Tag: rząd

Ekonomia

Czy Europa wejdzie do ciemnego pokoju?

Zawsze psychologia odgrywała kluczowe znaczenie na rynkach finansowych. Nerwowo na giełdach bywało zawsze, albowiem giełda to prawdziwa gra, w której konsekwencje są niesłychanie realne. Oprócz wielu czynników ekonomicznych, niesłychaną rolę odgrywa właśnie psychologia, a właściwie skumulowane skutki ludzkiej percepcji sygnałów z otaczającej rzeczywistości. Sytuacja polityczna w tym kontekście jest jednym […]

Ekonomia

Budżet na rok, 2013 czyli odpowiedzialnie i bezpiecznie

Rząd Rzeczpospolitej, w swojej nieskończonej mądrości objawił nam główne założenia projektu przyszłorocznego budżetu państwa. To bardzo ważny politycznie krok, mający w naszym kraju wymiar zogniskowania szeregu decyzji rangi strategicznej, albowiem w praktyce poprzez zarządzanie budżetowe realizuje się u nas zarządzanie strategiczne. Dlatego też, przedstawione wskaźniki to kluczowe punkty krytyczne polityki […]

Ekonomia

Pogarszają się wyniki gospodarki, a można było antycypować…

Wedle najnowszego wstępnego szacunku PKB w II kwartale bieżącego roku autorstwa Głównego Urzędu Statystycznego [dostępnego tutaj] nasza gospodarka z coraz większą prędkością hamuje. Teoretycznie nadal odnotowywaliśmy w tym okresie wzrost, jednakże był on znacznie wolniejszy od oczekiwań. Wzrost PKB liczony realnie względem poprzedniego kwartału wynosił 0,4 % PKB i był […]

Polityka

Donald Tusk – postać tragiczna?

Odrywając się od bieżących rozgrywek politycznych, w dążeniu do głębszej refleksji nad bilansem dokonań premiera Donalda Tuska, nie można nie ulec wrażeniu, że coś jest mocno nie tak, jak powinno być i jak chciałby sam premier. W typoszeregu władców współczesnej Polski, jest to jedna z osób bardziej pozytywnych pod względem […]

Ekonomia

Jaki sens ma straszenie kryzysem?

Oczekujemy expose premiera, które ma nastąpić po parlamentarnych wakacjach. Będzie to kolejne “epokowe”, zapewne bardzo ciekawe przemówienie pana Donalda Tuska, które ma tylko jeden cel – stanowić cezurę czasową pomiędzy jednym okresem nic nie robienia rządu a kolejnym okresem prób podejścia do reform. Od niedawna zapanowała moda na mówienie społeczeństwu […]

Polityka

Rekonstrukcja po taśmach?

Zawirowania na naszej scenie politycznej dotyczą najwyższych władz państwowych. Partia koalicyjna sięga wyżyn ekwilibrystyki w nazywaniu prawdy fikcją, a fikcji prawdą, ale wiadomo też na niby. Premier Tusk ma trudny orzech do zgryzienia, albowiem scenariusz wcześniejszych wyborów byłby nie tylko niebezpieczny politycznie, ale przede wszystkim stanowiłby zagrożenie dla kraju. Najsilniejszym […]

Historia

68 rocznica Manifestu Lipcowego, czyli jeszcze Polska nie zginęła!

22 lipca 1944 roku, ogłoszono w Chełmie na Lubelszczyźnie Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, stanowiący proklamację suwerenności, a zarazem obwieszczenie o objęciu władzy nad terytorium państwa polskiego przez PKWN, z ramienia Krajowej Rady Narodowej. Manifest był wydarzeniem bez precedensu, albowiem Polacy będący na pasku swoich rosyjskich władców proklamowali, że przejmują […]

Polityka

Ofensywa polityczno-medialna rządu po Euro 2012?

