Tag: odszkodowania

Soft Power

Kto brał Dolary w Detention Site Blue?

Raport amerykańskiego senatu jest szokujący, chociaż jak na razie ujawniono jedynie jego skrót. Wiadomości dotyczące kraju, którego sytuacja znacząco przypomina pewien kraj w Europie Środkowej są szokujące, porażające i rzucające na kolana. Jeżeli zestawi się je z widzą dziennikarzy śledczych dotyczących sprawy, która objawiała się przez długi czas w postaci […]

Religia i państwo

Fundusz kościelny jest formą odszkodowania ale za co?

Fundusz kościelny jest formą odszkodowania państwa za upaństwowiony majątek Kościołów, Związków wyznaniowych i innych Wspólnot religijnych. Oczywiście nie ma dyskusji co do zła jakie się stało po wojnie, kiedy to władza ludowa upaństwowiła – zabierając Kościołom, ich parafiom, Klasztorom i innym osobom prawnym reprezentującym Wspólnoty religijne, ich majątek, który służył […]

Społeczeństwo

Kwestia odszkodowań za błędy medyczne a ubezpieczenie

Kwestia płacenia odszkodowań za błędy medyczne to bardzo trudny temat, w którym nie będąc ekspertem powinniśmy się ograniczyć do kwestii funkcjonalnych. Mianowicie, ten kto wyrządził innemu szkodę, zamiast pomóc, powinien zadośćuczynić. Jeżeli nie da się inaczej – to powinno to nastąpić w pieniądzu tytułem odszkodowania. Tymczasem z prasy dowiadujemy się, […]

Polityka

Zwrot mienia potomkom ocalałych z ludobójstwa jest obowiązkiem moralnym!

Zwrot mienia o jakie upominają się co jakiś czas organizacje reprezentujące interesy byłych obywateli polskich ocalałych z Holocaustu głośnym echem odbija się od salonów współczesnych władców Polski, niestety na dudnieniu to echo poprzestaje! Hańbą jest dla Rzeczpospolitej – powtórzmy skończoną i niewysłowioną hańbą jest trwać w stosunkach siłą i bezprawiem […]

Polityka

Jest wyrok odszkodowania trzeba płacić!

W przypadku, gdy państwo dopuściło się rażącego zaniechania procedur np. przy organizowaniu prowokacji policyjnej mającej na celu wykazanie łapówkarstwa, a przy tym pozwoliło swoim funkcjonariuszom na bardzo duży margines swobody, to państwo musi ponosić konsekwencje finansowe nakazane przez Sąd, ponieważ państwo jednoznacznie wyrządziło krzywdę. Jednakże w takiej sytuacji, oczywiście już […]

Paradygmat rozwoju

Czego chcą od nas Niemcy?

Formalne stosunki polsko-niemieckie nie były tak dobre jak obecnie od lat. Rządy się przyjaźnią, niemiecka Kanclerz federalna jest wręcz hołubiona przez polskiego premiera, polsko-języczne media z dumą wyciągają jej polskie korzenie. Sielanka międzyrządowa zostanie przypieczętowana prawdopodobnie bardzo okazyjnym zakupem – kolejnych pociągów niemieckiej broni. Czego chcieć więcej – jak Niemcy […]

Społeczeństwo

Odszkodowania dla byłych PRL-owskich opozycjonistów – zasadność a moralność

Pojawiły się wątpliwości na kanwie wyroku sądowego przyznającemu jednemu z byłych opozycjonistów prawo do odszkodowania od Skarbu Państwa za krzywdy poniesione w czasie działalności opozycyjnej od totalitarnego państwa, którego Rzeczpospolita jest kontynuatorką i następcą prawnym. Problem dotyczy samej zasadności ubiegania się byłych PRL-owskich opozycjonistów o odszkodowania za krzywdy doznane w […]

Polityka

Nowe cele polskiej polityki wschodniej, czyli schowajmy szabelkę do wersalki

Silimy się na nadzwyczajne prężenie muskułów, udajemy greka zapominając o ofiarach ludobójstwa spowodowanego przez ojców i dziadów ludzi, których uważamy za swoich strategicznych partnerów, kompletnie odpuściliśmy wszelkie kwestie własnościowe – w kontekście niszczejących dóbr kultury i sztuki oraz co jest szczególnie ważne praw majątkowych naszych byłych obywateli. Coś takiego jak […]

Społeczeństwo

No i znowu się nie ubezpieczyli…

Straszny dramat się stał, bo spadł w Polsce grad, a ściślej grad spadł na tzw. ziemiach odzyskanych, gdzie napływowa ludność zasiedliła porządne domy z cegły palonej, kryte czerwoną dachówką. Pech chciał, że dachówka już stara, a grad duży no i się nam potłukła. Nasza dzielna słowiańska ludność, myślała tak jak […]

Polityka

Powstanie polskiej mniejszości a „Koń Trojański” w Unii Europejskiej

Wielkie słowo powstanie! A jednak, ta nasza smutna polska codzienność minionych lat okupacji, zaborów i poniżania przez państwa i narody sąsiednie nie przeminęła do końca! Nadal na ziemiach etnicznie, geograficznie i politycznie polskich żyją Polacy – około 240 tys., którzy są ciemiężeni przez swoich nowych panów i władców – nieliczących […]

Polityka

Zwrot mienia potomkom byłej arystokracji

Nasze państwo ma nierozwiązane obciążenia wynikające z jego burzliwej przeszłości. Wiele grup społecznych, w tym głównie racji upływu czasu spadkobiercy mają liczne roszczenia odszkodowawcze i roszczenia o zwrot mienia utraconego w czasach przeszłych na rzecz państwa polskiego. Jest to kwestia ustawy reprywatyzacyjnej, uwłaszczeniowej, oraz prawa do rekompensaty za tzw. mienie […]