Tag: Wizja Polski

Paradygmat rozwoju

Wizja dla Polski: przede wszystkim potrzebujemy stabilizacji i sprawności

Pytanie o wizję dla Polski jest zarazem banalne jak i skomplikowane, w zasadzie niemożliwe do spełnienia, przy pomocy jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko, co mamy dotychczas, to kontynuacja poprzednich okresów, ewentualnie koncepcja nadążna, wręcz małpowanie od bogatszych. Skończyło się tak, że budujemy neoliberalny kapitalizm, bez własnych kapitalistów. Skutki „szału nie robią”. Dlatego […]

Paradygmat rozwoju

Wizja Polski po transformacji – selektywne specjalizacje

Wiele się mówi o Wizji lub jej braku w odniesieniu do państwa, państwowości – rozumianej jako systemu społeczno-gospodarczo-politycznego, którego efektywność jest funkcją użyteczności dla użytkowników ostatecznych jak również tworzy obszar całości. Opozycja (i wielu publicystów) jawnie oskarża obecnego premiera o brak Wizji, brak wizjonerstwa w ogóle, zarządzanie ad hoc czy […]