Tag: kryzys zachodu

Religia i państwo

Wszyscy pływamy w zupie Kościoła dominującego

Można narzekać na Kościół dominujący, można rwać włosy z głowy biorąc pod uwagę światopogląd i prezentowane poglądy niektórych hierarchów. Można, a nawet trzeba być silnie przerażonym stanem intelektualnym niektórych oficjalnych przedstawicieli tej instytucji w jego strukturach lokalnych. Można zadawać pytania o kwestie obyczajowe, albowiem to nie jest już żadna tajemnica, […]

Paradygmat rozwoju

Decyzje estetyczne i funkcjonalne mają dalekosiężne konsekwencje na przyszłość

Decyzje estetyczne i funkcjonalne mają dalekosiężne konsekwencje na przyszłość. To w jaki sposób używamy przestrzeni, w jaki sposób nadajemy jej funkcję, jest wykładnikiem naszej przyszłości. Funkcja przestrzeni determinuje przyszłość interakcji w niej zachodzących. Jak również, zdolność tak pojmowanej terytorialnie całości, do wchodzenia w interakcje z innymi jednostkami osadniczymi. Z tych […]

Polityka

Kryzys zachodnich elit pokazuje przewagę rosyjskiego i chińskiego modelu zarządzania państwem

Kryzys zachodnich elit, a najbardziej obecne wybory w USA – pokazuje przewagę rosyjskiego i chińskiego modelu zarządzania państwem, nad tzw. modelem zachodniej neoliberalnej demokracji.  Będącym demokratycznym i liberalnym tylko z nazwy, albowiem dla każdego, kto zna chociaż podstawy myśli politologicznej i potrafi zestawić fakty z różnych epok, musi być jasne, […]

Paradygmat rozwoju

W długiej perspektywie czasowej tania ropa to poważny problem dla Zachodu

W długiej perspektywie czasowej tania ropa to poważny problem dla Zachodu. Chodzi o zmianę dotychczasowego paradygmatu wartości w zachodniej gospodarce, gdzie ropa naftowa – jak już wiemy – w wyniku spekulacji, zajmowała bardzo istotną rolę w łańcuchu wymiany wartości, będąc niezbędnym i poszukiwanym surowcem, którego rzadkość decydowała o wysokiej cenie. […]

Paradygmat rozwoju

Problem zarządzania rozwojem Unii Europejskiej wynika z decentralizacji politycznej

Problem zarządzania rozwojem Unii Europejskiej wynika z decentralizacji politycznej, dla której świętym dogmatem jest państwo narodowe (autonomiczne i suwerenne), szczególnie szczelnie pilnujące swojej omnipotencji w decyzjach politycznych wewnątrz państwa jak i w znacznej części jego polityki zagranicznej. Przez to niesłychanie trudno jest w Unii Europejskiej walczyć z kryzysem, ponieważ chociaż […]

Paradygmat rozwoju

Sedno kryzysu na zachodzie a pozycja Polski

Największym dramatem zachodu wynikającym z obecnego kryzysu finansowego wcale nie będzie zapaść w finansach publicznych lub zmiana modelu społecznego – umożliwiającego swobodne życie na koszt przyszłych pokoleń. Problem jest o wiele głębszy rozgrywa się w warstwie mentalnej, otóż zachód utracił palmę pierwszeństwa nie tylko w rozwoju, ale przestał być wzorcem […]