Tag: umysł

Kultura

Poezję pisać II

Emocje Poezja to emocje przelane na papier. Emocje dokładnie wyselekcjonowane i niezwykle skondensowane. Emocje wypreparowane. Emocje wydestylowane. Sama esencja emocji. Zapodane z chirurgiczną precyzją. Poeta chcąc być artystą słowa musi w sobie pielęgnować swą wrażliwość na otaczający o świat. Musi nauczyć się wyrażać swe emocje słowami. Musi pisać emocjami. Nie […]

Kultura

Poezję pisać I

Zasady Poezja to słowa. Słowa, które pozwalają zatrzymać chwilę. Utrwalić ją na wieczność. Poezja jest słowem sprawiającym, że ulotne przemijające chwile stają się wieczne, trwałe, nieśmiertelne. Słowa nie są jakiekolwiek. Przynależą do jakiegoś języka. Postawą dobrej poezji jest właśnie właściwie użyty język. Ów język rządzi się jakimiś zasadami. Mistrzowskie opanowanie […]

Kultura

Wewnętrzny krzyk

Jak kochać siebie Gdy inni tobą gardzą   Jak żyć w Świecie, który cię nie chce   Jak walczyć o Szczęście codziennie dotykając pustki   Jak radzić sobie Wciąż będąc samotnym   Jak wygrać z Obłędem zatruwającym umysł   Jak uciec przed Samym sobą…

Kultura

Rządy zwichniętego umysłu II

Skaza Tam, gdzie pojawia się grzech, tam pojawia się cierpienie. Grzech odciska swe piętno na naszym ciele i umyśle. Odciska swe piętno na sposobach naszego zachowania. Niewoli nas. Oplata swymi kajdanami. Zniekształca nasze działanie, myślenie odczuwanie, empatię. Umysł zniewolony grzechem jest rządzony nim. Jest przezeń przymuszany. Umysł zniewolony nienawiścią sam […]

Kultura

Rządy zwichniętego umysłu

Zwichnięcie Umysł ludzki jest potężnym narzędziem danym nam przez Stwórcę. Dostaliśmy go, by móc w pełni doświadczać naszego człowieczeństwa. Niestety nieumiejętne posługiwanie się nim prowadzić może do całej lawiny nieszczęść i cierpienia, które zatacza coraz szersze kręgi. Przytaczane tutaj przeze mnie na poły wyssane z palca opowieści są – niestety […]

Historia

Zgwałcić rzeźbą ludzki umysł w trosce o wieczną chwałę Armii Czerwonej

Człowiek, który bezprawnie w jednym z polskich miast wystawił stylizację pseudo artystyczną mającą wyrazistą wymowę ahistoryczną w temacie jednej z kontrowersji dotyczących zdarzeń towarzyszących dramatycznym wydarzeniom II Wojny Światowej zasługuje na potępienie. Dlatego nie będzie tutaj wymienione ani nazwisko, ani imię, ani tytuł pseudo-dzieła w istocie grupy tego pana, którą […]

Religia i państwo

Medytacja jako buddyjska praktyka duchowa

Medytacja jest praktyką mającą na celu samodoskonalenie, poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego, oraz osiągnięcie pełnej kontroli nad swoim ciałem i umysłem. Jest to również komunikacja czy całkowite zespolenie się z bóstwem, osiągnięcie oświecenia. Sposoby medytacji są różne, lecz najważniejszym z nich jest koncentracja – medytujący skupia swoją uwagę na pojedynczym […]

Społeczeństwo

Nie pozwólmy

Faszyzm rodzi się zwyczajnie, powoli i niepostrzeżenie. Zupełnie podobnie jak komunizm. Z emocji, które nagle przestajemy ukrywać. Z frustracji, które nagle zaczynają motywować. Z pogardy dla innych, których nie rozumiemy albo którym zazdrościmy. Z poczucia krzywdy i niesprawiedliwości. A także z poczucia misji, która każe nam zbawić innych i naprawić […]