Tag: tam

Religia i państwo

Latający makaron a wolność wyznania

„Kościół Latającego Potwora Spaghetti” – „kościół”, czy też może bardziej „inny związek wyznaniowy” stara się o rejestracje zgodnie z prawem polskim w trybie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Procedura teoretycznie jest banalna – 100 osób popiera wniosek poprzez notarialnie poświadczone podpisy, następnie bada go organ rejestrowy – […]

Paradygmat rozwoju

Podstawą wszystkiego musi być porządek i dobra organizacja

Wadą Słowian, której nawet, jako Słowianie Zachodni nie byliśmy w stanie przez ponad 1000 lat świadomości plemiennej wyrugować jest „jakoś tam bylstwo”. Niestety – to, że „jakoś tam będzie”, prześladuje nas tak długo jak długo istniejemy, jako wspólnota językowo-plemienna, co ciekawe nawet uporządkowany i zhierarchizowany Kościół Katolicki – nie był […]

Paradygmat rozwoju

Dokąd zmierzamy?

Zadziwiająco mało osób zadaje sobie pytania generalne. Dokąd zmierzamy, jako cywilizacja, państwo, społeczeństwo, jednostki? Co jest naszym celem? Po co tak naprawdę zadajemy sobie codzienny trud? Czy naszym celem jest poprawa losu człowieka? Czy chodzi o zwiększenie populacji? Supremację państwa nad innymi państwami? A może przetrwanie narodu? Przecież te wszystkie […]

Paradygmat rozwoju

Co jest najważniejsze dla Narodu?

Państwo. Po takiej odpowiedzi, w zasadzie można zakończyć dalsze rozważania problemu podanego w tytule, jednakże z racji czasu i zdolności do percepcji tzw. przeciętnego Polaka warto ten wątek odpowiednio rozbudować, albowiem współcześnie prawie w ogóle nie myślimy o sobie w kategoriach zobowiązań względem wspólnoty narodowej i jej „świątyni” – państwa. […]