Polityka

Sondaże wyborcze powinny uwzględniać wszystkie zarejestrowane partie

 Jedno z największych przekłamań naszego systemu demokratycznego jest sposób sporządzania i przedstawiania sondaży wyborczych, w taki sposób żeby nie obejmowały one części partii politycznych, które są bojkotowane przez środowiska stojące za mainstreamem – niechętne dopuszczeniu określonych opcji politycznych do uwagi głównego nurtu.

Mowa oczywiście o bojkotowaniu partii narodowych i nacjonalistycznych, które w ogóle nie są uwzględniane w sondażach wyborczych, nie tylko dlatego ponieważ rzekomo są poniżej progu wyborczego, ale głównie dlatego ponieważ się ich nie uwzględnia – nie przekazuje się faktu ich istnienia do świadomości opinii publicznej.

Jest to parszywa manipulacja, nie mająca nic wspólnego z demokracją, ponieważ dotyczy to wszystkich partii i środowisk, które są uznawane za sprzeczne z ideologią głównego nurtu, czyli wrednym neoliberalnym niewolniczym i genderowo-metroseksualnym zakłamaniem!

W ten sposób te wykluczone z życia publicznego partie i ruchy nie mają szans nie tylko zaistnieć, ale również w ogóle nawet myśleć o przekazaniu jakiejkolwiek wartości do życia publicznego, ponieważ jak wspomniano są wykluczane już w przedbiegach. Sondaże robi się w taki sposób, że dobiera się tylko i wyłącznie partie mainstreamowe, z pominięciem innych mniejszych organizacji. W ten sposób w obiegu publicznym istnieją tylko partie głównego nurtu, a partie niszowe są skazane na własną pracę i na media niszowe, przez co mają nikłą możliwość propagowania swoich propozycji.

Ten bojkot trwa od początku transformacji, kiedy to w ogóle odrzucono od Okrągłego Stołu sprawę narodową, nie pozwalając jej – poza nielicznymi osobami – zasiąść do stołu. Lewica miała pod górkę od samego początku, więc nie można jej adekwatnie porównywać – liczy się to, że po prostu partie, które nie są brane pod uwagę w sondażach nie istnieją i nie mają szans się przebić. Współczesna polska scena polityczna to jeden wielki bój marketingowy, bez pieniędzy się nie istnieje i nie ma się szans na zaistnienie. Można wypełnić niszę, ale głównego nurtu się nie przeskoczy, ponieważ jest on wypełniony przez partie i osoby stale emitowane na błękitnym, buraczanym lub pseudo-brunatnym tle, toczące ze sobą spór zastępczy, który angażuje percepcje Polaków. Jednostka targana sprzecznymi i zakłamanymi informacjami jest niczym wobec siły mediów, wobec ich jadowitego przekazu. Zbiór jednostek natomiast robi swoje, pokornie głosuje na jedną z wykreowanych opcji – zgodnie z sondażami, utożsamiając jednostkowo swoje preferencje z przedstawianym przez sondażownie wzorcem. Nie trzeba wiele, żeby rządzić takim krajem jak nasz, nawet jeżeli nie ma się do zaoferowania niczego społeczeństwu.

Oczywiście trudno jest sobie wyobrazić, żeby ankieter pytał się ankietowanego o każdą z kilkudziesięciu zarejestrowanych partii politycznych w Polsce, jednakże nie ma żadnego powodu, żeby sugerować pytania – przedstawiając do wyboru listę partii cieszących się aktualnie najwyższym poparciem, teoretycznie wedle klucza podziału głosów – pozwalającym na wejście do Sejmu. W ten sposób zawsze będziemy się ograniczać do kilku partii politycznych – generalnie dokładnie tych samych, które już są w Sejmie. Dobieranie partii do tego sondażu musi być wedle klucza uwzględniającego przynajmniej wszystkie aktywne politycznie partie na scenie ogólnopolskiej. Oczywiście z tym też jest problem, ponieważ główne stacje telewizyjne bojkotują część partii politycznych, w tym w szczególności partii uznawanych za niemainstreamowe a zagrażające mainstreamowi.

