Czy jesteśmy w stanie podnieść poziom płac do poziomu przeciętnych płac zachodnich?

Narastająca dyskusja o przymusie stosowania niemieckich płac minimalnych zatacza coraz szersze kroki. Dla wielu ludzi – dziwnym jest, dlaczego nasz

Czytaj dalej

Polska nauka? Żarty, porażka i kpiny?

Reforma szkolnictwa wyższego jest konieczna. Nawet jeżeli oznaczałoby to likwidację połowy państwowych placówek i odebranie licencji co najmniej połowie placówek

Czytaj dalej

Potrzeba reformy instytucjonalnej szkolnictwa wyższego

W kraju funkcjonuje ponad 400 uczelni wyższych, różnych typów, profili, prywatnych i publicznych. Wszystkie one kształcą studentów oraz zapewniają utrzymanie

Czytaj dalej