Tag: Российской Федерации

Wojskowość

Wojska Powietrznodesantowe Federacji Rosyjskiej

Wojska Powietrznodesantowe Federacji Rosyjskiej (Воздушно-десантные войска Российской Федерации) są drugim – po Wojskach Rakietowych Strategicznego Przeznaczenia – samodzielnym rodzajem wojsk Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie Wojska Powietrznodesantowe są przeznaczone do prowadzenia rozpoznania i działań bojowych (bądź operacji) na tyłach nieprzyjaciela po uprzednim wylądowaniu (bądź wysadzeniu z powietrznych środków transportowych). Wojska Powietrznodesantowe Federacji […]

Wojskowość

Wojska Rakietowe Strategicznego Przeznaczenia Federacji Rosyjskiej

Wojska Rakietowe Strategicznego Przeznaczenia Federacji Rosyjskiej (Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации) stanowią samodzielny rodzaj wojsk rosyjskich Sił Zbrojnych. Wojska te są głównym elementem strategicznych sił jądrowych Federacji Rosyjskiej. Do głównych zadań rosyjskich Wojsk Rakietowych Strategicznego Przeznaczenia należy powstrzymywanie jądrowe możliwej agresji nieprzyjaciela oraz uderzenie rakietowo-jądrowe w celu zniszczenia strategicznych […]

Wojskowość

Piechota morska Federacji Rosyjskiej

Piechota morska Federacji Rosyjskiej (Морская пехота Российской Федерации) wchodzi w skład wojsk obrony wybrzeża Federacji Rosyjskiej. Jest ona przeznaczona do wykonywania zadań pierwszego rzutu desantu w morskich operacjach desantowych, zwalczania desantów morskich oraz ochrony baz morskich, portów i innych ważnych obiektów, znajdujących się na wybrzeżu Federacji Rosyjskiej. W okresie Wielkiej […]

Wojskowość

Wojska obrony wybrzeża Federacji Rosyjskiej – wprowadzenie

Wojska obrony wybrzeża Federacji Rosyjskiej (Береговые войска Российской Федерации) stanowią bardzo istotną część sił Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej. Są one grupą wojsk rozlokowanych na terytorium nadmorskim, przeznaczonych do zwalczania morskich i powietrznych desantów nieprzyjaciela, obrony wybrzeża oraz osłony przybrzeżnej komunikacji morskiej Federacji Rosyjskiej. Wojska te wielokrotnie zmieniały swoją strukturę organizacyjną […]

Wojskowość

Lotnictwo Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej

Lotnictwo Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej (Морская авиация Военно-Морского Флотa Российской Федерации) jest niezwykle elitarną formacją, w której służbę pełnią bardzo dobrze wyszkoleni żołnierze. Ich proces naboru oraz selekcji należy do bardzo rygorystycznych – kandydaci do służby w rosyjskim lotnictwie morskim muszą posiadać nie tylko odpowiednie kwalifikacje, które są niezbędne do […]

Wojskowość

Siły podwodne Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej

Siły podwodne Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej (Подводные силы Военно-Морского Флотa Российской Федерации) są drugą – po siłach nawodnych rosyjskiej Marynarki Wojennej – siłą uderzeniową i obronną Federacji Rosyjskiej, wykorzystującą w swoich działaniach okręty podwodne. Okręty te są zdolne do poruszania się i wykonywania zadań bojowych pod wodą, przy czym odznaczają […]

Wojskowość

Siły nawodne Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej

Siły nawodne Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej (Надводные силы Военно-Морского Флотa Российской Федерации) mają długą i bogatą tradycję, sięgającą czasów XVII wieku. Jednakże największy rozwój rosyjskich sił nawodnych miał miejsce za czasów panowania cara Piotra Wielkiego – budowniczego morskiej potęgi Imperium. Ten potężny fundament stanowi do dnia dzisiejszego opokę rozwoju sił […]

Wojskowość

Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej – wprowadzenie

Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej (Военно-Морской Флот Российской Федерации) jest trzecim – po Wojskach Lądowych oraz Siłach Powietrzno-Kosmicznych – samodzielnym rodzajem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Obecna struktura organizacyjna Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej przedstawia się następująco: – siły nawodne (Надводные силы), – siły podwodne (Подводные силы), – lotnictwo morskie (Морская авиация), – […]

Wojskowość

Wojska Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Federacji Rosyjskiej

Wojska Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Federacji Rosyjskiej (Войска противовоздушной и противоракетной обороны Российской Федерации) są trzecim rodzajem wojsk, wchodzącym w skład Sił Powietrzno-Kosmicznych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Mają one długą i bogatą tradycję, która wywarła znaczący wpływ na obecną strukturę tego rodzaju wojsk oraz na efektywne i skuteczne wykonywanie trudnych […]

Wojskowość

Wojska Kosmiczne Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej

Wojska Kosmiczne Federacji Rosyjskiej (Космические войска Российской Федерации) są drugim rodzajem wojsk, wchodzących w skład Sił Powietrzno-Kosmicznych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Do głównych zadań rosyjskich Wojsk Kosmicznych należy zaliczyć przede wszystkim: kontrolę przestrzeni powietrzno-kosmicznej, prowadzenie wywiadu kosmicznego, ostrzeganie i obronę przed atakiem z kosmosu oraz utrzymywanie i zarządzanie orbitalnymi aparatami […]

