Boje się swojego rządu, ale kocham swój kraj! Pseudo-liberalnej para-demokracji

Co najmniej połowa polskiego społeczeństwa mogłaby się podpisać pod tezami sformułowanymi w tytule. Większość z nas, może nawet wszyscy, każdy

Czytaj dalej

Rząd nie wygra z bezrobociem – nigdy!

Rząd nie wygra z bezrobociem nigdy, ponieważ ma ono charakter strukturalny, społeczny i cywilizacyjny. Dla pewnych kategorii osób niesłychanie trudno

Czytaj dalej