Potrzebujemy unijnych regulacji prawnych obejmujących cenzurą relacje z miejsc zamachów

Istota aktu terrorystycznego jest wywołanie strachu, najbardziej boją się ci, którzy przeżyli atak, ale najgorsza jest suma wszystkich strachów tych,

Czytaj dalej

Zamach terrorystyczny nie powinien stać się pretekstem do udziału w interwencji wojskowej

Zamach terrorystyczny nie powinien stać się pretekstem do udziału w interwencji wojskowej w jakimkolwiek kraju muzułmańskim. W tym w szczególności

Czytaj dalej

Zasada odpowiedzialności zbiorowej wobec terrorystów

Dlaczego jako społeczeństwa znajdujące się pod presją ataków terrorystycznych, tolerujemy na swoim terytorium nieskrępowaną obecność osób stanowiących potencjalną bazę społeczną

Czytaj dalej