Tag: państwowej

Soft Power

Odpowiedzialność polityczna członków rządu za narażenie tajemnicy państwowej

Wyobraźmy sobie modelowe państwo, w którym doszło do prawdopodobieństwa narażenia tajemnicy państwowej przez jednego z członków rządu w randze ministra. Tenże modelowy minister naszego modelowego państwa, samowolne zlecił opracowywanie swoich przemówień, pewnemu modelowemu byłemu dyplomacie, których pełnił w jego kraju funkcję ambasadora, a prywatnie obaj panowie nigdy nie ukrywali znajomości. […]

Soft Power

Czy były prezydent stanie się nowym „systemowym” tematem zastępczym?

Po wystąpieniu w Sejmie pewnego pana, który obronił swój immunitet poprzez ujawnienie posłom rzekomo wstrząsających faktów, jak wynika z komunikatów niektórych posłów – dotyczących także rzekomo w jakiejś mierze osławionej prowokacji policji antykorupcyjnej przeciwko byłemu prezydentowi i jego rodzinie jesteśmy w nowej rzeczywistości. W prosty sposób kotlet odgrzewany przez tyle […]

Polityka

Problem lojalności państwowej w kontekście postaw względem konfliktu na Ukrainie

Problem lojalności państwowej w kontekście postaw względem konfliktu na Ukrainie nabrał nowych barw w kontekście wystąpień jednego z polityków, którego partia zaskoczyła wszystkich dobrym wynikiem w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Być może jest to problem bardziej natury psychiatrycznej niż strategicznej, jednakże nie byłby to pierwszy przypadek, gdy szaleniec wypowiada […]

Polityka

Dzień systemowej porażki

Jeżeli kiedyś historycy naszej państwowości będą się zastanawiali jak nazwać dzień 10 kwietnia, z pewnością warto byłoby im polecić pomysł nazwania tego dnia „Dniem systemowej porażki”, ewentualnie z dodatkiem „państwowej”. Czymże innym jak nie porażką państwowego systemu była ta katastrofa? Zawiodło planowanie, zawiodła technika, zawiodła systemowość, zawiodły struktury i co […]

Paradygmat rozwoju

1/3 versus 2/3

Tak więc dowiedzieliśmy się niedawno, z badań, że aż 2/3 Polaków ma co najmniej nieufny stosunek do gospodarki rynkowej, nie utożsamia się z jej ideami i nie widzi swego interesu w jej popieraniu. To wielkie osiągnięcie 20 lat transformacji systemu gospodarczego, a jeszcze większe, gdy uwzględnić, że te same 2/3 […]

Soft Power

Oddziaływanie służb specjalnych w państwie X

Państwo X odzyskało niepodległość w ten sposób, że wymieniło sobie elitę polityczną i dokonało zmiany modelu gospodarczego – gwarantując trwałość nowego systemu poprzez przebiegunowanie sojuszy. W państwie X zaczęło się szybko dziać na raz wiele rzeczy – jednym z ciekawych trendów była powolna, stopniowa i mozolna budowa społeczeństwa obywatelskiego wraz […]

Polityka

Instytut Myśli Państwowej? Czyli jak wejść na listy wyborcze!

Ma być stowarzyszeniem konceptualnym zrzeszających bezpartyjnych lub ex-partyjnych wspierających rząd, jako bezalternatywną alternatywę wszystkiego dla spraw polskich – czysto polskie zajmowanie się sprawami państwowymi. Mają rozmawiać o polityce i o Polsce jak miliony Polaków a z tych rozmów ma wynikać coś więcej – jakiś program jakieś przesłanie dla Polski. Coś […]

Polityka

Trenerzy bezrobotnych = Treserzy niewolników?

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i czegoś tam jeszcze, którego ministrem póki, co niestety jest nadal pan Kosiniak-Kamysz, nasz rząd zamierza doprowadzić do zmiany słynnej ustawy autorstwa prof. Hausnera. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw znajduje […]

Polityka

30 zł diety służbowej? Kolejny dowód na oderwanie elit rządzących od realiów

Minister Pracy i Polityki Społecznej pan Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał 29 stycznia 2013r., rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. To słynne rozporządzenie o podróżach służbowych w strefie budżetowej […]

Religia i państwo

Dlaczego Kościół Katolicki pozwala na prymitywizm moralny?

Ksenofobiczne, kołtuniarskie i nienawistne wydarzenia, jakich niestety musieliśmy być świadkami w polskim Sejmie mają swoje korzenie w polskim potocznym rozumieniu katolicyzmu. Liczni mówcy – powoływali się aż nadto na naukę społeczną Kościoła, dekalog, prawo naturalne. To się wydarzyło, to miało miejsce – wiadomo, że nikt nie ma monopolu na Boga, […]