Niedostrzegana dziura w wykładni dogmatów chrześcijaństwa

Jakiekolwiek dywagowanie o sprawach zasadniczych w kwestii religii bez względu na sposób podejścia – zawsze jest narażone na zarzut bluźnierstwa

Czytaj dalej

Mit wspólnych interesów Niemiec i Polski – Nebenland 2.0

Ciężko jest się wypowiadać wbrew opinii mainstreamu, niezwykle ciężko jest szukać małych dziur na połączeniu doskonale zespolonych koncepcji, niezwykle ciężkim

Czytaj dalej

Z wyspami brytyjskimi od czasu odejścia rzymian są ciągłe problemy!

Dzisiaj szefowie większości państw Unii Europejskiej podpisali „pakt fiskalny”. Jest to dokument szczególnego znaczenia dla przyszłości Unii Europejskiej a w

Czytaj dalej