19 może położyć kres „zglobalizowanej” turystyce i podróżom na długi czas, zmuszając firmy działające w branży turystycznej oraz związanej z podróżami do zmiany ich modeli biznesowych.

Autorzy raportu

MARC LIVINEC – Starszy doradca

Louis Adjiman – Asystent badawczy

***

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Euler Hermes, wyłączenie licencji CC 4.o.

11 komentarzy do “Turystyka: Europa znajdzie się na pierwszej linii wychodzenia z kryzysu, ale dopiero w roku 2024

 • 28 marca 2021 o 11:18
  Permalink

  Wniosek jak ktoś żył z turystyki to niech się odzwyczai 🙂

  Odpowiedz
 • 28 marca 2021 o 12:10
  Permalink

  29.01.br. zakończyły się wirtualne obrady Światowego Forum Ekonomicznego w Davos z udziałem prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej i jednocześnie sekretarza Komunistycznej Partii Chin Xi Jipinga. Obrady te podsumował ironicznie i dowcipnie wybitny dziennikarz hiszpański, autor wielu książek – FedericoJiménez Losantos, który w tekście zatytułowanym: „W 2030 r. nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy” – światowy komunistyczny projekt, oklaskiwany przez Macrona i Merkel w Davos”. Losantos pisze: „W złowieszczej szopie w Davos, w krótkich frazach i video zreferowano nam przyszłość, którą przygotował dla nas Wielki Reset. Jest to mieszanka przestępczości i głupoty, która naprawdę byłaby śmieszna, gdyby nie stały za tym potężne siły, które starają się promować Agendę 2030 …”

  A teraz wyjątki z video Losantosa. Na zakończenie tego odcinka pośmiejmy się nieco: „Nie będziesz niczego posiadać i będziesz szczęśliwy”. Facet z twarzą idioty uśmiecha się w video na to dictum, zupełnie nie podejrzewając, że aby uniemożliwić posiadanie własności, zawsze konieczna jest absolutna tyrania. Prawo istnieje po to, by chronić własność prywatną, oraz życie i wolność wszystkich przed samowolą niektórych. Komunizm – reżim, który zabraniał własności wszystkim (z wyjątkiem samych komunistów), stworzył tak szczęśliwe społeczeństwa, że ci, którzy mogli uciec pierzchnęli co szybciej gdzie się da. 😉

  „Możesz wypożyczyć wszystko, czego potrzebujesz, a dron przywiezie to do domu”.

  Ale jak mogę coś wypożyczyć, jeśli nie mam pieniędzy lub domu na własność? Czy państwo komunistyczne, Wielki Brat zdecyduje o dronie, który mi to dostarczy?

  „Będziesz jadł mniej mięsa. Nie będzie to podstawowy pokarm. Dla dobra środowiska i twojego zdrowia”

  Och, Wegetariański Wielki Bracie! A czy możemy mieć jeszcze coś do powiedzenia w sprawie własnej diety?

  „Miliard ludzi będzie musiało zostać przesiedlonych przez zmiany klimatyczne. Będziemy musieli lepiej przyłożyć się do ich przyjmowania i integrowania”

  To po co tracić miliardy na zmiany klimatyczne, skoro wiemy już, kto zostanie przesiedlony? I kto mówi, że robi to dla zmian klimatycznych?

  „Zachodnie wartości zostaną poddane próbie”

  Przez kogo konkretnie? Bo może przez Putina, Xi Jinping lub Kim Jong Una?

  Nauczanie z Davos mówi, że komunizm ma się lepiej niż kiedykolwiek i że coraz więcej idiotów chce nam go narzucić”. https://myslpolska.info/2021/03/24/przeszlosc-swiata-dlon-nasza-zmiata-3/

  https://marucha.wordpress.com/2021/03/27/to-nie-paranoja/ …Miecławie. Komunistyczne duraczenie w rysie historycznym i aktualnie, tym razem 2.0

  …………… Kto doradza Kremlowi, jest idiotą.” (Zacharowa, Pieskow ?- moj przyp.) 🙂 https://marucha.wordpress.com/2021/03/26/list-otwarty-do-prezydenta-putina/

  Gdzieś tak od czasów zlekceważenia woli mieszkańców Donbasu, polityce FR przyglądam się ‘z
  taką pewną” 🙂 (rezerwą) ….wyrozumiałością ( wówczas nie poszli ‘za ciosem”. Błąd!)

  https://1.bp.blogspot.com/-qMZ6snX0uac/YF6fgYbZ0qI/AAAAAAAEXro/tfzayMDwa2A8O1gT_RK9n7MwHGePFj5IACNcBGAsYHQ/s899/VIRUS%2BMASKS%2B%25284%2529.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-vBSOo9cdUmk/YF6fgquGuaI/AAAAAAAEXrw/PrJFAuVbaVQUAnmptvjVEGfv_ERcd9yswCNcBGAsYHQ/s680/VIRUS%2BMASKS%2B%25283%2529.png

  Odpowiedz
  • 28 marca 2021 o 18:53
   Permalink

   @krzyk58

   Nie dajesz mi odpocząć.

