Tag: greków

Ekonomia

Deflacja w strefie Euro – realne zagrożenie dla naszego wzrostu i dobrobytu

Deflacja w strefie Euro stanowi realne zagrożenie dla naszego wzrostu i dobrobytu. Unia Europejska zrobiła wszystko, żeby popsuć swoją gospodarkę. Drogie Euro, polityka energetyczna, wysokie normy ochrony środowiska, brak polityki przemysłowej, brak realnych ceł chroniących średnio- i nisko-dochodowe miejsca pracy w przemyśle. To się skończyło przekleństwem outsourcingu, który w tysiącach […]

Paradygmat rozwoju

Potrzebujemy klauzuli aksjologicznej w Konstytucji

W czasach post chrześcijańskich, w których zmiana aksjologii jest kwestią konsensusu, albowiem nic nie jest stałe i pewne – nic nie stanowi niezmiennej wartości i wszystko może być zmieniane poprzez nowsze ustalenia czy nowatorskie podejście do znanych faktów jak gender. Powinniśmy zabezpieczyć swoją cywilizację, swój sposób pojmowania rzeczywistości i wynikający […]

Paradygmat rozwoju

Bierzmy przykład z Greków – zlikwidujmy święte krowy!

Czy ktokolwiek potrafi bez opowiadania bzdur o misji i posłannictwie ideologicznym powiedzieć prosto w oczy społeczeństwu dlaczego państwo finansuje publiczną telewizję? Publiczne radio – jeszcze można jakoś starać się uzasadnić – jako (ostateczny organ komunikacji publicznej na wypadek wojny). Jednakże po co nam publiczna telewizja – utrzymywana z dotacji i […]

Ekonomia

Czy cła uratują Unię Europejską?

Tylko cła zaporowe na masowe produkty śmieciowe importowane do Wspólnoty mogą uratować Unię Europejską przed całym szeregiem problemów społecznych i ekonomicznych. Masowy import tanich i marnych jakościowo produktów „byle-jakich”, które są łatwo wymienne na nowe zabija miejsca pracy w Unii Europejskiej dla ludzi młodych – nie posiadających kwalifikacji i dla […]

Religia i państwo

Niedostrzegana dziura w wykładni dogmatów chrześcijaństwa

Jakiekolwiek dywagowanie o sprawach zasadniczych w kwestii religii bez względu na sposób podejścia – zawsze jest narażone na zarzut bluźnierstwa w obrębie przyjętych dogmatów. Znaczna część oficjalnej egzegezy to wynik prac ojców i doktorów Kościoła, część jest zaczerpnięta z dorobku talmudycznego, gdzieniegdzie przejawiają się resztki doktryn z religii antycznych. Jakkolwiek […]

Polityka

Konsekwencje nowego podziału Europy na północ i południe dla Polski

Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia południkowego, które przez lata wyznaczało oś podziału kontynentu europejskiego na wschód i zachód. Z wielkim trudem udało się nam zdobyć łatkę Europy Środkowej i Wschodniej, a następnie Europy Środkowej, niestety pomimo politycznej woli i licznych wysiłków nie mieliśmy szans na dołączenie do zachodu, a ściślej bogatego […]

Polityka

Cisza przed grecką burzą czy to już schadenfreude?

Wizja wyborów 17 czerwca pogodziła europejskich decydentów, co do jakichkolwiek złudzeń na temat przyszłości Grecji. Europa, a zwłaszcza największe kraje – Niemcy i odmieniona po wyborach Francja, nie mają najmniejszego zamiaru pokazać grekom nawet Euro, jeżeli ten kraj nie przeprowadzi dalszych reform. Unia Europejska formalnie postawiła Grecję pod murem, oświadczając […]

Paradygmat rozwoju

Mitologia zielonej wyspy a kryzys

Europa zmierza pochyłą ścieżką prosto nad granice przepaści. Niemcy nie zapłacą więcej ani grosza za kredyty niemieckich i francuskich banków, udzielone rządowi Grecji. Ten nieszczęsny kraj czeka kolejna kampania wyborcza, co musi oznaczać, albo zamach stanu dla ratowania kraju, albo wydanie go na żer populistycznej lewicy – w rzeczywistości wzdragającej […]