Powstanie polskiej mniejszości a „Koń Trojański” w Unii Europejskiej

Wielkie słowo powstanie! A jednak, ta nasza smutna polska codzienność minionych lat okupacji, zaborów i poniżania przez państwa i narody

Czytaj dalej

Litwa Litwinom, Litwini – Litwie

W dniu dzisiejszym na pamiątkę 11 marca 1990 roku, nasi litewscy sąsiedzi świętują „Dzień Odbudowy Niepodległości”. Z tej okazji składamy

Czytaj dalej