Tag: luzowanie ilościowe

Paradygmat rozwoju

Być może prawica ma rację – pytanie o fundamenty zmian ekonomicznych?

Święta to dobry okres do wszelakich rozważań. Może, więc prawica ma rację? Niby, dlaczego nie miałaby jej mieć? Przecież chodzi o to, żeby istniało państwo, było jak najsilniejsze, a Naród żeby miał się jak najlepiej. Nie da się ukryć, że dotychczasowy paradygmat funkcjonowania kraju oparty o kłamstwa neoliberalnej ludobójczej gospodarki […]

Ekonomia

Chronić art. 220 ust. 2 Konstytucji jak źrenicy oka!

Zgodnie z art. 220 ust. 2. „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.” Ten zapis zawdzięczamy m.in. panu Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i jest to jedna z jego największych zasług dla naszej demokracji. Zapis ten ma wielu przeciwników podnoszących całą gamę argumentów poczynając od […]

Ekonomia

Czy czeka nas patriotyczne luzowanie?

Obecny paradygmat neoliberalnych porządków społeczno-gospodarczych w państwie właśnie się wyczerpuje. W zasadzie wyczerpał się już wraz ze skasowaniem niewydarzonej reformy emerytalnej, jednak właśnie teraz nastąpi jego oficjalny pogrzeb. Gwoździem do trumny będzie cios z prawej strony w „święte” dogmaty państwa neoliberalnego, który wydarzy się 25 października br. Potem już będzie […]

Ekonomia

Jak przekonać decydentów i interesariuszy finansów publicznych do oszczędności?

Jesteśmy w dziwnej sytuacji, której charakterystyczną cechą jest trwanie niezrozumiałego z punktu widzenia ekonomii stanu nieustalonego, jeżeli chodzi o kwestie zachowania się gospodarki w makroskali. Teoretycznie wszystko wiemy i rozumiemy, ale jednak gospodarka wirtualna spowodowała powstanie nowej rzeczywistości, w której np. nie ma inflacji pomimo gigantycznego drukowania pieniądza na skalę […]

Ekonomia

Co zrobić żeby żyło się lepiej?

Teoretycznie proste pytanie, a jednocześnie wyzwanie i to nie tylko intelektualne, ponieważ dywagować na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej, można w zasadzie bez końca. Natomiast, jeżeli ktoś się nas zapyta, tak po prostu, – co można zrobić, żeby w Polsce było lepiej, chyba każdy stanie przed przerażającym murem ze szklanego szkła, bo niby […]

Ekonomia

Zrzucanie pieniędzy z helikopterów, luzowanie ilościowe a wsparcie socjalne

Nie upłynęło wiele czasu, od kiedy wielcy ekonomiści postulowali jako receptę na kryzys – zupełnie poważnie – zrzucanie pieniędzy z helikopterów. Pomysł sam w sobie był bardzo ciekawy, chodziło po prostu o pobudzenie w gospodarce oddolnych procesów popytu, które zadziałałyby jako mnożnik, przyczyniając się do napędzenia całej gospodarki. Mniej więcej […]

Ekonomia

Trzeba ustalić na nowo paradygmat pracy, podziału dóbr i konsumpcji

W istniejących warunkach gospodarczych trzeba ustalić na nowo paradygmat pracy, podziału dóbr i konsumpcji. Żyjemy w warunkach połączenia feudalnych praktyk z postkapitalistycznymi oczekiwaniami, co do podziału dóbr i konsumpcji – taki rachunek nigdy, w żadnych warunkach nie będzie się bilansował, zwłaszcza dlatego ponieważ bardzo duża część ludzi niczego nie produkuje […]

Ekonomia

Nie będzie Quantitative easing QE4?

Nie będzie Quantitative easing QE4, czyli luzowania ilościowego w czwartej odsłonie? Federal Open Market Committee, FOMC – Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku przemówił i nie dostrzega potrzeby kontynuowania programu luzowania ilościowego [tutaj], ponieważ inflacja w USA zaczyna zmierzać w kierunku celu, a rynek pracy uległ poprawie i taką też […]

Ekonomia

Jeżeli ceny ropy będą nadal spadać to poznamy co to deflacja i stagnacja

Jeżeli ceny ropy będą nadal spadać, to poznamy co to jest deflacja i stagnacja, a dodatkowo jeszcze w Polsce odczujemy spadki dochodów budżetu państwa. Docelowo przybędzie bezrobotnych lub osób pracujących na zasadach uwłaczających ich godności w zniewoleniu ekonomicznym. Mechanizm jaki jest wprowadzony na globalne giełdy surowcowe oznacza stopniową wyprzedaż, przy […]

Paradygmat rozwoju

Bez opłacalnie oprocentowanych oszczędności nie ma wzrostu gospodarczego

Wiele pokoleń ekonomistów powtarzało jak mantrę, że bez opłacalnie oprocentowanych oszczędności nie ma wzrostu gospodarczego. Nie da się oszukać praw ekonomii, zwłaszcza w gospodarce, w której można kreować pieniądz swobodnie bez oglądania się na jego pokrycie w dobrach fizycznych, ponieważ istnieje „nad gospodarka” – cały sektor finansowy dysponującymi możliwościami inwestowania […]

Ekonomia

Ekonomicznie jesteśmy dziwnym krajem

Ekonomicznie jesteśmy dziwnym, w zasadzie nawet bardzo dziwnym krajem. Po pierwsze mamy nazwijmy to w Konstytucji zakaz finansowania długów budżetowych przez bank centralny, chociaż nawet największa demokracja i inne ważne państwa zachodnie nie mają takiego zakazu. Po drugie nasz rząd dobrowolnie zobowiązał się zdaje się w Maastricht (kryteria stabilności finansów […]

Ekonomia

Problemem państwa jest zachowanie wartości pieniądza w czasie

Podstawowym problemem współczesnych gospodarek wolnorynkowych, które w epoce „luzowania ilościowego” doświadczyły końca klasycznej ekonomii jest zagadnienie zachowania wartości pieniądza w czasie. W klasycznym modelu inflacja była bowiem jednym z największych cichych sprzymierzeńców rządów. Inflacja składana po 2-4% rocznie dawała fantastyczne rezultaty jeżeli chodzi o amortyzację dokonanych inwestycji i rolowanie wziętych […]

Polityka

Nie da się respektować cudzej suwerenności będąc wiarygodnym supermocarstwem

Stosunki amerykańsko-chińskie to wyzwanie dla świata na to stulecie, które zdeterminuje albo harmonijny rozwój świata, albo konflikt cywilizacji i ideologii. Jakiekolwiek nawoływanie do respektowania przez te kraje suwerenności drugiego z super graczy to nic innego jak wezwanie do poddania się i przyznania do tego, że jest się państwem słabszym od […]

Ekonomia

Luzowanie ilościowe? Wspieranie bankrutów? To ludziom też pomagajmy!

Jeżeli państwo (a w naszym przypadku Unia Europejska) może sobie pozwolić na luzowanie ilościowe pieniądza (działania Europejskiego Banku Centralnego), wspieranie bankrutów pieniędzmi wprost z budżetu (pomoc dla narodowego przewoźnika lotniczego w Polsce) – a równolegle pozwala na to, żeby jego obywateli w majestacie prawa komornicy pozbawiali wszelkiej własności – to […]