Tag: choroba

Kultura

Rządy zwichniętego umysłu II

Skaza Tam, gdzie pojawia się grzech, tam pojawia się cierpienie. Grzech odciska swe piętno na naszym ciele i umyśle. Odciska swe piętno na sposobach naszego zachowania. Niewoli nas. Oplata swymi kajdanami. Zniekształca nasze działanie, myślenie odczuwanie, empatię. Umysł zniewolony grzechem jest rządzony nim. Jest przezeń przymuszany. Umysł zniewolony nienawiścią sam […]

Kultura

Rządy zwichniętego umysłu

Zwichnięcie Umysł ludzki jest potężnym narzędziem danym nam przez Stwórcę. Dostaliśmy go, by móc w pełni doświadczać naszego człowieczeństwa. Niestety nieumiejętne posługiwanie się nim prowadzić może do całej lawiny nieszczęść i cierpienia, które zatacza coraz szersze kręgi. Przytaczane tutaj przeze mnie na poły wyssane z palca opowieści są – niestety […]

Paradygmat rozwoju

Specjalne wsparcie dla chorych na raka i inne ciężkie choroby

Bardzo niewiele się mówi jak wygląda przeżywanie chorób nowotworowych w praktyce, o ile oczywiście uda się je przeżyć, to takie spotkanie z rakiem przewraca życie człowieka. Obecne wsparcie dla chorych nowotworowo jest niewystarczające. Przez system opieki zdrowotnej są oni traktowani w zasadzie jak wszyscy inni chorzy, podczas gdy najdurniejszy konował […]

Polityka

O ekonomicznej niesprawiedliwości finansowania In vitro raz jeszcze

Abstrahując od argumentów etycznych, finansowanie In vitro z publicznych pieniędzy jest błędem, albowiem powoduje, że drażliwy społecznie temat znajduje finansowanie z pieniędzy publicznych w okresie niepewności gospodarczej, kiedy pieniądze są szczególnie potrzebne na inne procedury medyczne np. dla chorych na raka, którym odmawia się podawania np. interferonu w potrzebnych dawkach […]

Społeczeństwo

Nie dla finansowania In vitro, bo są pilniejsze wydatki zdrowotne

Nie może być zgody na finansowanie metod wspierania zastępczej prokreacji ze środków publicznych. Nie płodność to wielki dramat osobisty, rodzinny i społeczny, ale są wśród nas większe dramaty. Stanowisko Kościoła Katolickiego wynikające z kwestii etycznych jest jednoznaczne i niepodważalne. Prawo rodziców do posiadania dziecka nie może przeważać nad prawem dziecka […]

Społeczeństwo

Do czego powinna nam służyć służba zdrowia – w trosce o system

W zaciszu gabinetów trwają właśnie negocjacje w przedmiocie obsadzenia wakującego stanowiska szefa najważniejszej instytucji publicznej z punktu widzenia pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia, podmiot powołany do zarządzania publicznymi środkami przeznaczonymi na opiekę zdrowotną to olbrzymi moloch administracyjny, decydujący o finansowaniu poszczególnych procedur medycznych przez państwo. To tej instytucji zawdzięczamy obecny sposób […]