Tag: prawa człowieka

Społeczeństwo

Niepokojące informacje na temat pana Mateusza Piskorskiego?

Z prawdziwym przerażeniem należy zasygnalizować niepokojące informacje, na temat pana Mateusza Piskorskiego. Ten człowiek od bardzo długiego czasu jest pozbawiony wolności, jest podejrzewany o rzekome szpiegostwo na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie elementy postępowania są tajne, a mamy w kraju takie przepisy, które pozwalają organom ścigania na zatrzymanie człowieka na czas […]

Polityka

Rząd się pogrąży jeżeli w ramach walki z terroryzmem ograniczy prawa opozycji

Wzorem walki z terroryzmem państw demokratycznych jest amerykański PATRIOT ACT, czyli Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism z października 2001 roku. W ten sposób Ameryka ograniczyła swoją wolność na rzecz możliwości działania przeciwko terroryzmowi i wszelakim zagrożeniom po atakach na WTC w […]

Polityka

Po strachu zawsze przychodzi wściekłość i gniew a to oznacza zmianę stosunków

Terroryści, a ściślej ci, którzy ich wysyłają do zabijania ludzi w Europie, doskonale wiedzą, że po strachu, który już udało się im wywołać – przychodzi wściekłość potencjalnych ofiar i gniew. W którego wyniku w państwach demokratycznych prawdopodobnie dojdzie do przewartościowań na scenie politycznej, ponieważ nasze współczesne społeczeństwa w ogóle nie […]

Społeczeństwo

Potrzeba symetrii – terroryści chcą nas zabijać wszelkimi sposobami

Proszę nie mieć złudzeń – terroryści chcą nas zabijać wszelkimi sposobami, a jeżeli są motywowani religijnie przez system kulturowo-religijny usprawiedliwiający śmierć w imię subiektywnie prezentowanej słuszności – to będą nas zabijać nawet poprzez śmierć samobójczą. Dlatego potrzebujemy symetrii w potencjale zabijania – nic innego się nie liczy jak możliwość spełnienia […]

Religia i państwo

Nie ma moralności bez Boga

Religia jest podstawą moralności, religia przekazuje cywilizacji skalę wartości wskazując, co jest dobre a co złe, co akceptowalne a co dezaprobowane. Religia, a ściślej jej normy to fundament wszelkich wartości i sposobu ich implementacji do naszej kultury. Koncepcja dobra u starożytnych, nie zakładała tego wszystkiego, co dzisiaj umożliwia nam różnicowanie […]

Polityka

Podwójne standardy są „standardem” w polityce międzynarodowej

Polskojęzyczne mainstramowe media obiegło zdziwienie zachowaniem części niemieckich i zachodnioeuropejskich polityków w sprawie nieudanego bojkotu Ukrainy, w związku z uwięzieniem byłej premier tego kraju i organizacją Euro 2012. Podniosły się głosy nielicznych obserwatorów, stwierdzające, że krytykowanie Kijowa za sprzeniewierzanie się zasadom demokracji jest niczym innym jak wpychaniem Ukrainy wprost w […]

Cytaty Ogólna

X. Hugona Kołłątaia … Uwagi nad pismem …

„Prawa człowieka, a zatym prawa ludu wolnego, otoczone są na około niebezpieczeństwem: najmniejsza uzurpacja jest straszna dla Rzplitey, ale żaden urząd w swych obrzędach zachowujący się nie jest dla niej straszny.” (s. 23) Szacunku dla Rzeczpospolitej skutecznie domagał się wielki Hugon Kołłątaj, jego liczne prace zawierają szerokie kompendium myśli i […]