Tag: białoruś

Paradygmat rozwoju

Byliśmy strefą zgniotu dla Wschodu jesteśmy zderzakiem dla Zachodu

Dzisiaj znowu będzie nasz ulubiony temat, ale nieco z innej strony. Zaprezentujemy stronę skutków możliwego konfliktu. Wykazując, że jedynym sposobem na zachowanie suwerenności jest posiadanie przez Polskę broni masowego rażenia i tak silnej armii, jak tylko jesteśmy w stanie. Wraz z przyjęciem amerykańskiej bazy rakietowej, nad której działaniem nie mamy […]

Soft Power

Czy Rosja i Białoruś zerwą z Polską stosunki dyplomatyczne?

Rusofobia rządzącej Polską elity i licznego grona jej zwolenników jest porażająca. Niestety to zło, silnie motywowane historycznie to wyraz naszej bezsilności napędzanej głupotą. Historię mieliśmy bardzo trudną, jednak obwinianie o cale zło jakie nas spotkało współczesnej Rosji i izolowanie się od tego kraju to polityka idiotyczna. Czy już zapomnieliśmy o […]

Soft Power

Stolica międzymorza powinna być w Pińsku!

Ideą łączącą międzymorza jest woda! U źródeł tej koncepcji jest rozbudowa infrastruktury, łączącej Morze Czarne, Adriatyk i Bałtyk. Chodzi o wodę połączoną drogami wodnymi, no bo jakże by inaczej? Co pokazywał Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na jednej z map – trzy morza, można połączyć przez system rzek i […]

Polityka

Niemcy ogrzewają się rosyjskim gazem i leją rosyjską ropę do swoich czołgów

Zadziwiające jak historia się powtarza. Lata mijają, zmieniają się państwa, przemija pamięć o wojnach, zbrodniach, męczeństwie, a niektórzy niczego się nie uczą z historii i to pomimo niesłychanie jasnej, przejrzystej i bezpośredniej lekcji jaką otrzymali i jakiej byli świadkami. Skrajnym przykładem jest Litwa, kraj którego obecna polityka zagraniczna, to konsekwentne, […]

Polityka

W jaki sposób możemy przestać być przedmurzem?

Problem bycia przedmurzem, czy też – w nowocześniejszym ujęciu – buforem, to geostrategiczny problem naszego kraju. Uwarunkowany położeniem na tym terytorium, otoczonym sąsiadami, często wyrażającymi inne cele polityczne, niż my. Jest to przypadłość znana chyba każdemu, nie trzeba jej rozwijać. Polska jest położona na osi Wschód-Zachód, która od zawsze była […]

Polityka

Rozmieszczenie wojsk NATO w krajach bałtyckich jest wielką prowokacją przybliżającą konflikt

Rozmieszczenie wojsk NATO w krajach bałtyckich jest wielką prowokacją przybliżającą konflikt pomiędzy NATO a Rosją. Nie da się zrozumieć motywów, dla których wojska USA i innych krajów zachodnich, w tym niestety także i polskie, mają być rozmieszczone w krajach bałtyckich. Powoduje to, że coś co do tej pory było bardziej […]

Polityka

Sytuacja w międzynarodowym ruchu drogowym z Rosją musi zostać unormowana

Potrzebujemy siebie nawzajem. Nasi przywódcy mogą w swoich gabinetach mieć swoje podobizny i rzucać w nie strzałkami do popularnej gry, ale jeżeli chodzi o współistnienie społeczeństw, w tym biznes – musi panować pewien fundamentalny poziom normalności. Faktem jest, że Federacja Rosyjska niedawno zmieniając swoje wewnętrzne przepisy, chciała wpłynąć na sposób […]

Paradygmat rozwoju

Jaka jest przyszłość Słowian? Izolowanie Słowian jest sztuczne i zbrodnicze

Rusofobia na Zachodzie ma wiele twarzy, jej specyficzną odmianą jest jej polska wersja. Bardzo głęboko ugruntowana kulturowo, na niedającej się podważyć spuściźnie historycznej, w której rolę kontaktów międzyludzkich – z zasady w przeważającej masie pozytywnych zastąpiła relacja Narodu okupowanego z aparatem państwowym Imperium represji. Brak relacji ostatniego 70-cio lecia, zastąpiony […]

Cytaty Ogólna

Gerard Depardieu ma absolutną rację w syntetycznej ocenie Białorusi!

