Tag: Gloria Victis

Kultura

Wybudujmy dół narodowej chwały/narodowego czegokolwiek

Wybudujmy dół narodowej chwały/narodowego czegokolwiek. Tanio, szybko, solidnie – przy pomocy koparki. Oczywiście na Placu Zbawiciela w Warszawie – pod tą słynną tęczą, która ogniskuje w sobie tyle niezdrowych emocji i nadziei zarazem. Nasz dół narodowej chwały/narodowego czegokolwiek byłby wspaniałą równowagą dla „tejże” instalacji artystycznej! Oczywiście dół powinien być głęboki, […]

Religia i państwo

Zakłócanie pogrzebu i nienawiść do zmarłych

Zakłócanie pogrzebu i nienawiść do zmarłych to w Polsce nowa tradycja, która ujawniła się kilka lat po odzyskaniu niepodległości. Doświadczyliśmy już ”wyjców” i „klakierów” pod pomnikiem „Gloria Victis”, teraz jest nowa moda – prowadzi się protest równolegle do oficjalnych państwowo-kościelnych uroczystości w Kościele. Nie ma znaczenia, że uroczystość zaszczyca osobiście […]

Społeczeństwo

Żadni Polacy!

Po zwycięstwie wyborczym prawicowej-prawicy należy spodziewać się wprowadzenia komisji weryfikacyjno-filtracyjnych mających na celu stwierdzenie, czy dana osoba jest Polakiem, POlakiem, czy też specjalną kategorią stworzeń ożywionych tzw. „żadnym Polakiem”. Ten ostatni zbiór został zidentyfikowany przez prawicowych aktywistów podczas obchodów rocznicowych pod Gloria Vitcis. Właśnie tam udało się prawicowej-prawicy podzielić Naród […]

Polityka

Źle się dzieje w państwie polskim

Źle się dzieje w państwie polskim, rządzonym przez Polaków, dla Polaków i z woli Polaków. Duch Narodu upadł, dał się zadeptać, zakrzyczeć, “wybuczeć” i wygwizdać. Nigdy nie było tak, żeby Polacy gwizdali i buczeli na innych Polaków nad stosunkowo świeżymi grobami jeszcze innych Polaków, dzięki których ofierze mogą sobie buczeć […]

Polityka

Czy można przezwyciężyć etos bogoojczyźniany?

Odwoływanie się do wzniosłych pojęć Boga, honoru i ojczyzny to podstawa oficjalnego nurtu naszej historiografii, dla wielu Polaków slogany w rodzaju “ziemie odzyskane”, “przedmurze”, “Polska Chrystusem narodów”, czy też przekonanie o odwiecznym zagrożeniu niemieckim – w niektórych kręgach graniczące wręcz z pewnością to wynik sączenia historycznego jadu z podręczników historii […]