Rozumienie prawa bożego jako czynnik aktywizujący publicznie

W obronie wiary i Boga, oskarżając przeciwników o działanie wbrew prawu bożemu – będziemy robić porządek w Polsce. Mniej więcej

Czytaj dalej

Odwoływanie się do prawa natury to dyskwalifikacja cywilizacji

Jeżeli ktoś świadomie w XXI wieku odwołuje się w kwestiach społecznych lub obyczajowych do prawa natury to zaprzecza całemu rozwojowi

Czytaj dalej