Tag: odpowiedzi

Ogólna Technologia

Podstawową wadą Internetu jest to że daje odpowiedzi tylko na to czego się szuka

Podstawową wadą Internetu jest to, że daje odpowiedzi tylko na to czego się szuka. Trzeba wiedzieć czego się chce, żeby to znaleźć. Pozwala to na fantastyczną manipulację, poprzez zarządzanie wynikami wyszukiwania, czy jak kto woli w ogóle zarządzaniem i limitowaniem dostępu do treści w Internecie. Zarazem jednak, właśnie to co […]

Wojskowość

Opcje strategicznej odpowiedzi na rosyjski atak jądrowy

To nie jest prawda, że Polska nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi zbrojnej o charakterze strategicznym na rosyjski atak jądrowy. Przypomnijmy, tego typu ataki na Warszawę (w jej rejon) były opcjonalnym elementem jednych z ostatnich ćwiczeń wojskowych Państwa Związkowego Rosji i Białorusi (przewidywał to scenariusz już ćwiczeń Zapad 2009). Scenariusz cyklicznych […]

Wojskowość

Trzeba wyciągać wnioski i szybko działać nie miejmy złudzeń po Żyrinowskim

Wypowiedź pana Władimira Żyrinowskiego jest niezmiernie szkodliwa i nie jest przypadkowa. Generalnie pan Władimir Żyrinowski pokazał nam jak może wyglądać schemat rosyjskiego myślenia i w konsekwencji działania. Nic na to nie możemy poradzić, taka jest rzeczywistość. Możemy próbować w jakiejś mierze antycypować potencjalne rosyjskie zagrożenie, tak żeby Rosji nie opłacało […]

Wojskowość

Okręty podwodne dla Polski jako narzędzie odpowiedzi strategicznej

Celem tego artykułu nie jest przekonywanie do wyboru dowolnej z konstrukcji współczesnych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej, szczegóły techniczne jak również parametry jednostek, czy też oferta ich licencyjnego montażu i offset nie mają w poniższej prezentacji – siłą rzeczy subiektywnej – żadnego znaczenia. Liczy się natomiast kwestia kluczowa, to do […]

Polityka

Po co Polsce i Unii Europejskiej Ukraina?

Decyzja Sejmu relatywizująca odpowiedzialność OUN-UPA za ludobójstwo dokonane na polskiej i żydowskiej ludności Wołynia podczas ostatniej wojny to nic innego jak pragmatyczny ukłon w stronę poronionej polityki wschodniej i polskich marzeń o nie wiadomo czym na wschodzie, co w skrócie można uznać za poszerzenie bufora. Zostawiając w tyle lub na […]

Paradygmat rozwoju

Potrzebujemy zmiany paradygmatu bankowości – jako adekwatnej odpowiedzi na kryzys

  System bankowości oparty na rozgraniczeniu bankowości centralnej od bankowości komercyjnej nie sprawdził się w obliczu kryzysu. Banki centralne musiały dokonać olbrzymich transferów sztucznie wykreowanych środków pieniężnych, żeby uratować źle inwestujące banki komercyjne przez krachem. Rolą banków komercyjnych w klasycznym systemie bankowym jest kredytowanie ludności i gospodarki oraz przyjmowanie depozytów, […]

Paradygmat rozwoju

Odwołanie się do umowy społecznej!

Kto pierwszy z polityków będzie na tyle odważny, że odwoła się do potrzeby redefiniowania umowy społecznej, na jakiej opiera się nasze państwo? Dodajmy od razu, że jej elementem jest umowa międzypokoleniowa, która została w znacznej mierze zdeptana przez decyzje o „67”. Jest, o co walczyć, ponieważ to właśnie na umowie […]

Społeczeństwo

Granice tolerancji

Wszystko ma jakieś granice, w życiu społecznym będą to skrajne punkty krytyczne, poza którymi tolerancja na wolność innego człowieka lub grupy ludzi powoduje zagrożenie dla wolności innych, w tym dla trwałości i spójności grupy, jako funkcjonalnej całości na poziomie państwa, czy też narodu. Nadzwyczajnie czułymi miejscami występowania tego typu punktów […]