Tag: twórczość

Kultura

Poezję pisać II

Emocje Poezja to emocje przelane na papier. Emocje dokładnie wyselekcjonowane i niezwykle skondensowane. Emocje wypreparowane. Emocje wydestylowane. Sama esencja emocji. Zapodane z chirurgiczną precyzją. Poeta chcąc być artystą słowa musi w sobie pielęgnować swą wrażliwość na otaczający o świat. Musi nauczyć się wyrażać swe emocje słowami. Musi pisać emocjami. Nie […]

Kultura

Poezję pisać I

Zasady Poezja to słowa. Słowa, które pozwalają zatrzymać chwilę. Utrwalić ją na wieczność. Poezja jest słowem sprawiającym, że ulotne przemijające chwile stają się wieczne, trwałe, nieśmiertelne. Słowa nie są jakiekolwiek. Przynależą do jakiegoś języka. Postawą dobrej poezji jest właśnie właściwie użyty język. Ów język rządzi się jakimiś zasadami. Mistrzowskie opanowanie […]

Kultura

Problemy twórców

Ciężko jest tworzyć w czasach, kiedy upowszechnia się model prostego odbierania kultury przez jednostki i jej zbiorowej konsumpcji w mediach społecznościowych. Czasy, kiedy malarz, pisarz, rzeźbiarz, fotograf, – ktokolwiek wyrażający bogactwo swojej osobowości poprzez twórczość mieli łatwo minęły dawno temu. Oczywiście starsi mogą pamiętać, te wspaniałe czasy, kiedy to Ojczyzna […]

Kultura

Problem z finansowaniem poezji

Mamy w kraju poważny problem z finansowaniem kultury, a twórczości literackiej, w tym w szczególności poezji. Poza mecenatem publicznym oraz komercją zamawiającą u twórców różnego rodzaju teksty umożliwiające finansowanie się przez osobę mającą poetyckie hobby – nie ma w kraju mechanizmów wspierających poetów. Poeci nigdy nie mieli lekko, w czasach […]

Kultura

Finansowanie kultury – problemy nie do rozwiązania

Kultura, czyli „Całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości (…)” [Definicja w: Słownik Języka Polskiego; PWN W-wa 2002] żeby mieć szansę zaistnieć musi wiązać się z finansowaniem. To znaczy trzeba zapłacić twórcy, który musi mieć określone warunki a ponadto dzieło musi zostać ujawnione w sposób przyjęty dla danego typu przejawów działalności […]

Paradygmat rozwoju

Nie mamy szans na budowę gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy

Nie mamy szans na budowę gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy, klęska polskich środowisk naukowych i brak biznesu zdolnego do podtrzymania współpracy – to przekleństwo naszej transformacji. Przez lata utrzymywaliśmy i utrzymujemy liczne uczelnie, na których są liczne katedry, zakłady i laboratoria – nie wiadomo jakie mające osiągnięcia, a najczęściej […]

Kultura

Piekielne piętno piękna

Bycie naznaczonym, w jakikolwiek sposób, skazuje człowieka na wyobcowanie, wykluczenie z towarzyskich kręgów, oraz samotną tułaczkę. Ciągłe zmaganie się z wciąż piętrzącymi się przeciwnościami i pokonywanie niewyobrażalnie wysokich szczytów. Cenę tego brzemienia, płacimy od przyjścia na świat, po ostatni spędzony na nim dzień. Wybijanie się z tłumu nigdy nie przyniosło […]

Kultura

Mrożek nie całkiem umarł

Smutna rzeczywistość przypomniała o sobie 15 sierpnia 2013 roku – umarł pan Sławomir Mrożek, osoba wybitna, twórca, filozof, myśliciel, dramaturg, pisarz, geniusz, człowiek, który swoją twórczością wywarł olbrzymi i rzeczywisty wpływ na percepcję całego Narodu przez ponad pół wieku jak również swoim uniwersalizmem dał się poznać światu jako ktoś wybitny, […]

Kultura

Perypateja wiersza

Wiersze moje 2007-02-19 Poznań zbieram z ulicy rozrzucone w nieładzie czekają cierpliwie aż wydobędę je z niezauważenia natknąwszy na delikatnie podnoszę chowam w sobie gdzie powoli dojrzewają Adam G. Grzelązka Mogli filozofowie, czemu nie miałby i poeta? Wziąwszy pod uwagę, że szwędający się z uczniami Arystoteles do wcale niegłupich rzeczy […]