W istniejących realiach najsprawiedliwszym sposobem dobierania partii do sondażu wskazywanego powinno być uwzględnianie partii, które cieszą się poparciem umożliwiającym wejście do Sejmu – wedle wskazań z poprzedniego sondażu oraz co najmniej podwojonej ilości wylosowanych innych partii, wylosowanych z tych, do każdorazowego sondażu, które są formalnie zarejestrowane i istnieją, w tym znaczeniu, że odpowiadają na formalnie zgłaszane zapytania. Dzięki czemu udałoby się zapewnić – przynajmniej szansę na odwzorowanie reprezentacji tych podmiotów, które normalnie w ogóle nie mają szans przebić się do świadomości. Poniżej warto przedstawić wykaz partii (niekoniecznie aktualny, ale dający pogląd) wpisanych do ewidencji według informacji przekazywanych Państwowej Komisji Wyborczej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, dla potrzeb Państwowej Komisji Wyborczej [Źródło tutaj] (Proszę sobie zadać pytanie o istnieniu ilu z tych partii nigdy państwo nie słyszeliście?):

 1. Stronnictwo Demokratyczne
 2. Polska Partia Socjalistyczna
 3. Ruch Odbudowy Polski
 4. Partia Demokratyczna-demokraci.pl
 5. Unia Polityki Realnej
 6. Polski Ruch Uwłaszczeniowy
 7. Polskie Stronnictwo Ludowe
 8. Polska Wspólnota Narodowa
 9. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
 10. Liga Polskich Rodzin
 11. Narodowe Odrodzenie Polski
 12. Unia Pracy
 13. Forum Samorządowe
 14. Ruch Katolicko Narodowy
 15. Sojusz Lewicy Demokratycznej
 16. Porozumienie Polskie
 17. Przymierze Ludowo-Narodowe
 18. Prawo i Sprawiedliwość
 19. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 20. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych
 21. RACJA Polskiej Lewicy
 22. Liga Obrony Suwerenności
 23. Komunistyczna Partia Polski
 24. Partia Postępu Antyklerykalna Polska
 25. Demokratyczna Partia Lewicy
 26. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej
 27. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej
 28. Polska Partia Narodowa
 29. Zieloni 2004
 30. Socjaldemokracja Polska
 31. Stronnictwo Pracy
 32. Przymierze dla Polski
 33. Stronnictwo Narodowe
 34. Polska Partia Pracy – Sierpień 80
 35. Związek Weteranów Wojny
 36. Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska
 37. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana
 38. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka
 39. Unia Lewicy
 40. Polski Ruch Monarchistyczny
 41. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski
 42. Ruch Patriotyczny
 43. Stronnictwo Polska Racja Stanu
 44. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy
 45. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski
 46. Porozumienie Pokoleń
 47. Związek Słowiański
 48. Obrona Narodu Polskiego
 49. Ruch Ludowo-Narodowy
 50. Partia Kobiet
 51. Partia Zielonych
 52. Konfederacja Polski Niepodległej
 53. Prawica Rzeczypospolitej
 54. Libertas
 55. Stronnictwo „Odrodzenie Rzeczypospolitej”
 56. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe
 57. Stronnictwo „Piast”
 58. Polska Lewica
 59. ELEKTORAT
 60. Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna
 61. Partia Regionów
 62. Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza
 63. Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska
 64. Przymierze Narodu Polskiego
 65. Polska Patriotyczna
 66. Samoobrona
 67. Lepsza Polska
 68. Kongres Nowej Prawicy
 69. Polska Jest Najważniejsza
 70. Partia Rozwoju
 71. Partia Kierowców – Bezprawiu Stop
 72. Ruch Palikota
 73. Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii
 74. Polska Partia Imperium Słowiańskiego „Razem”
 75. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 76. Samoobrona Odrodzenie
 77. Demokracja Bezpośrednia
 78. Partia Emerytów Rencistów Rzeczpospolitej Polskiej
 79. Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP
 80. Polska Partia Piratów
 81. Przedsiębiorcy Rzeczypospolitej Polskiej
 82. Polskie Stronnictwo Demokratyczne

One Comment

 1. Dziwne jest to zgorszenie obecnością manipulacji.
  Wszyscy manipulują.
  Zawsze.
  Nawet wąż w raju manipulował Ewą, posługując się jabłkiem.
  Manipulacja towarzyszy nam od początku Świata.
  Trzeba z tym żyć i zdawać sobie z tego sprawę.

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.