Tag: metropolie

Społeczeństwo

Dlaczego przyjmując uchodźców robimy sami z siebie hipokrytów?

Na temat ewentualności przyjmowania uchodźców ze względów humanitarnych i nie przyjmowania obcych kulturowo tzw. uchodźców napisaliśmy już bardzo wiele. Europejczycy wolą udawać, że nie ma problemu podczas, gdy kolejne łodzie wypełnione przeważnie młodymi i sprawnymi fizycznie przedstawicielami obcej kultury przypływają do ich portów, głównie po to, żeby załapać się na […]

Społeczeństwo

Czego potrzebują nasze miasta?

Wiele się w Polsce w kręgach samorządowych mówi o konieczności dokończenia reformy samorządowej, poprzez zwrócenie uwagi państwa na społeczną i gospodarczą rolę miast, w tym tych największych mających w naszych warunkach aspiracje metropolitalne na kwestie generowania rozwoju gospodarczego. Nie da się bowiem ukryć oczywistego faktu, że nasz wzrost generują miasta, […]

Paradygmat rozwoju

Jaki model zarządzania należy stworzyć dla polskich miast?

Czasy prosto widzianej polityki samorządów miejskich ograniczonej do realizowania zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz przecinania wstęg przy otwieraniu kolejnych wielkokubaturowych obiektów z funduszy unijnych już odeszły do lamusa. To się skończyło i się nie wróci – nie da się dalej zarządzać krajem poprzez markowanie zainteresowania sprawami lokalnymi przez rzeczywiście […]

Paradygmat rozwoju

Potrzebna jest szybka i sprawna metropolizacja

Od wielu lat ciała samorządowców w kraju sztywnieją na sam dźwięk słowa “metropolia” lub “metropolizacja”, swego czasu prawie każde polskie miasto powiatowe chciało podlegać pod procesy metropolizacji i się metropolizować. Osiągnięcie statusu metropolii stało się miernikiem miejskości w sensie cywilizacyjnym, nie miały znaczenia żadne argumenty – rząd planował ustawę – […]

Paradygmat rozwoju

Zielona księga dot. obszarów metropolitalnych

Rząd Rzeczypospolitej nie próżnuje, w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji powstał jeden z najważniejszych dokumentów programowania strategicznego, jaki wydała z siebie polska administracja w ciągu ostatnich 10 lat. „Zielona księga dot. obszarów metropolitalnych”, to dokument precyzujący kluczowe orientacje strategiczne do dyskusji metropolitalnej. Pani Magdalena Wilamowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie zaprosiła wszystkich […]

Paradygmat rozwoju

Samorząd? Założenia do reformy polskiego systemu zarządzania państwem

Polskie jednostki samorządu terytorialnego działają w oparciu o najlepsze wzorce europejskie, „Europejska Karta Samorządu Lokalnego” stanowiła ideologiczną podstawę dla stworzenia w 1990 roku ustroju gmin samorządowych, – jako podmiotów szczebla podstawowego w podziale państwa. Powiaty i Województwa to efekt krajowego rozumienia samorządu szczebla pośredniego i regionalnego przez krajowe autorytety epoki […]

Paradygmat rozwoju

Dylematy rozwoju zrównoważonego

W Konstytucji RP znalazł się dogmatyczny zapis o rozwoju zrównoważonym, jako podstawie planowania rozwoju państwa. W zestawieniu z ujednoliceniem jednostek podstawowego podziału terytorialnego kraju po 1990 roku, oznacza to, że troska rządu RP o rozwój Gminy Ustka = trosce o rozwój Miasta na prawach powiatu Wrocław. Skutki dokonanych świadomie lub […]