Tag: iran

Polityka

Polska w sprawie Iranu powinna stać z boku

Jest przynajmniej kilka powodów, aby w konflikt Polska zupełnie się nie mieszała.  Ameryka sama problem stworzyła, nich sama go rozwiąże Aby zrozumieć genezę problemu w Iranie i niechęci Persów do Amerykanów trzeba cofnąć się do czasu Szacha, którego „zainstalowano” przy aktywnym wsparciu wywiadu amerykańskiego i brytyjskiego po uprzednim obaleniu demokratycznie […]

Polityka

Czy i jak pozwolić zachować twarz Mahmudowi Ahmadineżadowi?

Kompromis w naszym rozumieniu jest to sposób na rozwiązanie kokonfliktu, w formie opracowania wspólnego stanowiska, możliwego do przyjęcia dla skonfliktowanych stron. Wadą kompromisu jest to, że nie jest rozwiązaniem optymalnym w rozumieniu maksymalizacji satysfakcji z osiągniętego rozwiązania dla stron. Wynika to z konieczności „pójścia na kompromis”, czyli rezygnacji przez każdą […]

Ekonomia

Potęga ratingów a globalna supremacja dolara

Stało się, Europa otrzymała potężny cios ze strony najpotężniejszej amerykańskiej broni – obniżono rating części krajów Unii Europejskiej. Media przekonują nas, że było to „nieuniknione” albo, że stanowiło to „konsekwencję” lub „nie dało się dalej podtrzymywać fikcji”. Formalnie niby wszystko jest w porządku, działa międzynarodowy – zglobalizowany rynek finansowy, którego […]

Wojskowość

Skutki blokady cieśniny Ormuz przez Iran

Światowe media doniosły o wydarzeniu dotychczas bez precedensu. Irańska marynarka wojenna zablokowała cieśninę Ormuz – skutecznie na jakiś czas blokując możliwość przepływania przez nią. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli irańskich sił zbrojnych ich celem jest zablokowanie cieśniny na polityczne żądanie władz Iranu. Ma to niezwykle doniosłe znaczenie polityczne, albowiem dotychczas władze […]

Polityka

Dlaczego powinniśmy konsekwentnie popierać Izrael?

Zarówno Polska jak i państwa zachodu powinny w dalszym ciągu bardzo konsekwentnie i jednoznacznie popierać Izrael w konflikcie bliskowschodnim, zwłaszcza tym, który się potencjalnie jawi na horyzoncie. Nie mamy, jako kraj bezpośrednich interesów na bliskim wschodzie, a po awanturze irackiej jesteśmy tam, jako państwo politycznie i gospodarczo skończeni. Konsekwencje tego […]

Wojskowość

Czy Izrael musi zaatakować Iran?

Współczesny świat czyha poważne niebezpieczeństwo związane z ambicjami atomowymi Islamskiej Republiki Iranu. Kraj ten ustami swojego prezydenta powszechnie głosi tezę o celowości fizycznej likwidacji państwa Izrael, walce z syjonizmem i w świetle dowodów zachodnich wywiadów aktywnie wspiera organizacje bojowników islamskich działające w południowym Libanie. Państwo Iran jest regionalną potęgą, której […]

Polityka

Kosztowne błędy zachodu w konflikcie asymetrycznym po 9/11

Atak na WTC 9/11 objawił słabość zachodu względem reagowania na zagrożenia asymetryczne. Potęga armii zachodu, wywiad, kontrwywiad, arsenały w tym niekonwencjonalne okazały się niczym przeciwko determinacji kilkunastu fanatycznych obrońców Islamu, motywowanych religią pokoju i pragnieniem 70 dziewic w raju. Do rzucenia termonuklearnego i technologiczno-finansowego mocarstwa na kolana wystarczyło im kilka […]