Można się zgodzić na podwyżkę podatków ale progresywnie!

Można się zgodzić na podwyżkę podatków ale progresywnie, tzn. osoby dysponujące większym dochodem rozporządzalnym powinny – jako bardziej korzystające z

Czytaj dalej

Elita jest sama sobie winna – problemy są przez jej chciwość i zachłanność

Elita jest sama sobie winna – problemy są przez jej chciwość i zachłanność. Gdyby budżet państwa nie wisiał na dochodach

Czytaj dalej

Kapitalizm nie niweluje niesprawiedliwości i prowadzi do biedy

Kapitalizm nie niweluje niesprawiedliwości i zawsze prowadzi do powszechnej biedy. Twierdzenie, że upowszechnienie dostępu do wiedzy z jest sposobem na

Czytaj dalej

Podwyżka i zmiana filozofii opodatkowania jest nieuchronna!

Mając na względzie uzależnienie budżetu państwa od podatków pośrednich, w tym w szczególności niestabilność funkcjonowania tego źródła dochodów podatkowych –

Czytaj dalej

Zachód biednieje przez chciwość własnych korporacji

Zachód biednieje przez chciwość własnych korporacji, najbogatszych podmiotów – grupowań gospodarczych, które swoją pazernością i chęcią zwiększania wpływów za wszelką

Czytaj dalej

Nie dla podwyżki podatków pośrednich, tak dla likwidacji ulg i przywilejów!

Zaczęło się, rząd sięga do płytkich i coraz płytszych kieszeni obywateli w celu zapewnienia sobie poduszki finansowej na wypadek kryzysu.

Czytaj dalej