Tag: polska 2030

Paradygmat rozwoju

Modne staje się ogłaszanie planów naprawczych dla Polski

W ostatnich dniach modne staje się ogłaszanie planów naprawczych dla Polski, albo to robią, albo takie zamiary ogłaszają poszczególne partie polityczne, jak również i środowiska opinii będące zawodowymi przedłużeniami środowisk politycznych. Różnie się te plany naprawcze nazywa, ale ich cechą wspólną jest zawsze próba oktrojowania szeregu rozwiązań, które mają być […]

Ogólna Recenzje

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju przyjęta przez rząd!

Jak na swoim blogu informuje pan minister Michał Boni nasz fajny rząd najjaśniejszej Rzeczpospolitej przyjął w dniu 4 lutego 2013 roku „Długookresową Strategię Rozwoju Kraju”. Dokument ten o podtytule „trzecia fala nowoczesności” – teoretycznie jest najważniejszym dokumentem planistycznym w kraju. Dla ciekawych warto oprócz samego dokumentu zapoznać się jeszcze z […]

Paradygmat rozwoju

Brak wizji?

Obserwując działania polityczne rządzących oraz dyskurs polityczny, jaki się w kraju toczy, trudno jest doszukiwać się jakiejkolwiek szerszej wizji rozwoju kraju, czy też, jak kto woli jego przekształceń w kierunku bardziej znośnym dla obywateli i efektywnym w rozumieniu wyniku funkcjonowania całości wspólnoty. Opcja rządząca przyznaje się, co najwyżej do prób […]

Paradygmat rozwoju

Quo Vadis? Długookresowa Strategio Rozwoju Kraju

Dla większości żyjących w nieświadomości rodaków nie ma znaczenia fakt, że rząd Rzeczpospolitej kończy właśnie konsultacje społeczne kluczowego dla naszego rozwoju dokumentu, jakim jest: „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności”, która wraz ze „Strategią rozwoju Kraju 2020” tworzy ramy strategiczne najwyższego poziomu planowania rozwoju kraju. Dokument „Długookresowa […]

Paradygmat rozwoju

Wizja Polski 2030 (dla czytelników o mocnych nerwach)

Przepowiadanie przyszłości to prawdopodobnie najtrudniejszy sposób na odnoszenie się do rzeczywistości. Znamy z historii przepowiednie proroków, opracowania futurologów, czy też możliwie dokładne projekcje analityków oparte na przesłankach przyczynowo-skutkowych, odniesieniu do analogii z poprzednich okresów itp. Szczególnie trudną dziedziną przewidywania jest próba dociekania skutków rozwoju swojego własnego otoczenia – własnego kraju. […]

Polityka

Exposé „Donald nic nie mogę Tusk”!

W najbliższym czasie zwycięski szef starego-nowego rządu, człowiek o najmocniejszej pozycji politycznej w państwie, pan Donald nic nie mogę Tusk wygłosi przemówienie inauguracyjne drugą kadencję jego rządów. Exposé premiera być może będzie długo oczekiwanym wystąpieniem męża stanu zatroskanego o los państwa i społeczeństwa, dodatkowo być może będzie też poruszało kwestię […]