Tag: depopulacja

Paradygmat rozwoju

Zachód traktował nas, traktuje i co najwyżej będzie traktował przedmiotowo

Wynik obserwacji prób polityków zachodnich w zainicjowaniu wyjścia z impasu w stosunkach Zachodu z Rosją, jest realnym miernikiem naszej tzw. pozycji na Zachodzie. Niestety nie można być tutaj optymistą, w tym znaczeniu, że zachodni politycy nie traktują naszego kraju jako partnera, z którego zdaniem i interesami w większej europejskiej układance […]

Paradygmat rozwoju

Polski model rozwojowy – bieda i brak perspektyw

Jesteśmy po jednych wyborach a przed drugimi o wiele ważniejszymi wyborami i dlatego nie wahajmy się działać na rzecz, rzeczywistej zmiany naszej rzeczywistości. Jeżeli zmiana ma się dokonać, to nadchodzących wyborach parlamentarnych należy odsunąć od władzy obecnie aktywne partie polityczne – wszystkie, bez wyjątku. Poza nielicznymi wyjątkami nie można wybrać […]

Ekonomia

Stary problem: czy mniej ludzi oznacza niższe ceny?

Stary problem: czy mniej ludzi oznacza niższe ceny? Często powraca pod różnymi postaciami w wielu dyskusjach publicznych dotyczących problemu podziału dóbr, czyli rozwiązania problemu rzadkości. Przykładowo wielu afirmujących obecny ustrój twierdzi, że już w najbliższym czasie wraz ze starzeniem się społeczeństwa w naszym kraju zmieni się rynek pracy, na rynek […]

Paradygmat rozwoju

Unia Europejska musi dywersyfikować swoje polityki rozwoju

Unia Europejska musi dywersyfikować swoje polityki rozwoju w taki sposób, żeby była w stanie być użytecznym narzędziem dla działań wzmacniających gospodarkę bogatych Niemiec i odbudowujących gospodarkę biedniejszych krajów południa. Opieranie wzrostu gospodarczego Europy na wzroście gospodarek krajów północy, dzięki konsumpcji krajów południa, finansowanej kredytami z oszczędności krajów północy musi się […]

Paradygmat rozwoju

Łączenie gmin jako sposób na zwiększenie efektywności samorządu terytorialnego

Łączenie gmin to doskonały sposób na zwiększenie efektywności samorządu terytorialnego w Polsce. Samorząd terytorialny odtworzony w Polsce pamiętną ustawą z 8 marca 1990 roku działa doskonale, jednakże może działać lepiej. Problemem jest finansowanie samorządów, które w przypadku małych gmin jest niewystarczające w stosunku do zadań jakie samorząd jest zobligowany realizować. […]

Ekonomia

Nasze emerytury nie muszą być niskie

Nasze emerytury nie muszą być niskie, to co opowiadają nowi – jedynie słuszni eksperci nie ma na celu niczego innego, jak tylko usankcjonować politykę rządzących elit, które odpowiadają za bałagan z reformą emerytalną oraz jej absolutną klęskę. Zapowiadana najczęściej przez ekonomistów „stopa zastąpienia” na poziomie około 30% ostatniej pensji dla […]

Społeczeństwo

Perfidny trick komorników – pułapka z kredytem hipotecznym

Perfidny trick komorników wszelkiej maści to egzekucja nie pozostawiająca najmniejszej swobody ruchów dłużnikowi, polegająca na stopniowym pogrążaniu delikwenta w zadłużeniu nie do spłacenia w świetle wysokości kwot wynagrodzenia komorniczego i naliczanych karnych odsetek. W wielkim uproszczeniu model eksploatacji figurantów polega na tym, że w taki sposób steruje się wyzbywaniem przez […]