Tag: cit

Paradygmat rozwoju

Czy dobra zmiana ma opierać się na dalszym wyzysku podatkowym społeczeństwa?

Prawo i Sprawiedliwość ogłaszało i ogłasza, że skończyły się czasy słodkiego życia dla tłustych kotów, że Naród odzyskał państwo i wpływ na państwo, że będzie prowadzona polityka prospołeczna itd., a zwłaszcza wiele razy można było usłyszeć, że państwo polskie jest dla obywateli polskich, dla ludzi a nie dla korporacji. To […]

Ekonomia

Jak skutecznie pomóc polskim przedsiębiorcom?

Rządzący drapią się ze wszystkich stron w głowy deliberując w jaki sposób skutecznie pomóc polskim przedsiębiorcom. Problem jest poważny, gdyż dzięki rozwojowi przedsiębiorczości można zlikwidować problem bezrobocia a zarazem podnieść wpływy do budżetu. Naprawdę jest o co walczyć i warto się wysilić nad tym problemem, gdyż przedsiębiorcy – to węzłowe […]

Ekonomia

Co by tu jeszcze opodatkować?

Minister Finansów ma poważny problem. Spadają dochody budżetu państwa, nie ma z czego finansować wydatków publicznych, ponieważ odsetki od długów zaciągniętych m.in. przez jego rząd duszą budżet i powodują, że brakuje pieniędzy na wszystko na co normalne państwa wydają pieniądze. Po podwyżce podatku VAT na 8 i 23% oraz majstrowaniu […]

Ekonomia

Potrzebujemy nowych źródeł dochodów, ale nie zarzyna się kury…

Sytuacja budżetowa nie zachwyca, to, że rząd odpowiednio wcześniej sprzedał dług publiczny i ma pokrycie na deficyt to żaden powód do radości. Spełniają się, bowiem czarne przepowiednie różnych czarnowidzów – dostrzegających zależność pomiędzy spadkiem konsumpcji i inflacji a spadkiem dochodów budżetu państwa z „Polako-bójczych” podatków pośrednich i akcyzowych. Wraz z […]

Ogólna Technologia

Odpis z podatku CIT na inwestycje w R&D

W prowadzonej na łamach prasy fachowej dyskusji od dłuższego czasu przebija się wątek potrzeby intensyfikacji inwestycji w Badania i Rozwój (Research & Development). Unijna strategia Europa 2020 stawia cel „na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii”, oznacza to, że poszczególne kraje muszą ten cel także wypełnić. […]

Ekonomia

A może by tak obniżyć w Polsce podatki?

Po wyborach w 2011 roku, rząd PO-PIS, w ramach wewnętrznego konfliktu i niechęci do ustępowania koalicjantowi w czymkolwiek, uzgodnił obniżenie podatków. Zlikwidowano wszystkie ulgi (z wyjątkiem dla osób przewlekle chorych i osób niepełnosprawnych), wprowadzono nowy system ulg prorodzinnych – premiujący rodziny wielodzietne, PiSowska cześć rządu szczególnie oklaskiwała likwidację ulg dla […]