Tag: 17 września

Cytaty Ogólna

17 września elementem europejskiej świadomości historycznej Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

17 września to rocznica przypominająca nam cenę, jaką Polska zapłaciła za pozostanie wierną zasadom oraz stawienie oporu szerzeniu ideologii nazistowskich Niemiec i Rosji sowieckiej. Atak Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 roku stanowił konsekwencję współpracy niemiecko-sowieckiej w okresie międzywojennym. Była ona kolejnym przykładem tego, że w historii współdziałanie Berlina i Moskwy służyło uderzaniu […]

Historia

17 IX – dostrzegalne analogie

17 IX to data ciągle zmuszająca nas do refleksji. W tym dniu Armia czerwona wkroczyła na wschodnie tereny II Rzeczypospolitej, zgodnie z wcześniej zawartymi porozumieniami ZSRR z Niemcami. To wydarzenie było zaskoczeniem dla władz Polski, tego się nie spodziewano, chociaż były pewne przesłanki pozwalające na przyjęcie najczarniejszego scenariusza. Rządzący Polską […]

Historia

Pragmatyczne spojrzenie na 17 września 1939 roku

Czy w ogóle można pragmatycznie spojrzeć na 17 września 1939 roku? Czy retrospekcja w ogóle może być pragmatyczna? Przecież to jest szaleństwo łamiące wszelkie kanony wiedzy historycznej, sprowadzające się w istocie do mierzenia współczesną miarą, czasów dawno minionych. Jednakże czy nasz stosunek do historii może ewoluować w czasie – czy […]

Historia

W ogóle… 9 maja/8 maja to nie jest szczęśliwa data do świętowania w Polsce

W historii cywilizacji tworzonej z takim mozołem przez człowieka od początku jego świadomego organizowania się są, co najmniej trzy rodzaje dat wartych upamiętniania. Pierwsze, to rocznice przełomów, daty symbolizujące, że w określonym momencie historii stało się coś ważnego – przełomowego. Drugie to daty wydarzeń, o których człowiek najchętniej nie chciałby […]

Historia

Nie wspominajmy już o 17 września

Wystarczy katowania się dramatyczną przeszłością, albowiem nie ulega wątpliwości, że wydarzenia zainicjowane 17 września do przyjemnych, a nawet do nadających się do podejmowania bez emocji się nie nadają. Nie jest to brak szacunku dla jednej z największych narodowych traum, ale po prostu przejście do codzienności nad bardzo istotną porażką, z […]

Historia

Koniec polskiego snu 17.09.1939r. i lepiej smakuje czekolada

17 września to dzień, w którym zbankrutowane państwo obszarników, kleru i burżuazji zostało dobite i udowodniło swoją bezsilność, jako samoistny byt. Państwo rządzone przez pułkowników i wspierające ich wąskie warstwy musiało upaść, jeżeli nie rozerwałby go czynnik zewnętrzny, z pewnością zostałoby rozerwane ze względu na przegnicie złożonych układów wewnętrznych. Zadziwia […]