   Biedny ten komunizm, i po co było Jezusowi wymyślać równość ludzi, miłość bliźniego, komuny gdzie panowała równość ekonomiczna i nie było prawa własności? Aby teraz idioci wypaczali jego nauki i wizje społecznego świata?

   Dlaczego teraz jacyś kretyni mylą instalowanie feudalizmu z kastą bogaczy w roli nowych panów zarządzających światem prekariuszy, czyli klasami niższymi – przypisując to komunizmowi. A może to nie pomyłka, tylko odwracanie uwagi ciemnego luda od prawdziwych zamiarów światowego “jaśnie państwa”?:-)
   No widząc to wszystko Jezus się w grobie przewraca, ups… pewnie na bank w niebie głowa go boli od ludzkiej głupoty. 🙂

   Masz tu kaganek oświaty:
   “Unia to aparat wykonawczy międzynarodowych korporacji. Działa jako ramię kapitału przeciw obywatelom”. – Piotr Ikonowicz (z wywiadu dla “Krytyki Politycznej”)
   “… wiele dyrektyw Komisji Europejskiej ma swoje źródła w tym, jak umówią się ze sobą światowe korporacje. Ten lobbing wielkiego biznesu działa”.– Piotr Ikonowicz
   https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/piotr-ikonowicz-mam-wiadomosc-dla-wyksztalciuchow-lud-nie-jest-ciemny-wywiad/grrcqzf,79cfc278

   Juliusz Słowacki w „Grobie Agamemnona”:
   „Polsko! lecz ciebie błyskotkami łudzą;
   Pawiem narodów byłaś i papugą;
   A teraz jesteś służebnicą cudzą”.

   Minęło już tyle wieków i nic się nie zmieniło, m. in. dlatego nie doznając oświecenia twoi “mistrzowie” nadal służą okupantom.

   Paul Craig Roberts:
   “Kto doradza Kremlowi, jest idiotą.”
   „Jeśli mogę udzielić rady, prezydencie Putin, wyjaśnij Pieskowowi i Zacharowej, aby nie odpowiadali na oskarżenia i zniewagi. Należy je ignorować. Nie należy nic mówić. Przestańcie apelować do Waszyngtonu i jego marionetek NATO. Fakt, że Rosja uważa, iż fakty są istotne, jest postrzegany przez Zachód jako oznaka wielkiej słabości. Na Zachodzie fakty nie mają znaczenia. Russiagate to Wam udowodniła.”
   – kiepski doradca z tego Robertsa. Brak reakcji ze strony Kremla na zniewagi tylko by potwierdzał retorykę zachodu. Za to subtelna odpowiedź Kremla zachodnim “partnerom” stawia ich w klinczu, bo ciemny lud zachodni widzi, jakie ma nieudane elity, bezsilne i moralnie przegrywające.

   Może dlatego, że Roberts był doradcą Reagana to Ameryka jest teraz w dołku, a świat tonie w długach na skutek liberalnego kapitalizmu? 🙂
   Uchowaj Boże Putina od takich doradców. 🙂

   Odpowiedz
   • 28 marca 2021 o 21:31
    Permalink

    @Miecław. “Nie dajesz mi odpocząć.” Widocznie jeszcze nie zasłużyłeś, czego przejawem jest “notoryczne” powoływanie się na mętne w treści i przekazie liberalno-lewicowe ‘źródła – tak naprawdę ujścia głównego ścieku”. 🙂
    “Może dlatego, że Roberts był doradcą Reagana to Ameryka jest teraz w dołku, a świat tonie w długach na skutek liberalnego kapitalizmu?”
    Może … pora przewietrzyć liberalno-lewicowe paradygmaty? Najlepiej będzie dla ciebie jeśli poświęcisz ponad godzinę na wykład prof. Kurginjana (linkowałem niejednokrotnie). Obawiam się jeno że zrozumiesz wykład jako masz we zwyczaju , od doopy strony, po prostu niewłaściwie zinterpretujesz … a przekaz jest niezwykle jasny i logiczny. Tylko fakty.

