Tag: łacina

Historia

Nowa era kamienia łupanego czyli to i owo o naszych przodkach, Etruskach (cz.1)

Koło historii dokonało pełnego obrotu, zakończył się wiek żelazny, wiek języka pisanego i znaleźliśmy się w ciemnych, średniowieczno-kamiennych czasach. Z okresu składania zdań z liter, tworzenia literatury, wiedzy i pożytkowania odkryć, przeskoczyliśmy znów w czasy pisma obrazkowego, bezmyślnych testów, fajek i krzyżyków egzaminujących „wiedzę”. Każde nowe pokolenie posiada mniejszy zasób […]

Kultura

Wychowanie klasyczne i chrześcijańskie podstawą zbiorowej świadomości i tożsamości

Wychowanie klasyczne zostało w Polsce zapomniane, ostatnie pokolenia które miały przyjemność uczyć się łaciny i greki właśnie żegnamy. Wychowanie chrześcijańskie zostało w Polsce popsute przez Kościół dominujący, który uparł się na systemowe lekcje religii, których przydatność jest problematyczna, a etyczna strona ich występowania w publicznej szkole budzi kontrowersje części współobywateli. […]

Kultura

Problem z finansowaniem poezji

Mamy w kraju poważny problem z finansowaniem kultury, a twórczości literackiej, w tym w szczególności poezji. Poza mecenatem publicznym oraz komercją zamawiającą u twórców różnego rodzaju teksty umożliwiające finansowanie się przez osobę mającą poetyckie hobby – nie ma w kraju mechanizmów wspierających poetów. Poeci nigdy nie mieli lekko, w czasach […]

Paradygmat rozwoju

Skazani na dyktaturę miernot?

Czy już dzisiaj jesteśmy skazani na dyktaturę miernot? To znaczy podejmowanie decyzji o naszych życiowych sprawach przez osoby, które „nie wiedzą że nie wiedzą” a pomimo tego uznają się za tyle kompetentne, że nie tylko zabierają głos w sprawach ważnych ale jeszcze dodatkowo często rezerwują sobie prawo wypowiadania się w […]

Religia i państwo

Tak, dla przedmiotu „Religie”, ale nie „Religia” w szkole i na maturze

W polskich szkołach jest nauczany przedmiot pod nazwą „Religia”. W praktyce jego nauczanie sprowadza się do zapoznania z dominującą religią rzymsko-katolicką od strony obrzędowej. Nie ma miejsca na inne religie, myśli i prądy filozoficzne, zamiast tego mamy naukę opartą na wprowadzeniu do obrzędowości z delikatnym wspomnieniem o istocie sacrum. Etyka […]

Kultura

W trosce o język polski

Nasza przestrzeń jest zaśmiecona naleciałościami i inwazją obcojęzycznych napisów. Należy odróżnić piękny zwyczaj polskiej tolerancji przejawiający się w promowaniu napisów wielojęzycznych na terenach mniejszości narodowych i etnicznych, napisy wielojęzyczne dla turystów w miejscach publicznych – będące w istocie koniecznym standardem, czy też przejawy globalizacji jak obcojęzyczne szyldy zagranicznych biznesów zlokalizowanych […]

Kultura

Rola wykształcenia klasycznego – o potrzebie nauczania łaciny i greki

Gimnazjon i Lykeion przez wieki stanowiły kanon w nauczaniu młodych ludzi. Ideał wychowania starożytnych greków to człowiek moralnie piękny, wszechstronnie wykształcony, cnotliwy i fizycznie sprawny, człowiek świadomy swojego człowieczeństwa. Bez wątpienia antyczne wzorce stały się podstawą ukształtowania sposobu myślenia uznawanego za zachodni, dla którego wolność i jej wyrażenie w postaci […]