Czy jedyne co wyszło panu Donaldowi Tuskowi to Wielka Brytania?

Pan Donald Tusk jest na pewno tym z Polaków, który w strukturach międzynarodowych doszedł do najwyższej funkcji powszechnie uznawanej i

Czytaj dalej

Elity europejskie dziwią się narastającemu nacjonalizmowi ale w tym nie ma nic dziwnego

Elity Europejskie dziwią się narastającemu nacjonalizmowi w państwach członkowskich, ale przecież w tym nie nic dziwnego. Przede wszystkim dlatego ponieważ

Czytaj dalej

W drodze do Europy wielu prędkości

Grecki kryzys znacznie nas przybliżył do Europy wielu prędkości, to nawet coś więcej niż Unia, w Unii, której tak bardzo

Czytaj dalej

Pan Cameron, wspólny rynek i zasiłki na polskie dzieci w Polsce

Faktem jest, że brytyjski system opieki socjalnej to był raj. Jednakże do póki korzystali z niego zachodni Europejczycy pracujący w

Czytaj dalej

Globalny wyścig po bogactwo i miejsca pracy – zabezpieczenie dobrobytu

David Cameron nie owijał w bawełnę, pokazał dzisiaj wspólnemu unijnemu dorobkowi myśli, nauki i serc środkowy palec swojej prawej dłoni.

Czytaj dalej

Retoryka brytyjskich tabloidów zniszczy Unię Europejską

Kraje zachodnie, co najmniej od lat 70-tych znajdują się pod presją prasy brukowej. Dominuje w nich prosty przekaz, często daleki

Czytaj dalej

Господин Кэмерон, общий рынок и пособия на польских детей в Польше

Фактом является то, что британская система социальной защиты была настоящим раем. Но до тех пор, пока им пользовались западноевропейцы, работающие

Czytaj dalej