• 16 marca 2023
  • Społeczeństwo

  Stosunki między Polakami i Rosjanami – spojrzenie z głębi Rosji

  • By wlairin
  • |
  • 26 czerwca 2013
  • |
  • 2 minuty czytania

  Na prośbę IVV chciałabym napisać o stereotypach w stosunkach pomiędzy Polakami i Rosjanami.

  W czasie  mojego dzieciństwa i lat młodzieńczych, jednym z moich ulubionych programów telewizyjnych był Teatr miniatur “Kabachok 13 stul’ev” (program ten można odszukać na popularnym portalu z filmami Кабачок «13 стульев»). Program ten pojawiał się w telewizji cyklicznie co miesiąc przez około 15 lat. Akcja spektaklu miała miejsce w Warszawie. W tym cyklu było bardzo dużo dobreg humoru, dowcipy, popularnej w tym czasie muzyki estradowej i piosenek. Główne role odgrywali najpopularniejsi aktorzy i aktorki, utalentowani i piękni. I jeszcze w naszym kraju bardzo lubielismy Anna German, Marylę Rodowicz i innych popularnych polskich śpiewaków. Kochamy czytać książki Lema Sława. Oglądaliśmy filmy Andrzeja Wajdy, lubieliśmy polskich aktorów Barbarę Brylską, Beatę Tyszkiewicz, Pole Raksę. Pamiętam swietny serial wyprodukowany przez Telewizję Polską “Przygody Psa Cywila”.

  No, a potem w ZSRR rozpocząła PRZEBUDOWA (Pieriestrojka). Z powodów, o  których nie chcę tutaj dyskutować relacje między naszymi narodami znacznie się pogorszyły.  I to głównie ze strony Polski. Rosja jest przedewszystkim zainteresowana w ich własnymi problemami: sytuacja w kraju podczas prezydentury Borysa Jelcyna przypominała katastrofę. Najmocniej spadł poziom życia specjalistów, ludzi dobrze wyksztłconych, naukowców, inżynierów, lekarzy, nauczycieli, pracowników kultury. Po dymisji Jelcyna i usunięciu “Czynnikików sprzyjających władzy” Berezowskiego i innych potentatów w rosyjskiej gospodarce zaczęło się poprawiać. Rosjanie jednak są wciąż najbardziej zainteresowani sytuacją w ich własnym kraju.  Rosjanie do Polaków odnosza się poprawnie, życzliwie i spokojnie. Katastrofa Smoleńska 10.04.2010 wzbudziła w naszym kraju najbardziej szczere kondolencje a kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego podczas defilady  9 maja 2010 roku na Placu czerwonym wzbudzała natomiast sympatję.

  Co nalezy zrobić, aby poprawić zrozumienie między narodami?  Historycznych żali między naszymi sąsiednimi krajami we wspólnej długiej historii jest wiele. Ciągłe wspominanie tych żali oznacza ciągłe otwieranie tych samych ran. Należy żyć dalej. Wzajemnie korzystna współpraca będzie przydatna dla obu stron. Powinnismy wzajemnie odbywac wyprawy turystyczne a przy okazji zapoznania się z historią  (ale bez uprzedzenia!), poznawać obyczaje, piekne miasta, przyrode – to mozna odnaleźć i w Rosji i w Polsce. Można znaleźć nowych przyjaciół wśród sąsiadów: moze się okazac, że jeśli odrzucimy uprzedzenia jestesmy bliźsi sobie niż powszechnie się uważa.

  Pozdrawiam, Irina Pechkurova. Inżynier, Ekaterinburg, Federacja Rosyjska.

  ***

  По просьбе IVV – о стереотипах в отношениях между поляками и русскими.

  Итак, в  мои детские и юные годы одной из любимых телевизионных передач был театр миниатюр  “Кабачок 13 стульев”. Эту передачу показывали по телевидению ежемесячно на протяжении примерно 15 лет.  По сюжету действие телеспектакля происходило в Варшаве. В этом спектакле было много доброго юмора, шуток, популярной в то время эстрадной музыки и песен. А роли  исполняли наши любимые актёры и актрисы, талантливые и красивые. А ещё в нашей стране очень любили Анну Герман, Марылю Родович и других популярных польских певцов и певиц. Мы с удовольствием читали книги Станислава Лема. Мы смотрели фильмы  Анджея Вайды, любили польских актрис Барбару Брыльску, Беату Тышкевич, Полу Раксу. Помню отличный польский телефильм “Приключения пса Цивиля”.

  Ну, а потом в СССР началась ПЕРЕСТРОЙКА. По причинам, которые мне не хочется здесь обсуждать, отношения между нашими народами заметно ухудшились.  И в основном – со стороны Польши. Россию больше всего интересовали собственные проблемы: ситуация в стране во время правления Ельцина стала напоминать катастрофу. Причём наиболее сильно упал уровень жизни  специалистов: учёных, инженеров, врачей, учителей, работников культуры. После ухода Ельцина и отстранения от “рычагов власти” Березовского и других олигархов экономика в России стала выздоравливать. Однако русских по-прежнему больше всего интересует ситуация в собственной стране.  К полякам русские относятся, как правило, спокойно и доброжелательно. Смоленская катастрофа 10.04.2010  вызвала у нас в стране самые искренние соболезнования. А колонна стройных польских воинов на параде на Красной площади в Москве 9 мая 2010 года – симпатию.

  Что нужно сделать, чтобы улучшить взаимопонимание между народами?  Исторических обид между соседними странами за длинную историю бывает много. Постоянно вспоминать эти  обиды – значит бередить старые раны. Нужно жить дальше.  Взаимовыгодное сотрудничество будет полезно каждой стороне. Можно ездить друг к другу в туристические путешествия, знакомиться с историей (без предвзятости!), с обычаями, с красивыми городами, с красивой природой – это есть и в Польше, и в России.  Можно найти новых друзей среди соседей: если отбросить предрассудки, может оказаться, что между нами гораздо больше общего, чем это представлялось прежде.

  С уважением, Ирина Печкурова. Инженер, г. Екатеринбург, Россия.

  Tekst artykułu do którego odnosi się powyższa opinia: “O co tak naprawdę chodzi w stosunkach pomiędzy Polską a Rosją?”