Siły podwodne Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej

A starboard beam view of a Soviet Kilo class patrol submarine underway. Автор: неизвестен - http://www.defenseimagery.mil/imagery.html#a=search&s=DN-SC-87-04340&guid=4c68517e687c619a3698e070f3cd21131c28de8e, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1914911
A starboard beam view of a Soviet Kilo class patrol submarine underway. Автор: неизвестен – http://www.defenseimagery.mil/imagery.html#a=search&s=DN-SC-87-04340&guid=4c68517e687c619a3698e070f3cd21131c28de8e, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1914911

Siły podwodne Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej (Подводные силы Военно-Морского Флотa Российской Федерации) są drugą – po siłach nawodnych rosyjskiej Marynarki Wojennej – siłą uderzeniową i obronną Federacji Rosyjskiej, wykorzystującą w swoich działaniach okręty podwodne. Okręty te są zdolne do poruszania się i wykonywania zadań bojowych pod wodą, przy czym odznaczają się one wysoką dyskretnością działań oraz bardzo dużą trudnością ich wykrycia. Okręty podwodne można klasyfikować według różnych kryteriów, przy czym najczęstszy ich podział dotyczy klasyfikacji okrętów podwodnych pod względem napędu oraz pod względem uzbrojenia.

Okręty podwodne pod względem napędu dzielone są na klasyczne (spalinowo-elektryczne) oraz atomowe. Klasyczne okręty podwodne w położeniu nawodnym poruszają się za pomocą silników spalinowych, a w położeniu podwodnym za pomocą silników elektrycznych. Natomiast atomowe okręty podwodne poruszają się za pomocą napędu atomowego. W przypadku podziału okrętów podwodnych ze względu na ich uzbrojenie, wyróżnia się okręty podwodne rakietowe (z rakietami balistycznymi i kierowanymi) oraz okręty podwodne torpedowe. Istnieje również wiele innych rodzajów okrętów podwodnych, które pełnią odmienne funkcje aniżeli tylko zaczepne. Są nimi specjalne okręty podwodne, takie jak zbiornikowce i transportowce podwodne czy też okręty podwodne dozoru radiolokacyjnego.

Działania sił podwodnych Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej – ze względu na wysoki stopień ich złożoności – są zabezpieczane przez inne służby, takie jak służba hydrograficzna, służba łączności, służba remontowa czy służba uzbrojenia. Generalnie rzecz biorąc, działania sił podwodnych rosyjskiej Marynarki Wojennej są podporządkowane jej zasadniczym zadaniom, którymi są:

 • wykonywanie uderzeń na zespoły okrętów bojowych i konwoje,
 • niszczenie transportowców,
 • prowadzenie szeroko rozumianego rozpoznania,
 • pełnienie dozoru radiolokacyjnego,
 • wysadzanie grup dywersyjnych,
 • zwalczanie okrętów podwodnych nieprzyjaciela, jak również
 • stawianie min morskich.

Z tych trudnych i złożonych zadań, jakie wypełniają siły podwodne Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej, zostanie przybliżone Czytelnikom jedno zadanie, dość rzadko opisywane w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych, jakim jest stawianie min morskich.

Minę morską stanowi ładunek materiału wybuchowego wraz z urządzeniem zapalającym i zabezpieczającym, który jest umieszczony w wodoszczelnym kadłubie. Głównym zadaniem min morskich jest rażenie podwodnej części kadłuba okrętu. Do stawiania min morskich służą stawiacze min, których zadaniem jest stawianie aktywnych zagród minowych, czyli min morskich ustawionych według określonego schematu, służących do niszczenia okrętów nieprzyjaciela i ograniczenia ich strefy działania. Istnieje wiele rodzajów min morskich, wśród których można wyróżnić miny morskie kontaktowe oraz miny morskie niekontaktowe. Ten podział min wiąże się z ich właściwościami i został dokonany ze względu na rodzaj urządzenia zapalającego. W przypadku min morskich kontaktowych, wybuch następuje wskutek zetknięcia się miny z kadłubem okrętu. Natomiast morskie miny niekontaktowe wybuchają ze względu na oddziaływanie na ich niekontaktowe urządzenia zapalające takich fizycznych pól okrętu, jak magnetyczne, akustyczne lub ciśnieniowo-hydrodynamiczne.

Warto pamiętać, że w Morzu Bałtyckim do tej pory znajduje się wiele min morskich, a oprócz nich również ogromna ilość innych zatopionych konwencjonalnych środków bojowych, takich jak bomby głębinowe, bomby lotnicze czy rakiety i granaty do zwalczania łodzi podwodnych. Dno Bałtyku kryje także zatopione chemiczne środki bojowe, a interakcja z nimi stanowi realne niebezpieczeństwo uwolnienia toksycznych chemikaliów.

Kolejny artykuł, jaki zostanie opublikowany na łamach „Obserwatora Politycznego”, będzie artykułem specjalnym, dotyczącym Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Okręgu Kaliningradzkim.

Natomiast następny planowany artykuł – po artykule specjalnym – będzie dotyczył lotnictwa morskiego Federacji Rosyjskiej.

Autor: Feliks

One thought on “Siły podwodne Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej

 • 23 czerwca 2017 o 06:03
  Permalink

  Może naprawiliby naszego Orła?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.