Tag: idea

Polityka

Nowa partia jednocząca opozycję jest oczywistą koniecznością – niemożliwą do realizacji

Nowa partia jednocząca opozycję jest oczywistą koniecznością, to jedyny sposób na to, żeby zaistnieć blokowo na naszej scenie wyborczej. Ordynacja jest bezwzględna, premiuje duże partie polityczne. Mniejsi, jeżeli w ogóle zrobią wynik ogólnopolski – zawsze będą poszkodowani wobec partii uzyskujących największe dzielniki przy podziale głosów. Te zależności doskonale rozumieją wszyscy […]

Polityka

Idea Organizacji Narodów Zjednoczonych wymaga pilnej reformy

Idea Organizacji Narodów Zjednoczonych wymaga pilnej reformy, sytuacja w której około 80% ludności świata, reprezentowanej przez kraje niezachodnie, jest zdominowane przez około 20% ludności z krajów Zachodu i z nimi powiązanych – to zalążek konfliktu. W Organizacji Narodów Zjednoczonych mamy trzy rodzaje krajów. Pierwsze to te, które są stałymi członkami […]

Polityka

Paweł Kukiz – największy wróg zjednoczonego systemu?

Chcecie państwo wylansować swoją osobę w ogólnokrajowych mediach głównego nurtu? Śmiało, nie ma żadnego problemu, czas antenowy większości nadawców, jak również pierwsze strony periodyków i „top-y” stron internetowych stoją dla państwa otworem. Nie musicie mieć państwo jakichś szczególnych osiągnięć osobistych, nie musicie nawet mieć żadnych radykalnych poglądów, nawet wasz stosunek […]

Społeczeństwo

„Na początku było słowo”. Czy nie uważacie że jest to zły początek historii?

Czy nie lepiej: „na początku była idea”? Idea, zamysł, myśl, opowieść, klechda, legenda? Jak to się stało że Polska odżyła po 123 latach zaborów? Nie tylko dlatego, że mieliśmy pomyślne warunki zewnętrzne, ale przede wszystkim dlatego że tliła się raz słabiej a raz mocniej idea. Zamysł, myśl, opowieść, legenda, klechda. […]

Soft Power

Idea bojkotu społecznego jest doskonała!

Idea bojkotu społecznego jest doskonała, to ostatni skuteczny sposób, w jaki społeczeństwo może się bronić przed d……..m polityków, złodziejstwem banksterów oraz wszechmocą korporacji. Dlatego ostatni skuteczny, ponieważ prawo narodowe już nasz nie chroni, roztopione w morzu europrzepisów, poddane wściekłemu naciskowi możnych – nie spełnia swojej roli wobec podmiotów będących na […]

Paradygmat rozwoju

Idea wypłaty wynagrodzenia za czas choroby – ubezpieczenie zdrowotne

Jedną z zaszłości socjalizmu, jaka pozostała w naszych stosunkach społecznych jest idea wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika. Teoretycznie, bowiem można zapytać, – na jakiej zasadzie i na podstawie czego pracodawca ma wypłacać pracownikowi, który nie świadczy pracy pieniądze? Poza przypadkiem wypadku lub nabawienia się choroby w pracy – jest […]

Paradygmat rozwoju

Brak i niemożliwość a kryzys państwa

Standardem w naszym państwie jest to, że czegoś brakuje albo, że nie ma możliwości wykonania jakichś – dowolnych nawet najprostszych czynności. Często sprawy po prostu się nie udają – zupełnie z niewiadomych przyczyn i powodów. Jest to typowe w szczególności dla spraw publicznych. Inwestycje, przedsięwzięcia, głosowania, cokolwiek, co wymaga współdziałania […]

Paradygmat rozwoju

Zmieńmy strategię negocjacyjną!

Czeka nas nowa runda negocjacji unijnych w sprawie budżetu Wspólnoty na lata 2014-2020. Ze względów politycznych powinniśmy przemyśleć na nowo strategię, naszą postawę i cele, do jakich dążymy. Po słynnej już wypowiedzi Davida Camerona, nie możemy zachować się biernie udając, że nic się nie stało i sprawa nas nie dotyczy. […]

Paradygmat rozwoju

Wzrost PKB o 100% w 8 lat! Niech z komunizmu śmieją się już tylko idioci!

Hu Jintao na 18-tym zjeździe Komunistycznej Partii Chin wyznaczył cele do osiągnięcia w najbliższym czasie dla państwa Chińskiego, w przemówieniu przywódcy była mowa o jedenastu wskazaniach: rozwój nauki, ograniczenie korupcji w kręgach rodzin najwyższych urzędników państwowych, powstrzymanie się od kopiowania zachodniej drogi reform politycznych, porozumienie pokojowe z Tajwanem, walka z […]

Religia i państwo

„Idea” Boga

Trudno jest napisać cokolwiek bez używania określeń systemowych, zawartych w religii a przez to tworzących nasz aparat pojęciowy. Cała sztuka wprowadzenia do zagadnienia „idei”, jaką w oczach człowieka jest Bóg polega na porzuceniu kwestii systemowych. Chodzi nie tylko o odcięcie się od problematyki sacrum, jako takiej i wszystkiego, co z […]

Ekonomia

Kołacze bez pracy

Sobota – czyli pierwszy dzień bez pracy Przez 20 lat 100 tysięcy ludzi budowało jedną piramidę w Egipcie. Podobno za pomocą systemu ramp wciągali coraz wyżej i układali z milimetrową precyzją kamienne blogi (literówka zamierzona, bo czasem czuję, że mój wysiłek jest równie sensowny) o wadze 70 ton. Byli więc […]