Tag: biskupi

Religia i państwo

Czy Kościół dominujący już oficjalnie się rozszczepił?

Kościół dominujący nigdy nie przestanie nas chyba zaskakiwać kolejnymi informacjami o swoim życiu wewnętrznym i sposobie pojmowania naszej wspólnej rzeczywistości. Okazało się bowiem, że niektórzy już nie powinni przyjmować Świętej Komunii, albowiem nie są w łączności z Kościołem, ze względu na publiczne zgorszenie, które sieją swoimi poglądami na tematy ideologicznie […]

Religia i państwo

To Kościół jest sam sobie winien kapitulacji przed orgazmem

To Kościół jest sam sobie winien kapitulacji przed orgazmem, to Kościół uparł się, żeby prowadzić edukację religijną społeczeństwa przed laty, przy czym wyrugowano prawie całkowicie edukację seksualną. W wyniku słabości przekazu nauki Kościoła, jego nieatrakcyjności i oderwaniu od zmieniającej się rzeczywistości doszło do zupełnego zagłuszenia jego nauki. Zwyciężył przekaz popkulturowy, […]

Społeczeństwo

Oto Polska właśnie!

Oto Polska właśnie! Łoś zdechł prawdopodobnie dlatego ponieważ zbyt późno otrzymał pomoc, a problem z nią był dlatego, bo dał się potrącić w prywatnym lesie! No, a przepisy są bezwzględne! Łoś na terenie prywatnego lasu nie podlega państwowemu leśniczemu, ani weterynarzowi! Posłowie podróżują praktycznie stale, a wysocy urzędnicy państwowi – […]

Religia i państwo

Czy Kościół dominujący zacznie liczyć się ze zdaniem wiernych?

Ostatnie skandale pedofilskie, a raczej atmosfera nagonki, jaka towarzyszyła nagraniu kilku wypowiedzi niezwykle ważnych przedstawicieli Kościoła dominującego dowodzi, że w kontekście relacji Kościół – państwo – społeczeństwo coś drgnęło. Jest wielce prawdopodobnym, że nagonka, jaka ma miejsce to połączenie koncentracji mediów na poszukiwaniu „dziur w całym” z parszywym zleceniem – […]

Religia i państwo

Lansowanie się przez „strzelanie” w Kościół staje się modne

Lansowanie się na skrzywdzoną przed laty ofiarę, poprzez przypominanie przewin i strzelanie w Kościół listami otwartymi, adresowanymi oczywiście do Papieża staje się modne. Popełnia to coraz więcej osób, zawiązują się stowarzyszenia mające świadczyć pomoc i grupować „ofiary” – najczęściej przypadków pedofilii w wykonaniu oficjalnych funkcjonariuszy Kościoła Katolickiego. To wszystko ochoczo […]

Religia i państwo

Poziomki w Kościele?

Swego czasu wiele znaczyły organizacje poziome w PZPR, organizmie centralnie zarządzanym zgodnie z zasadami centralizmu demokratycznego, którego przejawy mamy jeszcze w naszych dzisiejszych partiach np. przy ustalaniu list kandydatów w wyborach. Kościół natomiast jest organizacją z zasady hierarchiczną, ale o bardzo dużej autonomii wewnętrznej, zgodnie z najlepszymi tradycjami z najwspanialszych […]

Religia i państwo

Kapłani i poke-de-mony

Z tematów poważnych nie należy żartować, tym bardziej nie należy żartować ze spraw, których się nie rozumie, a które wzbudzają strach u człowieka od zarania dziejów. W doktrynie chrześcijańskiej oczywistość istnienia złych duchów, które zbuntowały się przeciwko woli Boga jest równoznaczna z istnieniem samego Boga, to znaczy chrześcijanin wierzący w […]

Religia i państwo

Kto nie modli się do Boga

„Kto nie modli się do Boga, modli się do diabła” powiedział na pierwszej mszy po wyborze, w Kaplicy Sykstyńskiej, nowo wybrany pan papież Franciszek, (uwaga korekta, proszę o niepoprawianie, zawsze, do każdej osoby zwracam się w ten sposób, panie dyrektorze, panie mecenasie, panie pastorze, panie proboszczu, panie wikary, panie biskupie, […]

Religia i państwo

Kiedy zostanie postawiony wniosek o delegalizację Kościoła Katolickiego?

Roztoczmy pewną projekcję: 1000 lat poddaństwa wobec wrogiej post-judaistycznej ideologii, która ujawnia w ostatnich latach swoje prawdziwe oblicze to wystarczająco długo. Nie możemy dłużej tolerować faktu, że na naszej ziemi – „tej ziemi” rozplenia się chrześcijańska ideologia w wydaniu katolików rzymskich! Nie możemy tolerować, że w każdym zakątku naszego państwa […]

Religia i państwo

Tak, dla przedmiotu „Religie”, ale nie „Religia” w szkole i na maturze

W polskich szkołach jest nauczany przedmiot pod nazwą „Religia”. W praktyce jego nauczanie sprowadza się do zapoznania z dominującą religią rzymsko-katolicką od strony obrzędowej. Nie ma miejsca na inne religie, myśli i prądy filozoficzne, zamiast tego mamy naukę opartą na wprowadzeniu do obrzędowości z delikatnym wspomnieniem o istocie sacrum. Etyka […]