Siły Zbrojne RP w liczbach – dane zasadnicze

 

Stan osobowy

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej liczą 99.778 etatów. W tym 120 generałów, 21.435 oficerów, 39.276 podoficerów, 36.501 szeregowych, 103 żołnierzy w służbie nadterminowej oraz 2.343 kandydatów do służby wojskowej (elewi, podchorążowie). Rozkład procentowy przedstawiono na grafice 1 powyżej. Jak widać, łącznie etaty oficerskie i podoficerskie to 61% stanu osobowego.

 

[Źródło:] http://www.wp.mil.pl/pl/strona/47/LG_54_55

Finanse

Wedle informacji na temat planu budżetowego na obronę w 2011 przeznaczono (~) 27.536.200.000 zł. Jest to podzielone na MON 27,2 mld zł oraz pozostałe resorty 0,3 mld zł. Dodatkowo z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, Programu samolotowego, NATO, USA i międzynarodowego Programu Nauczania i Szkoleń przewidziano 791,5 mln zł.

Zgodnie z informacją resortu, struktura rodzajowa wydatków budżetowych w 2011 roku została przedstawiono na grafice 2 powyżej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że łącznie: płace, pozostałe świadczenia oraz emerytury i renty to 51% budżetu.

I teraz najciekawsze, przeliczeniowo po uśrednieniu i podzieleniu ilości wydatkowanych na MON pieniędzy przez ilość czynnych żołnierzy, każdy z nich kosztuje nasze państwo 273.202,5 zł, a jeżeli w obliczeniach nie uwzględnimy wydatków na emerytów i rencistów wojskowych, to jeden żołnierz kosztuje rocznie: 216.017,60 zł obrazuje to grafika 3 powyżej.

[Źródło:] http://www.bip.mon.gov.pl/pliki/file/budzet2011.pdf

Wnioski:

Nie trzeba być nadzwyczajnie zdolnym analitykiem, aby zorientować się, że strukturalnie coś z naszą armią jest nie tak. Kwestie sprzętowe nie kwalifikują się do rozpatrywania inaczej niż z punktu widzenia zdolności odbiorczych punktów skupu złomu. Jednakże refleksja nad strukturą wydatków ponoszonych na wojsko, skłania do zadania zasadniczego pytania – ile z 99.778 etatów wojskowych to etaty bojowe? Po poznaniu tej wartości, moglibyśmy uzupełnić grafikę 3 o dodatkowe dane. Tymczasem spoglądając na stosunek żołnierzy szeregowych do wyższych szarż nie można mieć złudzeń, że jest dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.