Unia Europejska udowodniła że jest bezradna, słaba i musi się opłacać siłom zewnętrznym

Mamy porozumienie z Turcją, nasi sąsiedzi będą zatrzymywać u siebie uchodźców i nielegalnych imigrantów z krajów trzecich, w zamian za:

Czytaj dalej

Patrzmy pragmatycznie na zawarte sojusze!

Patrzmy pragmatycznie na zawarte sojusze, zwłaszcza że zawieramy je z krajami dla których jesteśmy albo – buforem, za którego ziemię

Czytaj dalej

Możliwy scenariusz zjednoczenia lewicy

Pomysł Aleksandra Kwaśniewskiego na powrót do aktywnej polityki, realnie wymiarowanej przez decyzje wyborców to wydarzenie bez precedensu we współczesnej historii

Czytaj dalej