Czy po Euro 2012 czeka nas ofensywa PR owa rządu? W trakcie imprezy zgodnie z oczekiwaniami wzrosło poparcie dla partii rządzącej, która dość istotnie odsunęła się od drugiej w sondażach partii opozycyjnej. Polacy docenili normalność, dwa tygodnie bez polityków i polityki w imię wzmocnienia poczucia wspólnoty narodowej. Niestety futboliści zawiedli, […]

Polityka

Jak skutecznie, niedrogo i szybko zmniejszyć ilość urzędników?

Walka z urzędniczą hydrą przybiera na sile, rząd pomimo bojowych deklaracji nie ma możliwości spowodować, żeby w podległych mu jednostkach zmniejszyć ilość zatrudnionych osób zgodnie z przyjętymi założeniami kolejnej udawanej pseudoreformy. Samorządy, administracje specjalne (ZUS, NFZ), oraz mundurowi to państwa w państwie, rządzące się specyficznymi zasadami, a nawet kompetencyjnie oddzielone […]

Polityka

100 dni rządu Donalda Tuska, czyli jak upaść stojąc

Minęło 100 dni rządu pana premiera Donalda Tuska, jest to jego drugi rząd, stąd też jakakolwiek sumaryczna ocenia pierwszych trzech miesięcy jego rządzenia ma walor jedynie ogólny albowiem, jako premiera znamy go doskonale. Najbardziej wymownym sygnałem, że skończył się okres sielanki pierwszych miesięcy jest groźne mruczenie premiera o dokonaniu rekonstrukcji […]

Ekonomia

Waloryzacja kwotowa – czyli cicha rewolucja socjalna rządu

Nie ma, co ukrywać, ale rządowy pomysł na kwotową waloryzacje (indeksację) świadczeń wypłacanych przez państwo obywatelom, dotyka istoty i fundamentu polityki socjalnej. Na zagadnienie to składa się kwestia indeksacji, (czyli aktualizacji) kwot wypłacanych rent i emerytur oraz szeregu świadczeń powiązanych z nimi wskaźnikami. Pod pojęciem waloryzacji należy za panem Marcinem Bartnickim rozumieć […]

Ekonomia

Wdowi grosz

Zaczęło się ujadanie psów, w mediach pojawiają się różnorodne komunikaty, które niczym groźne pomruknięcia przypominają o końcu starych dobrych czasów. Najnowszym hitem mediów jest wypłacanie emerytur wdowom i wdowcom, co kosztuje kulejący ZUS około 4 mld złotych rocznie. Wedle doniesień, świadczenia te otrzymują już 50 latkowie, przez co wychodzą z […]

Społeczeństwo

O korzyściach ze zmiany czasu z przymrużeniem oka

23 grudnia 2008 roku, Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011, zdecydowano, że spaliśmy dłużej o jedną godzinę. Jakiż to wspaniały i omnipotentny jest nasz premier, władca czasu! Ma moc ustalania urzędowej miary przemijania rzeczywistości! Toż to coś porównywalnego z jakąś magią […]

Polityka

Medialna strategia przykrywania niekompetencji

Już przed wyborami się zaczęło, bańka i mit zielonej wyspy prysły, stłukły się i odeszły w przeszłość. Premier straszył społeczeństwo skłonne do głosowania na opozycję wizją trudnych czasów. Media głównego nurtu podają hiobowe wieści, o tym, że lepiej już było i czeka nas trudny okres. Rodzi to konieczność oszczędzania, cięć, […]

Polityka

Analiza „nie wykonanych” zapowiedzi z Exposé premiera

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, można znaleźć bardzo ciekawa tabelę. „Realizacja Exposé 23 listopada 2007 roku premier Donald Tusk wygłosił sejmowe exposé. Poniżej znajduje się lista zapowiedzi oraz stan ich realizacji.” To bardzo ciekawy dokument, a w zasadzie przegląd poprzednich obietnic premiera ciekawy, dlatego bo za niedługo będzie […]