    Троцкизм и неоконсерватизм в США как творцы нынешнего кризиса. Кургинян о коронавирусе — 10 серия https://www.youtube.com/watch?v=5F8OOYoLC7w&t=1471s

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

    Poprawka, wykład trwa prawie dwie godz. a więc do roboty – króló złoty … 🙂 Co by nie wprowadzać ciebie w konfuzję, (ucz sie Jasiu …) przyznaję iż – słucham ponownie, po co zapytasz , ano po to by od/świeżyć i utrwalić, wszak pamięć bywa zawodna. 🙂

    Odpowiedz
    • 29 marca 2021 o 10:18
     Permalink

     @krzyk58

     Znowu schizy trockistowskie? Naprawdę nie mam czasu, może kiedyś obejrzę, póki co wrzuciłem go na listę pułkowników.
     Rosjanie powinni wyjść już z tej trockistowskiej traumy i pójść dalej w myśleniu, no ale to ich problem.
     Aby to wyjaśnić trzeba by książkę napisać i setki analiz zrobić, ale nie mam czasu, bo wy na prawicy i tak tego nie zrozumiecie. A lewactwo z kolei jak pijani we mgle balansują nad przepaścią brnąc w dewiacje. Nie ma znikąd ratunku dla normalnej polityki i kultury.

     Takim już nic nie pomoże w myśleniu:
     https://strajk.eu/prawicowy-publicysta-wysoka-liczba-zgonow-na-covid-to-wina-postkomuny/

     Odpowiedz
  • 28 marca 2021 o 19:52
   Permalink

   @krzyk58

   Prawda prawdziwa w temacie twojej nielogicznej propagandy. Nie mityczny komunizm tylko to jest instalowane, czyli nowoczesny system feudalno-niewolniczy:
   „Korporacje, międzynarodowe banki inwestycyjne i ukrywający się za nimi superbogaci rozpoczęli w tym roku ostatni etap bezwzględnej wojny małej grupy z ogromną większością ludzkości.
   Chociaż opłacają swoje marionetki w mediach, aby rozpowszechniać szczęśliwe opowieści o jakimś szczęśliwym rozwiązaniu tragicznej sytuacji w tej chwili, już wiedzą, że kostka została rzucona, że są zaangażowani w strategię odwracania uwagi, rozsiewania podziałów, podważania racjonalnego myślenia oraz użycie kombinacji rażącego zastraszania z jawnym przekupstwem, aby powoli i systematycznie obezwładniać i zredukować do niewolnictwa 99,98% populacji Ziemi.
   Wiedzą już, zgodnie z obliczeniami swoich superkomputerów, co się stanie, jeśli ten plan im się nie powiedzie. Wiedzą również, że katastrofalne zmiany klimatyczne i utrata bioróżnorodności uniemożliwi im długotrwałą monopolizację bogactwa i zasobów. Nie mają dosłownie żadnych ograniczeń co do tego, jak daleko się posunąć.
   Narzędziami, których używają do prowadzenia tej wojny przeciwko obywatelom Ziemi, są technologie, kampanie propagandowe i dezinformacyjne , groźby wobec osób wykazujących się zdolnościami przywódczymi i masowe łapówki dla przywódców, którzy mogą być opisywani w mediach, aby reprezentować konserwatystów i postępujące przyczyny.
   W ramach tej strategii wykorzystują również dogłębną wiedzę o pewnych kluczowych słabościach mózgu i potencjał wykorzystania ludzkiej skłonności do ustalania prawdy w oparciu o niejasne poczucie nastroju stada, a nie o logikę. Oznacza to, że inwestują miliardy, aby systematycznie wywierać presję społeczną, która zmusza obywateli do przestrzegania bezsensownych nakazów dotyczących masek lub szczepionek, które są wypuszczane z różnych platform w celu nakłonienia ludności do poddania się kontroli.”
   Dalszy ciąg tej trafnej diagnozy masz tu: https://wolnemedia.net/kryzys-koronowy-i-wojna-superbogaczy-z-obywatelami-ziemi/

   Odpowiedz
   • 28 marca 2021 o 20:32
    Permalink

    Panie @Miecławie

    ale też trzeba przyznać że USA w tej swojej podłości, w tym egocentryzmie…są cwani, inteligentni (wobec kapitału korpo). Pamiętam kiedy zupełnie oddolnie amerykanie wylegli na ulice by palić sklepy. Wówczas “eilta” wykorzystała sytuację i zmieniła kierunek protestów instalując wśród nich protesty na tle rasowym. Uważam, że to był majstersztyk.

