Tag: 22 lipca 1944

Historia

Istotą świętowania odzyskania niepodległości jest refleksja nad jej utratą i utrzymaniem

Istotą świętowania odzyskania niepodległości jest refleksja nad jej utratą i utrzymaniem, a przynajmniej powinna być. Ponieważ właśnie o to chodzi w niepodległości, że ona ma trwać nieprzerwanie i trwale. Nie uwzględnienie tej istoty natury, tego święta, może spowodować że prędzej lub później pojawią się kolejne rocznice odzyskiwania niepodległości. Właśnie w […]

Historia

22 lipca 1944 – to alianci zdecydowali!

Poniżej przedrukowujemy tekst Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 22 lipca 1944 roku za źródłem, jakie stanowi Wikipedia [tutaj]. Jest to przede wszystkim znamienite źródło historyczne i politologiczne, będące zarazem zwierciadłem swojej epoki, prawdziwym obrazem skupiającym jak w soczewce pełnię informacji na temat głównych bolączek ówczesnego społeczeństwa i reorientacji racji […]

Historia

22 lipca 1944 jedna z najważniejszych dat w historii Polski

22 lipca 1944 roku, ogłoszono w Chełmie na Lubelszczyźnie Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, stanowiący proklamację suwerenności, a zarazem obwieszczenie o objęciu władzy nad terytorium państwa polskiego przez PKWN, z ramienia Krajowej Rady Narodowej. Pisaliśmy o tym pamiętnym wydarzeniu przed rokiem tekst jest dostępny [tutaj]. Z dzisiejszej perspektywy dla dominującej […]

Polityka

Politycznie dopuszczalne zachowanie wobec przyszłego okupanta – granice polskości

Upadek państwa sanacyjnego w wyniku przegrania wojny błyskawicznej w 1939 roku był olbrzymim zaskoczeniem dla społeczeństwa. Dominująca część narodu żyła w przeświadczeniu, że ówczesna Rzeczpospolita była potęgą, może niewiodącą w regionie, ale zdolną do samodzielnego stawiania oporu Rosji lub Niemcom, a przy wsparciu sojuszników do przynajmniej nie przegrania wojny z […]

Polityka

Rządzą nami wykreowane kreatury

Dawno, dawno temu, kiedy nasze państwo było na serio i liczyło się w Europie Polska miała elity. Szlachta, mieszczanie, duchowieństwo, magnateria i Król. Przez lata elita się odtwarzała i popadała w stopniowy upadek. Przed wojną, także mieliśmy elity – pokolenie słynnych „Kolumbów”, wychowane przez mądrych rodziców Polski międzywojennej poległo na […]

Historia

Koniec polskiego snu 17.09.1939r. i lepiej smakuje czekolada

17 września to dzień, w którym zbankrutowane państwo obszarników, kleru i burżuazji zostało dobite i udowodniło swoją bezsilność, jako samoistny byt. Państwo rządzone przez pułkowników i wspierające ich wąskie warstwy musiało upaść, jeżeli nie rozerwałby go czynnik zewnętrzny, z pewnością zostałoby rozerwane ze względu na przegnicie złożonych układów wewnętrznych. Zadziwia […]