Tag: idei

Paradygmat rozwoju

W obecnym układzie wartości, idei i oczekiwań – lewica nie jest potrzebna

Wielką lekcją z niemieckich wyborów jest ostateczne potwierdzenie faktu, że obecny centrowy elektorat w państwach europejskich nie potrzebuje lewicy. Tak, jak nie potrzebował jej we Francji, czy w Wielkiej Brytanii lub w Polsce. Podobnie nie potrzebuje jej w innych krajach Europy (i świata). Ponieważ centrum zależy na kontynuowaniu stabilizacji, bez […]

Polityka

Zmiana Konstytucji powinna być ukoronowaniem pakietu reform a nie jedyną reformą!

Zmiana Konstytucji, o którą upomniał się pan Andrzej Duda – Prezydent RP powinna być ewentualnym ukoronowaniem pakietu reform modernizujących kraj, a nie jedyną reformą o znaczeniu ustrojowym, jednak nie mającą przełożenia na cały szereg kwestii, które na co dzień decydują o naszym życiu. Jeżeli w ogóle mówilibyśmy o zmianie Konstytucji, […]

Polityka

Po co koalicja dwóch partii para lewicowych udaje zjednoczenie lewicy?

Zadziwiające rzeczy dzieją się na naszej niezwykle ciekawej scenie politycznej. Nie da się zrozumieć powodów dla których koalicja dwóch partii para lewicowych udaje zjednoczenie lewicy? Można dodać koalicja, po ekstrakcji części działaczy ze swoich dogorywających partii, które zapomniały o istocie lewicowości w Polsce, rozmieniając ją na drobne w ciągłych konfliktach […]

Paradygmat rozwoju

Dla wyższej idei można kłamać

Motywowanie ludzi do działania jest prawdopodobnie najtrudniejszym mechanizmem wprawiającym w ruch naszą cywilizację. O ile jest to jeszcze jakoś możliwe w przypadkach jednostkowych gdzie rodzina mobilizuje człowieka do aktywności – to spowodowanie, żeby zbiorowość była zdolna do efektywnego i ukierunkowanego działania, zwłaszcza wymagającego poświęceń jest najdelikatniej mówiąc trudna. Nawet nie […]

Polityka

Fałszowanie narodowych mitów

Pan Jarosław Kaczyński zawłaszcza naszą rzeczywistość polityczną, próbuje przy tym zmieniać pamięć historyczną, łącząc fakty w sposób dogodny dla własnych tez. Dzisiaj na Wzgórzu Wawelskim wygłosił oświadczenie zrównujące swojego brata z Józefem Piłsudzkim i Janem Pawłem II-gim. Opowiadanie o bracie jako wielkim realizatorze idei Solidarności to co najmniej nadużycie, a […]

Paradygmat rozwoju

Systemowe granice wolności

Byt determinuje świadomość, ale zarazem świadomość jest dookreślana przez byt. Ludzie żyją, w jakie realiach sobie stworzą, przy czym ci, którzy najczęściej tworzą warunki do funkcjonowania dla innych są zarazem decydentami, utrzymującymi się z pracy reszty. Ktoś zawsze był pierwszy, starsi z zasady ustanawiają warunki funkcjonowania wspólnoty, w których żyją […]