Dobrze się stało, że Federacja Rosyjska stała się krajem, który przyjął i ugościł tak wybitnego francuskiego aktora jak Gerard Depardieu. Dzisiaj dzięki opiniom tego człowieka, za każdym razem pozytywnie zaskoczonym Rosyjskim Światem – na Zachód przedostają się chociaż krótkie komunikaty pokazujące obiektywny ogląd sytuacji na Wschodzie. Najnowsze wypowiedzi znanego aktora […]

Polityka

Czy kraje bałtyckie podpalą Europę?

W związku z ostatnimi wypowiedziami polityków pewnego kraju bałtyckiego odnośnie gotowości i woli dostarczania broni po-rewolucyjnym władzom w Kijowie. Jak również biorąc pod uwagę narastająca obecność wojskową USA w niektórych z tych krajów oraz politykę apartheidu, jaką stosują niektóre z nich wobec mniejszości rosyjskojęzycznej – trzeba się odważnie zapytać – […]

Paradygmat rozwoju

Polska Eurazja

Polska – to dla nas, mieszkańców  Euroazjatyckiego Związku Celnego, kraj jednocześnie bliski i daleki. Jeżeli się zastanowić, już przez drugie tysiąclecie szukamy wspólnego języka, który czasem jest językiem wojny, zaś czasem owocuje nowym związkiem czy wręcz nowym imperium. Więc jak mamy ułożyć sobie stosunki sąsiedzkie w XXI wieku? Mamy powtarzać […]

Polityka

Zbliża się koniec polityki sankcji wobec Federacji Rosyjskiej i Białorusi

Na obecnym posiedzeniu Rady Europejskiej, na które zapraszał pan Przewodniczący Tusk [tutaj]. Wśród licznych zagadnień, będzie omówiona kwestia polityki wschodniej i Ukrainy. Jak czytamy w ww. zaproszeniu: „(…) Podczas kolacji przyjrzymy się stosunkom zewnętrznym. Musimy zapewnić wskazówki dotyczące przygotowania do szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze. Ważne jest, aby UE mogła […]

Wojskowość

Amerykańskie wojska wylądowały na Łotwie – co dalej?

Amerykańskie wojska wylądowały na Łotwie, ciekawe czy broniący „wolności”, dzielni amerykańscy żołnierze wiedzą jaką politykę wobec rosyjskojęzycznej mniejszości narodowej prowadzi od początku odzyskania niepodległości łotewski rząd? Gdyby się dowiedzieli, że przyjechali do kraju prowadzącego politykę apartheidu wobec mniejszości narodowej, tylko dlatego ponieważ Ci ludzie mówią po rosyjsku, być może ich […]

Soft Power

Białoruś – strategiczny gracz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej!

Białoruś pokazuje w ostatnich miesiącach swoje prawdziwe znaczenie jako strategiczny gracz, którego potencjału nikt nie może lekceważyć. W regionie Europy Środkowej i Wschodniej, to Białoruś a nie żaden inny kraj – okazał się krajem porozumienia, dialogu, współpracy, rozmów i zdrowego rozsądku. Lata zaufania Białorusinów do swojego wybitnego przywódcy pana Aleksandra […]

Polityka

Droga do Moskwy prowadzi przez Mińsk

Wszystko, co należy powiedzieć nowemu panu ministrowi spraw zagranicznych – wybitnemu polskiemu politykowi, panu Grzegorzowi Schetynie, to tylko tyle, co w tytule. Droga do Moskwy wiedzie przez Mińsk. Nie da się temu oczywistemu faktowi zaprzeczyć, ani w warstwie rzeczywistej ani w warstwie symbolicznej. Ostatnie wydarzenia potwierdziły międzynarodowe znaczenie Mińska, jako […]

Polityka

Janukowycz jednak miał rację!

Pan Wiktor Janukowycz – prezydent Ukrainy miał rację nie podpisując umowy stowarzyszeniowej w Wilnie, właśnie potwierdził to rząd pana Jacyniuka, który doprowadził do przesunięcia w czasie na podpisanie umowy o wolnym handlu będącej częścią układu stowarzyszeniowego z Unią do końca 2015 roku. Ukraina nie przeprowadza żadnych reform przybliżających ją do […]

Soft Power

Co z tą Białorusią?

Dziwna to sytuacja, kiedy państwo będące historycznie jednym z mateczników Rzeczypospolitej Obojga Narodów – jest przez główną dziedziczkę tej wspaniałej tradycji – czyli właśnie Polskę – traktowane przez dekady delikatnie mówiąc “po macoszemu” – marginalizowane, alienowane i demonizowane, wyszydzane. Spychane do poziomu jakiejś dzikiej postradzieckiej prowincji, zamieszkiwanej przez ledwo piśmienne […]