Tag: dyplomacja

Paradygmat rozwoju

Unia żadnej Unii

Niemcy i Francja chcą ściślejszej integracji europejskiej jako odpowiedzi na problemy, które doprowadziły do brexitu i nie tylko, bo szerzej jako odpowiedzi na sytuację w jakiej Unia się obecnie znalazła. Niestety rządzący Polską – jak na razie jedynie deklarują, ale to i tak już jest powód do zmartwień, że chcą […]

Soft Power

Nie chcemy Unii dyktatu i przymusu w której bogate kraje nas wyzyskują i nami pomiatają!

Kryzys wynikający z nieudolności państw europejskich w obliczu ilości imigrantów z Bliskiego Wschodu będzie miał pozytywne konsekwencje na przyszłość, ponieważ sam w sobie jest resetem dotychczasowych stosunków pod względem formy i treści relacji. Z punktu widzenia krajów słabszych, krajów Europy Środkowej – to w istocie dobrze się stało, ponieważ wiedzą […]

Cytaty Ogólna

Fundamenty naszego bezpieczeństwa zaprzepaszczono, stracono pokojową dywidendę!

W nawiązaniu do wystąpienia pana Bronisława Komorowskiego – prezydenta naszego państwa na „Brussels Forum 2015” zorganizowanym pod egidą „The German Marshall Fund”, niestety trzeba być pesymistą, albowiem pan Komorowski prezentuje wizję odwróconej rzeczywistości. Myli realia z propagandą własnego obozu, nawet wbrew oczywistym faktom, przede wszystkim przestawiając skutki z przyczyną. Jego […]

Soft Power

Odpowiedzialność polityczna członków rządu za narażenie tajemnicy państwowej

Wyobraźmy sobie modelowe państwo, w którym doszło do prawdopodobieństwa narażenia tajemnicy państwowej przez jednego z członków rządu w randze ministra. Tenże modelowy minister naszego modelowego państwa, samowolne zlecił opracowywanie swoich przemówień, pewnemu modelowemu byłemu dyplomacie, których pełnił w jego kraju funkcję ambasadora, a prywatnie obaj panowie nigdy nie ukrywali znajomości. […]

Polityka

Nie mamy pomysłu na Rosję?

Nie mamy pomysłu na Rosję, nasza dyplomacja po „sukcesach” partactwa wschodniego – obecnie nie ma innej koncepcji niż wysłanie nowej pani Ambasador, trzeba przyznać robiącej pozytywne wrażenie. Na tym się nasze relacje pod względem szerokości, wysokości i głębokości kończą. Jeżeli uświadomimy sobie, że nawet nasi artyści zaprzestali wymiany kulturowej ze […]

Soft Power

Istotą pragmatyzmu w polityce jest mowa pozytywna lub milczenie

Polityka musi być pragmatyczna, ponieważ trzymając się dogmatów przestaje być polityką, a staje się zwykłym gadaniem. Wielu mamy takich mówców, którym się wydaje, że są politykami i że „robią Polskę”. Niestety, przeważnie są to osoby niezdolne do uprawiania polityki, ze względu na skrywaną niezdolność do pragmatycznego myślenia. Przykładowym najbardziej skrajnym […]

Polityka

Jak to dobrze, że w Unii Europejskiej obowiązują kompromisy i parytety!

Jak to dobrze, że w Unii Europejskiej obowiązują kompromisy i parytety! Dzięki temu, żaden „wybitny” przedstawiciel kręgów kultury anglo-saskiej nie ma szans na zajęcie eksponowanego stanowiska w dyplomacji Komisji Europejskiej, ponieważ stołeczek przypada z „rozdania” kobiecie, socjalistce i to ma być Włoszka! Cudownie! O ile do tej pory narzekaliśmy na […]

Soft Power

Fuck the EU! – Exactly! – Victoria Nuland?

Fuck the EU! Z rzekomym nagraniem głosu pani Victorii Nuland (US-Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs) w rozmowie z panem Geoffrey`em R. Pyatt`em (United States Ambassador to Ukraine) można zapoznać się [tutaj]. To bardzo ważne nagranie, zwłaszcza jeżeli okazałoby się fałszywe, albowiem łatwo można się domyśleć, czyje […]

Ekonomia

Handel, handel i jeszcze raz handel oraz inwestycje!

Jeżeli ktoś zapyta się, jakie powinny być główne cele polskiej polityki zagranicznej – należy odpowiedzieć: handel, handel i jeszcze raz handel oraz inwestycje! Nic innego w relacjach ze wszystkimi krajami świata nie powinno interesować, albowiem nie ma z naszej perspektywy nic ważniejszego niż wymiana handlowa, przysparzająca naszemu krajowi korzyści i […]

Soft Power

Polska dyplomacja telewizyjna

Wspaniale ogląda się jak imperium kontratakuje, jednakże smutno się robi na myśl, że celem kontrataku jest nasz własny kraj. Człowiek pełniący funkcję ministra spraw zagranicznych naszego kraju – przed kilkoma dniami podniósł na forum Unii Europejskiej kwestię wraku polskiego samolotu, który sobie leży i gnije na lotnisku pod Smoleńskiem. Musiało […]

Soft Power

Czy Unia Europejska zdecyduje się na sankcje wjazdowe dla Izraelczyków?

Unia Europejska rozważa upoważnienie krajów członkowskich do wprowadzenia ograniczeń wizowych we wjeździe obywateli Izraela będących „violent Israeli settlers”, – co można przetłumaczyć, jako agresywni osadnicy izraelscy (w domyśle) na terytoriach okupowanych przez państwo Izrael. Celem działania ma być spowodowanie na Izraelu – zmiany polityki faktów dokonanych względem Palestyńskich mieszkańców terytoriów […]

Paradygmat rozwoju

Nasze państwo działa tylko „do wewnątrz”

Nasze państwo działa tylko do wewnątrz, poza granicami nie mamy de facto żadnych skutecznych metod oddziaływania. Instrumentarium zewnętrznego władztwa – zdolności do oddziaływania państwa to przede wszystkim: dyplomacja – realizująca politykę zagraniczną, soft power – umożliwiająca osiąganie nawet trudnych celów bez stosowania siły (zaliczamy tu także oddziaływanie ekonomiczne), siły zbrojne […]