Wojskowość

Wojskowe Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej

Wojskowe Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej (Военно-воздушные силы Российской Федерации) stanowią jeden z trzech rodzajów wojsk Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie siły powietrzne mają długą i bardzo bogatą tradycję, sięgającą czasów Imperatorskich Sił Powietrznych Rosji. Jednak dogodne warunki dla szerokiego rozwoju nauki i techniki lotniczej w Rosji pojawiły się dopiero po […]

Wojskowość

Siły Powietrzno-Kosmiczne Federacji Rosyjskiej – historia powstania i obecna struktura

Siły Powietrzno-Kosmiczne Federacji Rosyjskiej (Воздушно-космические силы Российской Федерации) są jednym z trzech samodzielnych rodzajów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Formalnie zostały one powołane do życia w dniu 1 sierpnia 2015 r. na mocy Dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Dowódcą Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej został generał pułkownik Wiktor N. Bondariew. Obecna […]

Wojskowość

Wojska łączności Federacji Rosyjskiej

Wojska łączności Federacji Rosyjskiej (Войска связи Российской Федерации) są rodzajem wojsk specjalnych rosyjskich Sił Zbrojnych, które są przeznaczone do organizowania i zapewnienia łączności we wszystkich rodzajach działań bojowych. Rosyjskie wojska łączności mają bogatą historię, która wiąże się zarówno z wydarzeniami mającymi miejsce podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak i tymi, które […]

Wojskowość

Wojska obrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej Federacji Rosyjskiej

Wojska obrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej Federacji Rosyjskiej (Войска радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации) są rodzajem wojsk specjalnych, przeznaczonym do obrony przed bronią masowego rażenia. Pod pojęciem broni masowego rażenia należy rozumieć środki walki, które są przeznaczone do masowego rażenia ludzi, sprzętu bojowego oraz obiektów, a także fauny […]

Wojskowość

Wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej

Wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej (Инженерные войска Российской Федерации) są rodzajem wojsk specjalnych, przeznaczonym do inżynieryjnego zabezpieczenia działań bojowych. Pod tym pojęciem należy rozumieć zespół przedsięwzięć inżynieryjnych, które są realizowane przez wszystkie rodzaje sił zbrojnych i wojsk Federacji Rosyjskiej dla osiągnięcia celów walki. Inżynieryjne zabezpieczenie działań bojowych w praktyce jest realizowane […]

Wojskowość

Wojska pancerne Federacji Rosyjskiej

Wojska pancerne Federacji Rosyjskiej (Танковые войска Российской Федерации) są rodzajem wojsk lądowych rosyjskich Sił Zbrojnych, który charakteryzuje się dużą siłą ognia, wysoką manewrowością, ruchliwością i odpornością na ogień, w tym również na działanie broni masowego rażenia. Wojska pancerne stanowią główną siłę uderzeniową wojsk lądowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Są one […]

Wojskowość

Wojska zmechanizowane Federacji Rosyjskiej

Wojska zmechanizowane Federacji Rosyjskiej (Мотострелковые войска Российской Федерации) są rodzajem wojsk lądowych, charakteryzującym się dużą siłą ognia, wysoką manewrowością, a także ruchliwością i odpornością na ogień. Ten rodzaj wojsk może być wykorzystywany do wykonywania wszystkich podstawowych zadań we wszystkich rodzajach współczesnych działań bojowych. Dla rosyjskich wojsk zmechanizowanych znamienne jest to, […]

Wojskowość

Wojskowa służba medyczna Federacji Rosyjskiej

Wojskowa służba medyczna (służba zdrowia) Federacji Rosyjskiej (Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации) jest służbą, zajmującą się całokształtem spraw medyczno-sanitarnych w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, związanych z utrzymaniem zdrowia żołnierzy oraz zabezpieczeniem medycznym wojsk w czasie pokoju i wojny. Do zadań wojskowej służby medycznej Federacji Rosyjskiej w czasie pokoju […]

Polityka

Ukraina zrobiła z Rosji agresora

Rada Najwyższa Ukrainy 271 głosami wobec 323 zgromadzonych podczas głosowania uznała Federację Rosyjską za kraj-agresora, a pośrednio za kraj popierający organizacje terrorystyczne – którymi nazwano Ługańską i Doniecką Republikę ludową.: /The Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Resolution “On the Statement of the Verkhovna Rada of Ukraine to the United […]

Парадигма развития Русский язык

Что будет после санкций?

Санкции Европейского Союза против Российской Федерации являются стратегической ошибкой, совершенной под влиянием чужих лоббистов и СМИ. В данный момент как раз начинается обмен ударами, причем необходимо признать, что Российская Федерация до сего времени проявляла чрезвычайную выдержку. Если она ответит серьезно, например, закрывая зимой газовый или нефтяной вентиль, то у нас […]