Tag: ukraina

Polityka

Podwójne standardy są „standardem” w polityce międzynarodowej

Polskojęzyczne mainstramowe media obiegło zdziwienie zachowaniem części niemieckich i zachodnioeuropejskich polityków w sprawie nieudanego bojkotu Ukrainy, w związku z uwięzieniem byłej premier tego kraju i organizacją Euro 2012. Podniosły się głosy nielicznych obserwatorów, stwierdzające, że krytykowanie Kijowa za sprzeniewierzanie się zasadom demokracji jest niczym innym jak wpychaniem Ukrainy wprost w […]

Soft Power

Państwo marnej reputacji

To, że państwa mają honor wiemy, co najmniej od przed wojny, a to ile nas ta informacja kosztowała to już odrębna kwestia znajdująca się pod bezustanną oceną historyków. Poza honorem państwa mają jeszcze reputacje, czyli swoje niematerialne oblicze – stanowiące wartość organizacji zwłaszcza w realiach globalnej międzynarodowej konkurencji, poprzez ludzką […]

Paradygmat rozwoju

Czy Polska dzisiaj ma wrogów?

Nasz kraj, ukochana Rzeczpospolita od 1945 roku jest w obecnych granicach zbliżonych do okręgu, od początku lat 90 tych XX wieku graniczymy z 7 krajami na lądzie i z 1 przez morze. Dużo nas kosztowało uzyskanie obecnego terytorium państwa i najdelikatniej mówiąc stało się samo – bez naszego udziału, aprobaty […]

Wojskowość

Dlaczego Polska potrzebuje broni niekonwencjonalnej?

Wprowadzenie do istoty zagrożeń Obrona naszego państwa opiera się na potencjale sił konwencjonalnych naszej armii oraz gwarancjach sojuszniczych NATO. W praktyce oznacza to, że w wypadku zagrożenia z zewnątrz (lub terrorystycznego wewnątrz) najpierw musimy bronić się sami, następnie, jeżeli po ataku uda się nam zachować terytorium i struktury państwowe możemy […]

Polityka

20 lat niepodległej Ukrainy a teza Brzezińskiego

24 sierpnia 1991 roku to pamiętna data w historii Polski, Europy i przede wszystkim Ukrainy i Rosji. W tym dniu, nasz wielki sąsiedni naród, ogłosił swoją niepodległość, przypieczętowało to ostateczny upadek ZSRR. Polska dyplomacja jako pierwsza na świecie uznała niepodległość państwa ukraińskiego, nastapiło to w grudniu 1991r., był to gest […]

Polityka

Dlaczego Polska potrzebuje Rosji a Rosja Polski mniej…

Powodów, dla których nasz kraj potrzebuje dobrze układającej się współpracy z federacją Rosyjską jest wiele. Dominują kwestie strategiczne, zarówno w wymiarze geostrategicznym, jak również gospodarczym. Jest to dla nas najważniejsze, jednakże druga strona patrzy na to pod innym kątem. Wynika to z samej natury wzajemnych relacji opartych na posiadanych potencjałach. […]