Karalność czynu profanacji/zniszczenia przedmiotu kultu

Polski kodeks karny jest jednoznaczny jeżeli chodzi o karanie za obrazę uczuć religijnych, znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego

Czytaj dalej

Bluzgi w sieci a rzeczywistość a`la Speakers’ Corner w Hyde Parku

Speakers’ Corner w Hyde Parku to takie miejsce, gdzie każdy ma zagwarantowane prawo wygłaszania wszelkich poglądów w imię wolności słowa

Czytaj dalej