    Oczywiście chwilowy, bo amerykanie nie mają już jak żyć bez prądu, z komornikiem za drzwiami i z nożem na gardle. No niemniej na tę pewną chwilę załatwili towarzystwo.

    pozdrawiam

    Odpowiedz
    • 29 marca 2021 o 10:03
     Permalink

     @Grzegorzu …

     No trzeba przyznać, że władcy kapitału techniki manipulacji mają doskonale opanowane. Po to inwestują w naukowców, aby im służyli dostarczając odpowiednich narzędzi do utrwalania władzy. A lud ciemny wierzy w narzuconego boga i się modli, albo daje się sterować smartfonem.
     Kiedyś “jaśnie państwo” dla wymuszenia posłuchu chłopa pańszczyźnianego, czy niewolnika używało chłosty, a tych bardziej inteligentnych domagających się sprawiedliwości po prostu zabijano. Teraz metody są bardziej subtelne.

     Natomiast osobiście uważam, że społeczeństwo amerykańskie same z siebie nie pozbędzie się tych pasożytów i nie podniesie na wyższy poziom. Czeka ich dalszy zanik więzi społecznych oraz coś w rodzaju MAD MAX. Mentalnie są zbyt rozbici kulturą głupoty i sprowadzenie w większości do poziomu życia fizjologicznego i zaspokajania potrzeb. A bolszewików tam nie ma, żeby zmienili wszystko i przeprowadzili odpowiednią edukację społeczną, zresztą czy warto coś tam zmieniać? Życia jednego człowieka by nie starczyło, tam potrzeba z 500 lat prania mózgów, aby z genów wyplenić nagromadzone niewolnictwem i kolonializmem zło. Tego się nie da zrobić.

     Ratujmy Słowian przed tą Anglosaską neokolonialną kulturą bo my mamy jeszcze szanse na lepsze społeczeństwo z uwagi na dziedzictwo socjalizmu i dawną wyższą kulturę słowiańską tkwiącą w naszych genach. Rugujmy tylko pasożytów z polityki a może powoli stworzymy ponownie inkluzywny system społeczny.

     Odpowiedz
 • 29 marca 2021 o 11:55
  Permalink

  Michael Hudson: [00:12:47] Z pewnością nie widzę żadnego powtórzenia Bretton Woods, ponieważ jak opisałem w Super Imperialism , Bretton Woods zostało zaprojektowane tak, aby uzyskać całkowitą kontrolę Ameryki nad Wielką Brytanią w Europie. Bretton Woods był systemem skoncentrowanym na USA, mającym na celu powstrzymanie Anglii przed utrzymaniem imperium. To było w porządku. Miało to również uniemożliwić Francji utrzymanie jej imperium i przejęcie przez Amerykę strefy funta szterlinga. Bank Światowy miał uniemożliwić innym krajom uzyskanie niezależności i wyżywienie się, aby upewnić się, że wspierają rolnictwo plantacyjne, a nie reformę rolną. Jedyną walką Banku Światowego było zapobieżenie reformie rolnej i upewnienie się, że Ameryka i inni zagraniczni inwestorzy przejmą rolnictwo tych krajów.

  Bardzo często ludzie myślą o kapitalizmie, z pewnością w takim sensie, jaki Marks opisał w tomie pierwszym, jako o ograniczeniu do wyzysku pracy najemnej przez pracodawców. Ale kapitalizm to także zawłaszczenie renty gruntowej, renty rolnej, renty za zasoby naturalne, renty za ropę i minerały. Ideą Bretton Woods było upewnienie się, że inne kraje nie będą mogły narzucić kontroli kapitału, aby zapobiec napływowi amerykańskich finansów i przywłaszczaniu sobie ich zasobów. Celem było udzielenie pożyczek rządom, aby nie tworzyły własnych pieniędzy na wspieranie własnego rozwoju społecznego, ale musiały pożyczać od Banku Światowego i MFW. Zasadniczo oznaczało to pożyczkę od Pentagonu i Departamentu Stanu w dolarach amerykańskich. Dolaryfikowaliby swoje gospodarki, a nadwyżka gospodarcza byłaby wysysana za granicę.
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/quest-multipolar-economic-world-order
  =========

  Bardzo ładnie tłumaczy Hudson, o co idzie gra..

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.